Annette Elgaard Bøttger

Titel: Chefrådgiver
Telefon: +45 20 98 39 08
Email: aeh@cfl.dk

Uddannelse

 • CMPO, Master of Psychology in Organizations, 2004
 • Cand.merc. HRM, 1995

Erhvervserfaring

Fokus på organisations- og ledelsesudvikling – herunder forandringsprocesser på individ- og gruppeniveau. Hovedopgaven er at facilitere udvikling af den enkelte med udgangspunkt i de psykologiske processer i og mellem mennesker - og naturligvis med fokus på de overordnede mål.

Praktisk erfaring med ovenstående er erhvervet gennem:

 • Grupper: Træning i brugen af sproget omkring psykologiske typer ifm. kommunikation, samarbejde, teambuilding og forandringer. Fokus på den enkeltes ressourcer og udviklingsområder i forhold til afdelingens og virksomhedens behov samt at styrke fokus på relationer mellem mennesker i virksomheden.
 • Ledelsesudvikling: Fokus på helhedsforståelse af virksomhedens områder og ressourcer, indstilling til forandringer, beslutningspotentiale og personaleledelse. Fokus på den personlige tilgang til ledelse og varetagelse af lederrollen.
 • Rådgivning: Individuel sparring af ledere og medarbejdere. Disse forløb har drejet sig om temaer som min personlige tilgang til ledelse, personlige problemstillinger, samarbejdsrelationer til andre ledere og medarbejdere, struktur og organisering samt vanskelige beslutninger og generel ledelse.
 • Rekruttering: Assistance i rekrutteringsprocessen. Rådgivning om udarbejdelse af relevant jobprofil, testning og interview af potentielle kandidater, erfaring med udvælgelse af ledere, specialister, funktionærer og elever.
 • Undervisning: Underviser på autorisationskurser i personlighedstest både til rekruttering og udvikling.
 • Udvikling og afholdelse af adskillige seminarer og workshops om karriere og motivation, kommunikation, samarbejde og forandringshåndtering.

Øvrigt

Autorisation i og erfaring med følgende værktøjer:

Til rekruttering:

 • CfLs færdigheds- og omtankeprøver
 • CfL-Personality Focus Profile – 6 Factor (OTS)
 • CfL-Personality Focus Profile – 12 Factor (BTB)

Til udvikling:

 • MBTI – Myers Briggs Typeindikator
 • JTI – Jungiansk Type Indeks
 • Teamkompasset
 • SLII®
 • Belbins Teamroller
 • Firo-B – Fundamental Interpersonal Relation Orientation – Behavior
 • Decision Dynamics Karrieremodel
 • Decision Dynamics Decision Styles Element B

2009- CfL, Chefrådgiver, fokus på leder- og ledelsesudvikling samt talentudvikling, coaching samt proceskonsulent individuelt og i grupper.

2007-2009: CfL, Seniorrådgiver – gennemfører kurser, seminarer og workshops. Proceskonsulent individuelt og i grupper.

2005-2007: CfL, Virksomhedsrådgiver med undervisning på kurser, seminarer og workshops. Proceskonsulent individuelt og i grupper. Netværkskoordinator for HR-netværk.

1999-2005: Center for Ledelse (tidl. Dansk Management Forum), Rådgiver med undervisning på kurser, seminarer og workshops. Proceskonsulent individuelt og i grupper. Netværkskoordinator for HR-netværk.

1996-1999: Dansk Management Forum, Programchef med ansvar for håndtering,
markedsføring og gennemførelse af lederudviklingsprogrammet European Management Simulation.

1993: Unibank A/S, Rådgiver i uddannelse og jobsøgning for bankens afskedigede medarbejdere (praktik).