Netværk om

Ledelse af medarbejdere

Har du ambitioner om at udvikle dig selv og din virksomhed?

Netværkets formål er at bringe ledere sammen, som har meget forskelligartede ledelsesopgaver på mellemlederniveau: Dermed får de enkelte deltagere mulighed for at sætte egen situation i perspektiv og diskutere de fælles udfordringer og problemstillinger, de møder i en “klassisk” mellemlederrolle.

Temaer netværket arbejder med

Vi tager udgangspunkt i deltagernes udfordringer, men arbejder også med trends og teorier samt personlig lederstil og udvikling.

Eksempler på temaer:

  • Udfordringer og muligheder ved hybride arbejdspladser
  • Opbygning og vedligeholdelse af kulturen
  • Inkluderende og tydelig ledelse kræver mod
  • Tiltrækning, ledelse og fastholdelse af flere generationer
  • Lederen som facilitator – ledelse er noget, vi gør sammen
  • Teamudvikling bidrager til det stærke samarbejde
  • Den coachende leder (hvordan fungerer det i praksis?)
  • Ledelse opadtil. I en organisation, der er under forandring

Møder

3-4 årlige møder (heldagsmøder eller døgnmøder).

Mødesteder

CfL, deltagernes arbejdsplads samt konferencesteder.

Hvad koster det?

Fra kr. 21.000 ekskl. moms pr. år for medlemmer af CfL. Fra kr. 24.700 ekskl. moms for ikke-medlemmer.

FAQ om netværket

Herunder kan du finde svar på en række spørgsmål om netværket. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

Deltagerne er erfarne ledere med et budget- og personaleansvar, som er betydeligt i forhold til virksomheden. Stillingsbetegnelser kan for eksempel, men bestemt ikke udelukkende, omfatte funktions- eller linjechefer, afdelingsledere og -chefer, fabrikschefer, projektchefer, ledere af større institutioner, udviklingschefer og lignende.

Deltagerne forventes at have min. 4-5 års ledererfaring.

Udfyld formularen nederst på siden, så bliver du kontaktet for en uforpligtende snak om netværket eller kontakt kompetencerådgiver Thomas Nielsen Ohlin på tlf. +45 51 54 41 34

Vi har forskellige netværksgrupper i kategorien ledelse af medarbejdere. Mødestrukturen i de enkelte grupper varierer og derfor varierer prisen også.

Prisen for netværksdeltagelse indeholder omkostninger i forbindelse med mødeafholdelsen, herunder mødekoordination og -ledelse, fuld forplejning, materialer, oplægsholdere samt overnatning, hvis netværket afholder døgnmøder. Øvrige transport- og opholdsomkostninger (f.eks. minibar, telefon mv.) afholdes af den enkelte og er CfL uvedkommende.

Se vores generelle forretningsbetingelser for netværk her.

Gruppe 1: 3 døgnmøder (kl. 15.00 - kl 15.00)

Gruppe 2: 4 heldagsmøder (kl. 9.00-16.00)

Gruppe 3: 1 døgnmøde (kl. 15.00 - 15.00) og 3 dagsmøder (kl. 09.00-16.00)

Gruppe 4: 3 døgnmøder (kl. 15.00-15.00)

 

"Jeg har været med i et netværk i mange år. Netværket er bredt sammensat af personer med forskellig faglighed og erfaringer. Selv i en travl hverdag, kommer jeg altid hjem med nye input og noget ny energi. Når netværket samles, er der altid gode muligheder for både at drøfte egne konkrete problemstillinger og samtidig blive optanket med ny faglig viden."

Jesper Kejlhof, administrationschef, Danske Handicaporganisationer
Hent vores brochure om CfL Netværk I brochuren kan du læse om CfL Netværk og blive klogere på dit udbytte som netværksdeltager, samt læse om andre deltageres oplevelser med vores netværk. Klik på knappen nedenfor for at få brochuren tilsendt. Download brochure

"Meget professionel facilitering. Emnerne behandles med både faglige indlæg og involverende øvelser/sessioner hvilket giver gode forudsætninger for læring og indsigt. Også plads til humor og personlig sparring."

Netværksdeltager, Personaleledere 1, 2022

Mød netværkslederne

Gitte Madsen

Gitte har en solid baggrund inden for kommunikation, rådgivning og undervisning. Hun har 14 års erfaring med drift af egen virksomhed og er vant til at være i berøring med de forskellige ledelsesled i en organisation. Som netværksleder skaber hun rammerne for et fagligt fortroligt og personligt inspirerende rum, hvor deltagerne kan tanke mentalt og fagligt op. På netværksmøderne sikrer hun, at deltagernes egne erfaringer, udfordringer og succeser bliver sat i spil, så der skabes nye perspektiver på den enkelte deltagers ståsted og udvikling.

Gitte underviser også på en række af CfLs ledelses- og kommunikationskurser og har selv et stort netværk, hun trækker på til relevante indlæg og øvrig inspiration til netværket.

Læs mere om Gitte Madsen.

Sanne Gry Bech Folker

Sanne har særligt fokus på ledelsesudvikling og facilitering af netværk. Hun bidrager aktivt til at styrke relationen og dialogen i de netværk, hun faciliterer, og hun forstår at gøre teoretiske input til noget konkret anvendeligt for netværksdeltagerne. Sanne arbejder med en varieret procestilgang, så der er en god vekselvirkning mellem ekspertbidrag, erfaringsudveksling og konkrete deltagercases.

Sanne varetager endvidere undervisning og træning på forskellige lederudviklingsforløb og på en række kurser målrettet HR. Sanne har en bred erfaring indenfor de fleste områder af ledelsespaletten, og den røde tråd i hendes erhvervsliv har været i funktionen som sparringspartner på en lang række ledelsesmæssige udviklingstiltag og udfordringer.

Læs mere om Sanne Gry Bech Folker.

"Sannes (netværksleder, red.) kompetencer - faglige og personlige er i høj grad begrundelsen for, at jeg er motiveret for at deltage i netværket gennem flere år. Møderne varierer fra gang til gang i indhold, både fagligt og i formen. Muligheden for medbestemmelse ift. dagsorden gør netværket relevant. At der er flere deltagere i netværket, som har været med i en årrække muliggør et kendskab og giver rum til at blotte sig."

Netværksdeltager, Personaleledere 6, 2022

Hør mere om netværket

Vil du deltage i netværket, eller har du spørgsmål? Udfyld formularen nedenfor eller kontakt kompetencerådgiver Thomas Nielsen Ohlin.

Thomas Nielsen Ohlin

Thomas Nielsen Ohlin
Kompetencerådgiver

T: +45 51 54 41 34
M: tno@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik