Eva Holm Hertel

Eva er underviser, ledelses- og proceskonsulent og forfatter til bogen ”Autentisk nærværende ledelse”.

Eva underviser i ledelse, samarbejde, kommunikation, konflikthåndtering, kompetenceudvikling, procesfacilitering, personlig udvikling og autentisk nærværende ledelse.

Hun har erfaring som tillidsrepræsentant, sekretær, personaleleder, chef og har selv haft egen chefsekretær.

Uddannelsesmæssig baggrund: Fysioterapeut, merkonom, diplom i ledelse, projektledelse samt kurser i kommunikation, konflikthåndtering, coaching og certificeret i JTI (Jungiansk Typeindeks).