Velkommen til:

Konference om arbejdstid

Konferencen afholdes i samarbejde med advokatfirmaet Norrbom Vinding.

Kopi Af HR Jura Halvdagskonference Nye Arbejdstidsregler 2024 (1)

Medlemspris kr. 2.000,- ekskl. moms / Andre kr. 3.000,- ekskl. moms

Tjek om din virksomhed er medlem
Vælg start dato

31. maj 2024 - 31. maj 2024

Lokation: CfL i København eller online via Zoom

Lokation CfL i København eller online via Zoom

31. maj 2024 kl. 09:00-12:30.

Ved tilmelding kan du vælge mellem at deltage i konferencen fysisk i Toldboden i København eller online via Zoom. 

Arbejdstid

Få styr på de tekniske, juridiske og ikke mindst ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med de nye regler om arbejdstidsregistrering.

Fra den 1. juli 2024 bliver alle virksomheder forpligtet til at registrere den enkelte medarbejders daglige arbejdstid.

Baggrunden er en ny regel i arbejdstidsloven, som skal sikre, at den danske lovgivning lever op til EU’s arbejdstidsdirektiv.

Pligten til at registrere arbejdstiden er et væsentligt indgreb i arbejdsgivers ret til at sætte rammerne for arbejdets udførelse – ikke kun for de virksomheder, som ikke tidligere har pålagt medarbejderne at registrere deres daglige arbejdstid, men også for de virksomheder, som kun har registreret de timer, man fakturerer kunderne for.

Indførelse af daglig tidsregistrering udfordrer arbejdsgiverne på flere fronter:

 • Hvordan skal et tidsregistreringssystem indrettes for bedst at imødekomme de nye lovgivningsmæssige krav sammenholdt med virksomhedens behov?
 • Hvilke medarbejdere kan falde ind under undtagelsen for ”selvtilrettelæggere”?
 • Og hvad er det helt nøjagtigt for arbejdstidsregler, tidsregistreringen skal sikre, bliver overholdt?

På konferencen går vi – ud over kravene til systemet - i dybden med definitionen på selvtilrettelæggere, arbejdstidsbegrebet samt fortolkningen af både 48 timers-reglen og hviletidsreglerne.

Vi ser også på de databeskyttelsesretlige regler, der skal tages højde for ved implementeringen af et tidsregistreringssystem, og på, hvad der bør indgå i den arbejdstidspolitik, som det for langt de fleste virksomheder vil blive nødvendigt at indføre.

Men er det nu også gjort med at få styr på teknik og jura?

For hvad med elefanten – eller måske snarere elefanterne - i rummet?

For mange virksomheder er det en løbende ledelsesmæssig udfordring blot at få medarbejderne til at registrere ferie og sygefravær korrekt, så hvordan implementerer man en yderligere forpligtelse, som af mange uden tvivl vil blive opfattet som et irritationsmoment?

Hvad betyder en minutiøs opgørelse af den enkelte medarbejders arbejdstid for virksomhedens kultur og måde at lede og arbejde på? Og hvad stiller vi op med de medarbejdere, som rent ud sagt arbejder for meget?

Vi ser på de ledelsesmæssige dilemmaer og kommunikative udfordringer, lederne og HR står overfor, når de nye regler skal implementeres. Hvilke valg skal træffes, hvilke centrale budskaber matcher vores virksomhed og kultur, og hvordan ser en effektiv forandringsplan egentlig ud, så vi får alle med? 

Dagens program

09:00 – 10:15

Arbejdstidsreglerne

 
 • Afgrænsningen mellem arbejdstid og hviletid
 • Arbejdsmiljøloven – reglerne om hviletid og fridøgn, herunder i forbindelse med hjemmearbejde
 • Arbejdstidsloven – 48 timers-reglen m.v.

 

Ændringerne i arbejdstidsloven

 

 • Pligten til registrering af medarbejdernes daglige arbejdstid
 • Undtagelsen for selvtilrettelæggere

10:15 – 10:30

Pause

10:30 – 11:30

Sikring af compliance

 

 • Hvilke oplysninger skal registreres og hvordan?
 • Hvad skal indgå i en arbejdstidspolitik
 • Sanktioner, hvis virksomheden eller medarbejderne ikke lever op til reglerne

11:30 – 12:30     

Håndtering af de ledelsesmæssige dilemmaer og kommunikative udfordringer

12:30

Frokost

Kommende arrangementer

Inspirationsmøder

Hvor godt kender du CfL? Deltag i online intromøde

Mød direktør Anja Neiiendam og få en introduktion til CfL. Hør, hvordan du kan sikre dig, at I får størst muligt udbytte af jeres medlemskab. Ikke-medlemmer er mere end velkomne.

DKK Gratis / Åbent for alle

3. juni 2024

1 dage

Online

CfL-Klubhusmøde

Ledelse af kunstig intelligens

Hvor langt er vi i arbejdet med generativ kunstig intelligens? Udnytter vi mulighederne, og har vi de rigtige kompetencer - både i vores organisationer og som ledere? Er vi på A- eller B-Holdet?

DKK Gratis / Eksklusivt for medlemmer

21. juni 2024

1 dage

CfL

Inspirationsmøder

Hvor godt kender du CfL? Deltag i online intromøde

Mød direktør Anja Neiiendam og få en introduktion til CfL. Hør, hvordan du kan sikre dig, at I får størst muligt udbytte af jeres medlemskab. Ikke-medlemmer er mere end velkomne.

DKK Gratis / Åbent for alle

15. august 2024

1 dage

Online

CfL-Klubhusmøde

Styrk ledernes mentale sundhed 

Flere undersøgelser indikerer, at færre ønsker at blive leder, og der er da heller ingen tvivl om, at presset på individet er blevet større. Men hvad er drivkraften i ledelse? Hvordan bliver vi bedre til at navigere i rollen?

DKK Gratis / Eksklusivt for medlemmer

23. august 2024

1 dage

CfL

Behov for råd og sparring?

Vi træffes hver dag mellem kl. 9.00 og 16.00
Ring eller skriv til os på T: 7023 0022 eller E: hr-jura@cfl.dk

Læs hvordan vi beskytter personoplysninger


Dorte Solholt
Chef
HR Jura

T: +45 51544165
E: dsp@cfl.dk


Anette Mortensen
Seniorrådgiver
HR Jura

T: +45 5154 4148
E: anm@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Tilmelding

Ved tilmelding skal du acceptere vores forretningsbetingelser og privatlivspolitik