Som HR Business Partner støtter du ledelsen i eksekvering af strategier og i at ’sætte det rigtige hold’. På dette kursus kan du styrke din rolle som HR Business Partner og bidrage mere markant til værdiskabelsen i din organisation.

Ved at arbejde med konkrete cases både fra din egen og andre organisationer får du mulighed for at afprøve værktøjer, der giver dig indsigt i og forståelse for sammenhængen mellem din organisations strategi, forretning og HR. Du får således mulighed for at arbejde med konkrete HR-udfordringer fra din egen organisation og bringe nye og specifikke løsninger med hjem. Derudover får du et netværk med andre HR_professionelle, som du efterfølgende kan sparre med i hverdagen. Du lærer at forstå din organisations forretningsstrategier og de organisatoriske nøgletal og oversætte dem til relevante og konkrete HR-indsatser inden for eksempelvis organisationsanalyse, Onboarding, Performance Management, kompetenceudvikling og forandringsledelse.

Vi arbejder på 3 planer på kurset; det forretningsmæssige plan, det HR-faglige plan og det personlige plan.
I løbet af kurset kommer vi rundt om:

  • Forretningsstrategi, herunder værktøjer til strategisk analyse, strategiudvikling og eksekvering af strategier
  • HR-funktionen og den seneste udvikling inden for designet af HR-funktionen
  • Analyse af din organisation og dens kompetencer, beslutningskraft, ledelseskraft og evne til at gennemføre forandringer
  • Organisatoriske nøgletal og specifikke HR-nøgletal
  • HR-fagområder; Onboarding, Performance Management, Talent Management, HR Value Proposition mv.
  • HR-partnerens mangeartede roller, herunder opgaver og værktøjer til dialog med ledere/ledelsesgrupper

De tre moduler

Kurset består af tre moduler (2 + 2 + 1), hvor deltagerne arbejder med HR-indsatser fra egen organisation (f.eks en organisationsanalyse forud for større organisations- eller kulturforandringer, et nyt onboarding-program, etablering/videreudvikling af Performance Management koncept mv.) både på og mellem modulerne..

Modul 1:  HR-rollen og dens organisering samt opgaver 
                 Forretningsstrategi og værktøjertil det strategiske arbejde i organisationen 
                 Organisationsanalyse

Modul 2:  Organisatoriske nøgletal, HR nøgletal, rapportering og udarbejdelse af
                 Return on Investment (ROI) på HR-indsatser

Modul 3:  HR-partnerens mange roller, fra betroet rådgiver til HR-specialist 
                 Partnerskabet med forretningen, herunder værktøjer til dialogen med 
                 ledelsen inkl. præsentationsteknik 

Dit udbytte af HR Business Partneren

Du vil få en større strategisk forståelse og kendskab til konkrete værktøjer i strategiarbejdet, der vil hjælpe dig i din rolle som sparringspartner for forretningen. Du vil være i stand til at oversætte forretningsstrategi til konkrete HR-indsatser, herunder bidrage til udarbejdelse og implementering af strategien.

Du vil få opdateret din HR-faglighed, og du vil derudover kunne arbejde med konkrete HR-udfordringer fra din egen organisation på kurset, hvor du vil få den seneste viden på HR-området samt sparring med CfL’s eksperter og med HR-professionelle fra andre organisationer.

Endelig vil du også arbejde på det personlige plan og få større indsigt i HR-partnerens mangeartede roller og de udfordringer, der kan være forbundet til dette.

Deltagere på HR Business Partneren

Du er fortrolig med en stor del af HR-paletten fra rekruttering over organisations- og medarbejderudvikling til ressourceoptimering. Du har højst sandsynligt allerede haft berøring med rollen som HR Business Partner f.eks gennem dit virke som HR-chef, HR-partner eller HR-konsulent.

Kursusmateriale

Se program

Deltagerne udtaler