Materiale til

Kommunikation og personlig udvikling

LokationFolke Bernadottes Allé 45
2100 København Ø

Find vej

Kære deltager

Denne side indeholder praktisk information, forberedelses- og kursusmateriale.

Vi anbefaler at du downloader kompendiet og foropgaven og medbringer begge dele på kurset.

Denne side lukkes 14 dage efter sidste kursusdag.

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på mail forretningssupport@cfl.dk eller tlf. 7023 0022.

Underviser Rasmus Fjeldsted
Underviser Rasmus Fjeldsted

Datoer

DD MM AA, kl. 09.00 til 17.00
DD MM AA, kl. 09.00 til 17.00

Praktisk information

Du vil under kurset skulle deltage i ”walk-and-talks”, som vil foregå udendørs, medbring derfor passende tøj og sko til dette.

Du skal inden kursets start lave følgende opgaver som forberedelse.
Hvem er du?
Præsentér dig selv (ca. 5 min). 
  • Hvem er du?
  • Hvordan vil du beskrive dig selv med 3-5 ord?
  • Hvad vil du også gerne være?

Formatet vælger du selv.

Overvej, hvordan denne øvelse er for dig – svær, energifyldt, udfordrende mv. Sæt et par ord på.

Tænk over en ”kommunikationssituation” fra dit virkelige liv, hvor du blev udfordret. Sæt nogle ord på, f.eks.:
  • hvor var det
  • hvem var der
  • hvad gjorde du
  • hvad følte du
  • hvad tænker du om situationen nu
Udfyld og medbring side 48-51 ”Selvvurdering af Konfliktreaktionsstil” og læs siderne 52-57 ”Konflikthåndtering – 5 måder at reagere på.

Du finder siderne ved at åbne "Kompendium" under fanen Materialer.

Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder til skriftlige materialer tilhører CfL. Materialet er beskyttet i henhold til ophavsrets- og markedsføringsloven, hvorfor kopiering – mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse samt eftergørelse af materialerne eller dele heraf – ikke er tilladt, medmindre dette er aftalt skriftligt med CfL.

Vi henviser i øvrigt til vores enhver tid gældende forretningsbetingelser. Læs dem her