Materiale til

Talent for ledelse

Dato, tid og sted

19. oktober 2020

Fra kl. 09.00 til 17.00

CfL
Folke Bernadottes Allé 45
2100 København Ø

Kære deltager

Denne side indeholder foropgave samt de materialer, som bruges på kurset. Materialerne vil blive synlige senest et par dage før kurset, hvor de kan downloades.

Du bedes medbringe en PC, tablet eller lignende på de fysiske kursusdage, så du har adgang til materialet. Du bestemmer selv, om du vil printe materialet og medbringe det.

Vi gør opmærksom på, at denne side bliver lukket 14 dage efter sidste kursusdag.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til kundeservice@cfl.dk eller give os et kald på tlf. 7023 0022.

Underviser Annette Elgaard Bøttger
Underviser Annette Elgaard Bøttger

Foropgave

Inden kurset beder vi dig forberede følgende:

 1. Udfyld de to online-spørgeskemaer Decision Styles™ og Karrieremodellen™ med registreringsnummeret xxxxxxxx - log ind her og følg denne vejledning. Deadline for besvarelse er den xx. måned åååå.

 2. Se denne video, som kort introducerer dig til kursets form og indhold, samt hvilket mind-set vi forventer af dig.

 3. Tag en samtale med din leder om:
  • Hvad er mulighederne for en lederrolle?
  • Hvad er dine styrker i forhold til en lederrolle?
  • Hvad er dine udviklingsområder i forhold til en lederrolle?

 4. Reflektér over:
  • Hvorfor er ledelse interessant for mig?
  • Hvad ser du som dine styrker i forhold til en lederrolle?
  • Hvad ser du som dine udviklingsområder i forhold til en lederrolle?

 5. Læs to engelske artikler om Decision Styles™ og Karrieremodellen™ - disse bliver fremsendt i en mail efter deadline på spørgeskemaerne.

Det er vigtigt, at du sætter tid af til at besvare de to spørgeskemaer og løser de øvrige opgaver.

Resultatet af spørgeskemaerne vil du modtage på kursusdagen.

Tilbud om 1:1 samtale

I forlængelse af din deltagelse tilbydes du en individuel samtale med kursets underviser. Hvis du ønsker dette, så sæt allerede nu kryds i kalenderen den xx. måned åååå.

Samtalen varer en time og afholdes hos CfL i København - grundet den nuværende situation kan samtalen også afholdes via et virtuelt medie. Vi anbefaler, at du tager din leder eller en fra HR med for at sikre forankring tilbage i organisationen.

Tiderne - som du finder nedenfor - fordeles efter "først til mølle princippet", men vælg meget gerne flere tider, hvis du har mulighed for det.

Samtaledato: xx. måned åååå
Tidsrum

Kl. 09.00-10.00
Kl. 10.30-11.30
Kl. 12.30-13.30
Kl. 14.00-15.00
Kl. 15.30-16.30

Hvis du ønsker en 1:1 samtale, skal du sende en mail til kundeservice@cfl.dk senest den xx. måned åååå, hvor du angiver, de tidsrum du kan deltage, og om din leder eller en fra HR deltager.

Det er vigtigt at understrege, at dette kun er et tilbud. Hvis du ikke ønsker at gøre brug af det, må du gerne give os besked.

Materialer

Husk selv at printe materialerne, hvis du ønsker dem fysisk på kurset.

Alle immaterielle rettigheder til de skriftlige materialer tilhører CfL. Materialet er beskyttet i henhold til ophavsrets- og markedsføringsloven, hvorfor kopiering – mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse samt eftergørelse af materialerne eller dele heraf – ikke er tilladt, medmindre dette er aftalt skriftligt med CfL.

Forretningsbetingelser

Vi henviser til vores enhver tid gældende forretningsbetingelser.
Læs dem her