Job hos CfL

Særlig information til kandidater til stillinger hos CfL

Hos CfL tager vi beskyttelsen af dine personlige oplysninger alvorligt, og fortrolighed, tillid og tavshedspligt har vi stort fokus på i forbindelse med rekruttering. Denne information er målrettet de kandidater, hvis personlige oplysninger, vi behandler i forbindelse med din deltagelse i et ansøgningsforløb. Denne privatlivspolitik supplerer derfor vores generelle privatlivspolitik, som du kan læse her.

Du kan også kontakte CfL vedrørende vores indsamling og behandling af personoplysninger ved at skrive til persondata@cfl.dk.

Typer af personoplysninger

Vi har ikke brug for og vil ikke indsamle andet end almindelige personoplysninger om dig eller andre. Derfor må du ikke indsende eller indtaste følsomme data, personnummer eller oplysninger om straffeforhold om dig selv eller andre, hverken via dit CV eller når du giver oplysninger til os på anden måde.

Følsomme personoplysninger er oplysninger om religion, race, politisk overbevisning, fagforeningsforhold, etnisk oprindelse, seksuel orientering, helbredsoplysninger, samt biometriske og genetiske data.
Vi har heller ikke brug for og vil hverken indsamle eller ønsker at modtage de sidste fire cifre i dit personnummer eller oplysninger om lovovertrædelser eller straffedomme.

Skulle vi undtagelsesvis i forbindelse med rekrutteringen have brug for oplysninger om straffeforhold, dit personnummer og/eller følsomme personoplysninger, vil du modtage særlig information.

Vi vil derfor alene behandle almindelige personoplysninger om dig, som typisk vil være:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Kurser og uddannelsesmæssig baggrund
 • Bopæl
 • Personprofil test (logisk og personprofil test)
 • Tidligere beskæftigelse
 • Lønmæssige forhold
 • Kopi af eksamenspapirer
 • Noter og beskrivelser fra møder og/eller samtaler
 • Arbejdserfaring
 • Arbejdskompetencer
 • Anden almindelig korrespondance

Hvor får vi oplysningerne fra

Vores primære kilde til oplysninger om dig vil i første omgang være den ansøgning, som du skriver til os.

Når du optages i ansøgningsprocessen. vil vi i første omgang kun indhente yderligere personoplysninger direkte fra dig via telefon og evt. et interview. Det drejer sig eksempelvis om dine lønforventninger, din faglighed, dine kompetencer og lignede arbejdsfaglige spørgsmål.

Derudover vil det være de personoplysninger, som du selv har offentliggjort på LinkedIn, eller de anbefalinger, som andre har skrevet om dig på LinkedIn.

Ønsker du ikke at gå videre i en ansættelsesproces, vil vi slette dine personoplysninger efter seks måneder.

Skulle det blive nødvendigt at indhente personoplysninger om dig fra andre, eksempelvis referencer, vil det typisk ske sidst i processen. Vi vil i så fald også kunne få oplysninger fra de referencer, som du selv har oplyst vi kan kontakte.

Vi vil alene kontakte referencer, som du selv har oplyst til os og dermed har givet samtykke til, at vi kontakter den eller de pågældende. Vi vil kun fra referencer indhente de relevante og nødvendige almindelige personoplysninger om dig til brug for vurderingen af dig som kandidat til den pågældende stilling.

Formål og behandlingshjemmel

Vi behandler kun personoplysninger om dig som er relevante og tilstrækkelige til brug for vurderingen af dig som mulig kandidat til en stilling hos os.

Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger er primært oplysninger, som er nødvendige i forbindelse med indgåelse af en ansættelsesaftale, jf. Persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra b. Derudover kan der være oplysninger, som vi behandler fordi vi har en legitim driftsmæssig interesse, jf. Persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra f. Afvejningen består i vores ønske om at finde en egnet kandidat til jobbet, og kun behandle personoplysninger om dig, som er offentliggjort via din profil på LinkedIn.

Skulle det blive nødvendigt at du deltager i en personlighedstest, vil vi videregive dine personoplysninger til en samarbejdspartner, der gennemfører personlighedstesten til brug for opfyldelsen af vores aftale, jf. artikel 6, stk. 1, litra b. De personoplysninger, som vi modtager i den forbindelse, sker på grundlag af dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a. I samtykket vil du modtage mere specifik oplysning om, hvad der sker med dine personlige oplysninger, som du afgiver under personlighedstesten, og hvilke videregives til os fra vores samarbejdspartner.

Når ansættelsesforløbet er afsluttet, vil vi beholde dine personoplysninger i seks måneder. Dette med henblik på at kunne besvare dine eventuelle spørgsmål om forløbet, herunder også at kunne imødegå et eventuelt retskrav, som måtte opstå.

Sletning

Vi beholder dine personoplysninger så længe, som du indgår i et forløb. Et forløb afsluttes senest seks måneder efter, at endelig beslutning om kandidaten er truffet eller du har stoppet dit kandidatur.

Personoplysninger om dig vil derfor blive slettet senest 6 måneder efter endelig beslutning om kandidat er truffet eller tidspunktet for dit ophør af at være kandidat, medmindre vi konkret aftaler, at vi beholder dine personoplysninger i længere tid. Så vil du få besked herom i det samtykke til fortsat opbevaring, som vi vil indhente.

Dataansvarlig

CfL vil være dataansvarlig for behandlingen af kundens personoplysninger. Se nærmere under vores generelle privatlivspolitik her