Materiale til

Distanceledelse i den hybride virkelighed

LokationFolke Bernadottes Allé 45
2100 København Ø

Find vej

Kære deltager

Denne side indeholder praktisk information, forberedelses- og kursusmateriale.

Denne side lukkes 14 dage efter sidste kursusdag. Har du spørgsmål, kan du kontakte os på mail forretningssupport@cfl.dk eller tlf. 7023 0022.

Underviser Pernille Grove
Underviser Pernille Grove

Dato

DD. til DD. MD ÅÅ, begge dage kl. 09.00 til 16.00

Inden kurset skal du udfylde dette skema, samt lave en let selvvurdering af, hvordan det står til med distanceledelsen hos dig.

Skemaet medbringes på kurset.

Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder til skriftlige materialer tilhører CfL. Materialet er beskyttet i henhold til ophavsrets- og markedsføringsloven, hvorfor kopiering – mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse samt eftergørelse af materialerne eller dele heraf – ikke er tilladt, medmindre dette er aftalt skriftligt med CfL.

Vi henviser i øvrigt til vores enhver tid gældende forretningsbetingelser. Læs dem her