Gælder kurser i HR og kompetenceudvikling

Undtagelser

Forretningsbetingelserne gælder ikke for:

Bindende tilmelding

Tilmeldingen er som udgangspunkt bindende. Eventuel afmelding eller flytning skal ske skriftligt i henhold til nedenstående retningslinjer pr. e-mail til forretningssupport@cfl.dk.

Afmelding eller flytning

Indtil 7 uger før kursusstart kan du gebyrfrit afmelde dig kurset eller blive flyttet til et senere eller andet kursus.

Ved afmelding eller flytning senere end 7 uger før kursusstart beregnes følgende gebyr af kursets pris:

  • 7-2 uger før kursusstart: 35 %
  • Senere end 2 uger før kursusstart: 100 %

Ønsker du at gøre brug af ovenstående, bedes du sende en mail til forretningssupport@cfl.dk.

Giv din plads til din kollega

Det accepteres, at virksomheden udskifter den tilmeldte deltager med en anden kvalificeret kandidat frem til 10 dage før kursusstart. Bemærk at det på vores autorisations- og certificeringsforløb er nødvendigt, at kollegaen opfylder forudsætningerne for deltagelse.

I tilfælde af aflysning

Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet i vores kurser forbeholder vi os ret til at aflyse kurser, f. eks. hvis det skønnes, at et for lavt deltagerantal betyder, at den enkelte deltager ikke får maksimalt udbytte af kurset. I så fald tilbyder vi en plads på det efterfølgende kursus.

CfL forbeholder sig ret til at aflyse i forbindelse med instruktørs sygdom eller lignende, herunder force majeure. I så fald vil CfL tilbyde, at kurset gennemføres på et senere tidspunkt, der aftales med kunden.

Hvis CfL tilbyder, at kurset gennemføres inden for rimelig tid, vil kunden ikke have misligholdelsesbeføjelser i anledning af aflysning.

Kursuspris

Kursusprisen inkluderer forplejning og materialer. Ved internatkurser omfatter prisen desuden overnatning, med mindre andet er anført i kursusbeskrivelsen.
Prisen er ekskl. moms.
Faktura fremsendes ca. 7 uger før kursets start.

CfL forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for eventuelle trykfejl.