HR-jura

Overførsel af ferie efter den nye ferielov

Artikel 3 af 4 i CfLs artikelserie om den nye ferielov.

Læs her om de nye regler for overførsel af ferie sammenholdt med de eksisterende regler.

Opdateret 3. juli 2020

Loven træder fuldt i kraft den 1. september 2020, hvor alle lønmodtagere overgår til samtidighedsferie – en ferieordning, hvor ferien afvikles samtidig med, at den optjenes.

Efter de nye regler vil virksomheden og medarbejderen fortsat kunne aftale, at optjent betalt ferie ud over 4 uger overføres til en ny ferieafholdelsesperiode.

Men som en nyskabelse vil de første fire ugers optjent betalt ferie altid skulle overføres til den kommende ferieafholdelsesperiode, hvis der foreligger en feriehindring op til ferieafholdelsesperiodens udløb.

Som udgangspunkt vil det altså ikke længere være muligt i stedet at udbetale den feriehindrede ferie til medarbejderen, og medarbejderen vil derfor i langt højere grad end tidligere akkumulere ferie, der ikke har kunnet afholdes på grund af feriehindring.

Kun hvis feriehindringen enten er sygdom eller barselsorlov, og feriehindringen fortsat består ved den efterfølgende ferieafholdelsesperiodes udløb, vil ferien kunne udbetales efter anmodning fra medarbejderen.

Dette gælder dog kun det løbende ansættelsesforhold. Hvis medarbejderen fratræder, udbetales al overført ferie.

I det følgende gennemgår vi de nye regler for overførsel af ferie sammenholdt med de eksisterende regler.

Aftale om overførsel af ferie ud over 4 uger

Efter de nugældende regler kan medarbejderen og virksomheden inden 30. september efter ferieårets udløb aftale, at optjent betalt ferie ud over 20 dage kan overføres til det følgende ferieår.

Der kan således akkumuleres ferie fra ferieår til ferieår, og den overførte ferie afholdes før anden optjent ferie.

Retten til at overføre ferie kan afskæres eller begrænses ved kollektiv overenskomst.

Hvis medarbejderen fratræder, udbetales ferie ud over 25 dage ved fratrædelsen.

Efter de nye regler kan medarbejderen og virksomheden inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december skriftligt aftale, at optjent betalt ferie ud over 4 uger overføres til afholdelse i den følgende ferieafholdelsesperiode.

Der kan fortsat akkumuleres ferie fra ferieafholdelsesperiode til ferieafholdelsesperiode, og den overførte ferie afholdes først, dog således at ferie, der er overført på grund af feriehindring, afholdes allerførst.

Muligheden for at overføre ferie ved aftale kan fortsat helt eller delvist afskæres ved kollektiv overenskomst.

Hvis medarbejderen fratræder, udbetales den overførte ferie.

Overførsel af ferie ved feriehindringer

Efter de nugældende regler er der ved bekendtgørelse fastsat en række situationer, hvor medarbejderen er forhindret i at afholde ferie. Det drejer sig bl.a. om egen sygdom, barsels- og adoptionsorlov, ophold i udlandet, hvor medarbejderen ikke er omfattet af ferieloven, samt aftjening af værnepligt.

Hvornår der foreligger en feriehindring, vil også med de nye regler blive fastsat ved bekendtgørelse, og der forventes ingen realitetsændringer i den forbindelse.

Efter de nugældende regler udbetales ferien til medarbejderen ved feriehindring op til hovedferieperiodens eller ferieårets udløb

Ved fortsat feriehindring på grund af sygdom - men ikke ved andre feriehindringer - ved ferieårets udløb, overføres erstatningsferien til det efterfølgende år, medmindre medarbejderen har anmodet om at få ferien udbetalt.

Ved feriehindring op til ferieafholdelsesperiodens udløb overføres efter de nye regler op til 4 ugers årlig betalt ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Det vil alene være feriehindret ferie, som er optjent i det relevante ferieår eller tidligere er overført på grund af feriehindring, der kan overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

En medarbejder, som f.eks. bliver syg i slutningen af december, vil derfor kunne overføre den ferie, som ikke kan afholdes inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, men ikke den ferie, som er optjent i perioden fra den 1. september til den 31. december efter ferieårets udløb. Denne ferie afholdes blot på et senere tidspunkt i den dertil knyttede ferieafholdelsesperiode.

Det vil være en betingelse, at feriehindringen ligger op til ferieafholdelsesperiodens udløb. En medarbejder, som er forhindret i at holde sin hovedferie op til hovedferieperiodens udløb, men efterfølgende bliver rask, vil således som noget nyt være henvist til at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, og ferien kan ikke længere udbetales i stedet.

Det vil fortsat være uden betydning, om medarbejderen har haft mulighed for at holde ferien på et tidligere tidspunkt. Det vil samtidig alene være den ferie, som medarbejderen reelt er forhindret i at afholde, som overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Hvis feriehindringen fortsat består – eller medarbejderen får en anden feriehindring uden at have holdt den overførte ferie – op til den efterfølgende ferieafholdelsesperiodes udløb, vil ferien skulle overføres på ny.

Hvis feriehindringen enten er sygdom eller orlov efter barselsloven og fortsat består op til den efterfølgende ferieafholdelsesperiodes udløb, vil den overførte ferie kunne udbetales efter anmodning fra medarbejderen. Sker der ikke udbetaling, vil ferien skulle overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Ikrafttrædelse og overgangsordning

De nye regler om overførsel gælder for den ferie, der optjenes fra den 1. september 2020.

Ved overgangen til den nye ferieordning overføres tilgodehavende optjent betalt ferie, der ikke er afholdt eller udbetalt senest den 31. august 2020, og som ikke er varslet til afholdelse i september 2020, til afholdelse efter de nye regler

Ferie ud over 20 dage kan dog efter anmodning fra medarbejderen i stedet udbetales efter 31. august 2020.

Du kan læse mere om den nye ferielov på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Du kan også følge HR-juraNyt på LinkedIn og holde dig opdateret om HR-juridiske nyheder og artikler om bl.a. ferieloven. 

 

Læs også
De overordnede principper i den nye ferielov 2020
Bestemmelser der videreføres i den nye ferielov 2020
Overgangen til den nye ferielov 2020

Gratis e-bog om HR-jura

Gratis e-bog om HR-jura

Download vores e-bog "Ansættelsen fra start til slut".

E-bogen er gratis og indeholder 131 siders praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler. Du får et opslagsværk, som svarer på alle de spørgsmål HR-funktionen ofte stiller i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere.

Bogen indeholder desuden en lang række eksempler og skabeloner.

HR-jura hotline

HR-jura hotline

HR-juridiske sager er ofte komplicerede og juristernes stopur tikker nådesløst derudad hver gang I griber telefonen og ringer til Jeres livline.

Lige præcis af den grund har vi oprettet en HR-juridisk hotline som er tilgængelig for alle CfLs medlemmer. Det er ubestridt den medlemsfordel vores medlemmer sætter størst pris på og det kan vi sådan set godt forstå.

Både ledelse og HR i CfLs medlemsvirksomheder har hver dag, fra 9 - 16, fri adgang til telefonisk rådgivning og sparring om HR-juridiske problemstillinger og konkrete personalesager.

Du behøver ikke være medlem af CfL for at få adgang til hotlinen

Selvom hotlinen er en del af medlemskabet hos CfL behøver din organisation ikke være medlem for at benytte den. Du kan læse mere om vores HR-jura hotline her og se hvordan du får ubegrænset adgang.

For yderligere information kontakt venligst HR Jura på telefon 70 23 00 22 eller på e-mail, hr-jura@cfl.dk.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Behov for råd og sparring?

Vi træffes hver dag mellem kl. 9.00 og 16.00
Ring eller skriv til os på T: 7023 0022 eller E: hr-jura@cfl.dk

Læs hvordan vi beskytter personoplysninger


Dorte Solholt
Chef
HR Jura

T: +45 51544165
E: dsp@cfl.dk


Anette Mortensen
Seniorrådgiver
HR Jura

T: +45 5154 4148
E: anm@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om ferieloven

Overgang til den nye ferielov

Få et overblik over de overordnede principper for overgangen til den nye ferielov. Dette er artikel 4 af 4 i vores serie om den nye ferielov.

Danskerne skal have ny ferielov

Dette er artikel 2 af 3 i CfLs artikelserie om den nye ferielov. Få et overblik over de bestemmelser, der videreføres i den nye ferielov.