CfL Videoer

Internationale og validerede ledelsesredskaber

Overblik over CfLs videoer om Internationale og validerede ledelsesredskaber

Situationsbestemt Ledelse SLX

Christian Hansen om SLII

Christian Hansen om SLX