Inge Faarborg

Titel: Master i Organisations Psykologi

Inge har mere end 25 års erfaring med ledelse og facilitering af processer.
Det involverer mange typer af rådgivende samtaler, projektledelse og organisationsudvikling samt undervisning. 
Hun kender til den organisatoriske virkelighed i såvel offentlige organisationer, som på det private arbejdsmarked, og har beskæftiget sig indgående med kommunikationen mellem medarbejdere og ledelse, samt dynamikker i teams.

Inge drev gennem 7 år CfL’s store netværk for PAere.