CfLs Forretningsbetingelser

Lederudviklingsprogrammet Strategisk ledelse og eksekvering og Resilient Leadership (Oxford)

Tilmelding er bindende. Eventuel flytning skal ske skriftligt i henhold til nedenstående retningslinjer pr. e-mail til forretningssupport@cfl.dk.

Afmelding

Tilmeldingen er bindende.

Flytning

Ved flytning af deltagelse til et senere forløb tillægges fakturabeløbet følgende administrationsgebyr:

Frem til 2 måneder før programstart: 10 %
Fra 1-2 måneder før programstart: 20 %
Mindre end 1 måned før programstart: 30 %

Ønsker du at gøre brug af ovenstående, bedes du sende en mail til forretningssupport@cfl.dk.

Giv din plads til din kollega

Det accepteres, at virksomheden udskifter den tilmeldte deltager med en anden kvalificeret kandidat frem til 10 dage før programstart, efter forhåndsgodkendelse af CfL mod et administrationsgebyr på kr. 1000,-

I tilfælde af aflysning

Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet i vores lederudviklingsprogrammer, forbeholder vi os ret til at aflyse forløb, f. eks. hvis det skønnes, at et for lavt deltagerantal betyder, at den enkelte deltager ikke får maksimalt udbytte af lederudviklingsprogrammet. I så fald tilbyder vi en plads på det efterfølgende forløb.

CfL forbeholder sig ret til at aflyse i forbindelse med instruktørs sygdom eller lignende, herunder force majeure. I så fald vil CfL tilbyde, at kurset gennemføres på et senere tidspunkt, der aftales med kunden.

Hvis CfL tilbyder, at kurset gennemføres inden for rimelig tid, vil kunden ikke have misligholdelsesbeføjelser i anledning af aflysning.

Pris

Prisen inkluderer undervisning, test  samt ophold og forplejning ved internat. Prisen er ekskl. moms. Faktura fremsendes ca. 7 uger før programmets start.

CfL forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for eventuelle trykfejl.