Bliv udfordret med

HR netværk i Grønland

Styrk dit lederskab og din faglighed sammen med andre

CfL´s netværksgrupper i Grønland giver dig et fortroligt rum til at tale ledelse og HR, hvor vi med afsæt i HR- og ledelsesfagligt stof videndeler og diskuterer aktuelle udviklingstiltag i deltagernes virksomheder.

Overordnet fokus for netværksgrupperne er HR og ledelse på strategisk og operationelt niveau, hvor deltagernes egne erfaringer bringes i spil. Vi undersøger ligeledes HR-trends og -teorier samt personlig lederstil og udvikling.

Temaerne fastsættes sammen med deltagerne ud fra interesser og fokusområder i deres daglige virke.

Alle møder faciliteres af en professionel, erfaren rådgiver fra CfL. Få mere at vide om netværksleder her.

Netværket giver dig

 • Indsigt i ledelses- og HR faglige teorier og trends
 • Et fortroligt rum til at reflektere over egen ledelsespraksis
 • Sparring, feedback og input fra ligesindede på dine udfordringer
 • Inspiration og værktøjer til at udvikle din ledelsespraksis
 • Indsigt i hvordan HR-ansvarlige fra andre brancher navigerer
 • Et styrket netværk – fagligt og personligt

Få svar på dine spørgsmål

Eksempler på temaer

 • HR-trends i 2024
 • HR som strategisk forretningspartner
 • Rekruttering og fastholdelse
 • Den hybride arbejdsplads
 • Psykologisk tryghed
 • Generationsledelse
 • Digitalisering af HR-funktionen
 • Diversitet og inklusion
 • Krav til fremtidens ledelse
 • Jagten på talenter – hvilke greb kan vi benytte?
 • Employer Branding

Få svar på dine spørgsmål

Møder

2 x 2 dagsmøder (dag 1 kl. 9-19 / dag 2 kl. 9-16)
2 virtuelle møder (kl. 9-12)

Mødested

De fysiske møder afholdes på Hotel Hans Egede, Nuuk

Hvad koster det?

Kr. 22.500 pr. år for CfL-medlemmer.
Kr. 25.875 pr. år for andre.

FAQ om netværket

 

Deltagerne kommer fra både offentlige og private organisationer og varetager typisk forskellige områder af HR-funktionen – både på strategisk og operationelt niveau. Titlerne er eksempelvis HR-Direktør, HR-Chef, Afdelingsleder, HR-konsulent eller HR-Partner. Deltagerne matches det enkelte netværk ud fra deres profiler, kompetencer og ansvarsområder.

Udfyld formularen nederst på siden, så bliver du kontaktet for en uforpligtende snak om netværket, eller kontakt Senior Relations Manager Cristian Willum på +45 5154 4104.

Prisen er kr. 22.500 pr. år for CfL-medlemmer og kr. 25.875 pr. år for andre.

Prisen for netværksdeltagelse indeholder omkostninger i forbindelse med mødeafholdelsen, herunder mødekoordination og -ledelse, forplejning, materialer, og oplægsholdere. Øvrige transport- og opholdsomkostninger afholdes af den enkelte og er CfL uvedkommende.

Prisen inkluderer gratis virtuel deltagelse i CfLs Klubhusmøder.

Se vores generelle forretningsbetingelser for netværk her.

”At arbejde med HR handler om udvikling, både af sig selv og organisationen. Man kan  selv komme et stykke vej, men at få viden og indsigt ud fra andres erfaring er en måde at komme endnu længere på.”


Mads B. Christensen, CHRO, AirGreenland.
Netværksdeltager, CHRO / HRM netværk.

Mød netværksleder Gitte Madsen

Gitte har en solid baggrund inden for kommunikation, rådgivning og undervisning. Hun har 14 års erfaring med drift af egen virksomhed og er vant til at være i berøring med de forskellige ledelsesled i en organisation. Som netværksleder i CfLs netværk skaber Gitte rammerne for et fagligt fortroligt og personligt inspirerende rum, hvor deltagerne kan tanke mentalt og fagligt op.

På netværksmøderne sikrer Gitte, at deltagernes egne erfaringer, udfordringer og succeser bliver sat i spil, så der skabes nye perspektiver på den enkelte deltagers ståsted og udvikling. Derudover underviser Gitte på en række af CfLs ledelses- og kommunikationskurser og har selv et stort netværk, hun trækker på til relevante indlæg og øvrig inspiration til netværket.

Læs mere om Gitte Madsen.

Hent vores brochure om CfL Netværk I brochuren kan du læse om CfL Netværk og blive klogere på dit udbytte som netværksdeltager, samt læse om andre deltageres oplevelser med vores netværk. Klik på knappen nedenfor for at få brochuren tilsendt. Download brochure

"Jeg tilmeldte mig netværket for at sparre og videndele med andre i samme position, da vi ofte står med de samme problematikker, uanset hvilken virksomhed man er fra. Hvis den dybe tallerken er opfundet, er der ingen grund til at opfinde den igen. Samtidig kan jeg også godt lide at dele viden, give noget af mig selv og få faglige indspark fra CfL omkring, hvad der trender på HR- området og hvilke opmærksomhedspunkter, vi skal have. Allerede fra første møde føler jeg, at jeg har fået en masse med. Vi er i dialog og deler materialer på tværs af virksomhederne. De to første netværksdage har været udbytterige - både på den faglige og på den sociale konto … og så er det dejligt at nørde i det samme fag!"

 

Ellen Kristiansen, HR-Chef, Nukissiorfiit.
Netværksdeltager, CHRO / HRM netværk.

Har du spørgsmål?

 

Cristian Willum Gade
Senior Relations Manager

T: +45 51 54 41 04
M: cwg@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik