CfL Videoer

Internationale og validerede ledelsesredskaber

Overblik over CfLs videoer om Internationale og validerede ledelsesredskaber

Situationsbestemt Ledelse SLX

Situationsbestemt Ledelse SLII

Christian Hansen om SLII

Christian Hansen om SLX