betingelser

HR-jura Hotline

Læs om alle fordelene ved HR-jura Hotline, og hvad der falder uden for.

For CfL er HR-juraen en integreret del af ledelsesgrundlaget. Derfor rådgiver vi altid ud fra en helhedsorienteret tilgang til den konkrete sag og kan hjælpe virksomhederne med en praktisk løsning på langt de fleste HR-juridiske problemstillinger.

Hvem har adgang til hotlinen

Ledelse og HR i CfLs medlemsvirksomheder har fri adgang til telefonisk rådgivning om HR-juridiske spørgsmål og fortrolig sparring i konkrete personalesager.

Ikke-medlemmer kan tegne et halv- eller helårligt abonnement på hotlinen.

Hotlinen kan kontaktes dagligt via telefon eller via e-mail, og henvendelserne besvares telefonisk.

Hvad omfatter rådgivningen

Rådgivningen omfatter individuelle ansættelser i danske virksomheder efter dansk ret.

Vi rådgiver bl.a. om

 • Ansættelseskontrakter
 • Ferie, barsel og sygefravær
 • Vilkårsændringer
 • Advarsler, opsigelser og fratrædelsesaftaler
 • Forbuddet mod forskelsbehandling.

Da overenskomstdækningen i CfLs medlemsvirksomheder er vidt forskellig, og da kompetencen til fortolkning m.v. ligger hos overenskomstparterne, omfatter vores rådgivning ikke konkrete overenskomstmæssige forhold. Men vi har et generelt kendskab til overenskomstsystemet og et stort netværk og kan derfor i mange tilfælde bidrage med et godt råd.

Vi tilbyder ikke udarbejdelse af dokumenter, men kommenterer gerne på et udkast fra virksomheden til f.eks. en advarsel eller en fratrædelsesaftale og kan ofte være behjælpelige med et standarddokument, der kan tilpasses den konkrete situation.

Uden for hotlinen falder bl.a. 

 • Direktørkontrakter
 • Skatteforhold, ansættelse af udenlandske medarbejdere, ind- og udstationering, social sikring, udenlandsk HR-jura, m.v.
 • Tjenestemands- eller forvaltningsretlige spørgsmål
 • Immaterielle rettigheder
 • Aktie- og optionsordninger samt incitamentsbaserede lønmodeller
 • Mere komplekse databeskyttelsesretlige problemstillinger (GDPR)
 • Aftaler med selvstændige konsulenter.

Hvordan kan vi hjælpe videre

Er vi uden for hotlinens område, hjælper vi altid gerne med at skære problemstillingen til og med et forslag til, hvordan virksomheden kan komme videre i sagen.

CfL kan ikke repræsentere virksomheden  i retssager, men vi står til rådighed for sparring samt input til forligsdrøftelser, før det eventuelt kommer til en retssag.

Og har virksomheden behov for advokatbistand, formidler vi gerne kontakt til et af de advokatfirmaer, vi samarbejder med.

Har du spørgsmål?

 

Dorte Solholt
Chef - HR Jura

T: +45 51544165
M: dsp@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik