Materiale til

Personlig planlægning og effektivitet

LokationFolke Bernadottes Allé 45
2100 København Ø

Find vej

Kære deltager

Denne side indeholder praktisk information, forberedelses- og kursusmateriale.

Du er velkommen til at medbringe PC, tablet eller lignende på kursusdagene.

Denne side lukkes 14 dage efter sidste kursusdag. Har du spørgsmål, kan du kontakte os på mail forretningssupport@cfl.dk eller tlf. 7023 0022.

Underviser Trine Kolding
Underviser Trine Kolding

Dato

DD. til DD. MD ÅÅ, begge dage kl. 09.00 til 16.15

Tidsregistrering inde kurset (tidsforbrug: 5 - 10 minutter/dag)

Du skal tidsregistrere to til tre dage op til kurset. Det behøver ikke være sammenhængende dage. Skriv i venstre kolonne, hvad du planlægger at lave i løbet af dagen - en slags to-do liste. Notér løbende i højre kolonne, hvad du rent faktisk brugte tiden på (opgaver, møder, telefonopkald etc.)

Du bestemmer selv, hvor detaljeret din tidsregistrering skal være, men et godt tip er at beskrive aktiviteterne så konkret, at de kan bruges som eksempler, når du skal arbejde med udvalgte redskaber på kurset. Vi foreslår, at du også skriver afbrydelser, telefonopkald m.m. ned for at få et så retvisende et billede som muligt.

Tidstypeprofilen (tidsforbrug 10 - 15 minutter)

At kende sin tidstype er en rigtig god forudsætning for at arbejde med redskaberne til prioritering og planlægning. For at få størst udbytte af kurset, skal du udfylde profilen inden kursusstart.
Tip! Er du i tvivl om, hvad du skal svare på spørgsmålene, spørg da en eller flere, du arbejder tæt sammen med: De er sjældent i tvivl om, hvad du bør svare.

Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder til skriftlige materialer tilhører CfL. Materialet er beskyttet i henhold til ophavsrets- og markedsføringsloven, hvorfor kopiering – mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse samt eftergørelse af materialerne eller dele heraf – ikke er tilladt, medmindre dette er aftalt skriftligt med CfL.

Vi henviser i øvrigt til vores enhver tid gældende forretningsbetingelser. Læs dem her