Blanchards SLII®

Lær at lede situationsbestemt med SLII®

Med SLII® får ledere værktøjerne til at inspirere deres medarbejdere og accelerere performance.

Vi bliver bombarderet med forandringer i et hæsblæsende tempo. Derfor har jeres ledere brug for et værktøj, der giver dem et agilt mindset. En simpel tilgang, som gør dem i stand til at lede med udgangspunkt i den konkrete situation og gøre det muligt for jeres medarbejdere at opnå succes. At lede med udgangspunkt i den konkrete situation betyder at have autentiske samtaler, der giver medarbejderen styrken til selv at handle. At kære sig om medarbejderens trivsel og udvikling. At være et forbillede.

Med SLII® får ledere et lettilgængeligt værktøj, som øger deres bevidsthed omkring egen ledelsesstil. Vi tør godt love, at dén rejse er givende at være med på. 

54%

af alle ledere benytter sig kun af én ledelsesstil - uagtet den situation, de står i (kenblanchard.com). Exceptionelle ledere formår i højere grad at give deres medarbejdere, hvad de har brug for, når de har brug for det.

Benyttes af +10.000 virksomheder globalt

Globalt anerkendt og leveres på 15+ sprog

Virker på tværs af industri, sprog og jobfunktion

Baseret på mere end 30 års forskning og praktisk erfaring

Styrk tilliden og boost resultaterne

SLII® bygger på en tilgang, hvor lederen tilpasser sin ledelsesstil til medarbejderens modenhed og evne til at udføre opgaverne. Helt konkret kan det omfatte at tilpasse mængden af vejledning, støtte, autonomi og feedback, der gives til den enkelte medarbejder.

Ved at forstå medarbejderens færdigheder, viden og motivation i en given situation kan den enkelte leder justere sin adfærd og støtte medarbejderen på den mest hensigtsmæssige måde. Med evnen til at tilpasse sin ledelsesstil, kan lederen sikre sig, at medarbejderne føler sig set, hørt og støttet, hvilket bidrager til et stærkere arbejdsmiljø, mere tillid og bedre resultater.

Identificér individuelle motivationsfaktorer

Implementering af SLII® vil hjælpe jeres ledere, når I skal identificere de individuelle motivationsfaktorer hos jeres medarbejdere og tilpasse ledelsesstilene derefter.

Ved netop at tilpasse den enkelte leders ledelsesstil til en konkret medarbejders behov, opnår I mere motivation og engagement blandt medarbejderne. Det vil betyde, at medarbejderne føler sig mere set, værdsat og støttet, hvilket giver øget arbejdsglæde og forbedret præstation. Samtidig kan I mindske personaleomsætningen.

Vibeke Juul Dalengaard (th), programleder for lederudvikling i Holstebro Kommune: 

Vores kursister har taget overraskende godt imod koncept SLII®  (ledelseskoncept red.). Det gælder også videodelen, der har et tydeligt amerikansk ophav.

De oplevede en god variation mellem video, øvelser og oplæg, som supplerede hinanden godt, og der var en rød tråd i det.    
Helle Pank Lund (tv) og Vibeke Juul Dalengaard
Helle Pank Lund (tv) og Vibeke Juul Dalengaard

Sæt skub i udviklingen

SLII® hjælper dig med at fremskynde udviklingen blandt dine medarbejdere og lærer dig at tilpasse din lederstil til den enkelte medarbejders behov.

Skab et fælles sprog

Et fælles sprog mindsker antallet af misforståelser og frustrationer. Det mindsker også micro management. Resultatet? Styrket tillid internt i organisationen.

Hold fast i talenterne

Ved at lede situationstilpasset og opfylde medarbejderes behov styrker du tilknytningen. Det giver engagerede, loyale medarbejdere og mindsket turnover.

Boost kreativiteten

Medarbejdere som føler sig set, hørt og støttet er mere engagerede. Engagement er nøglen til innovation og kreativitet. Så her er der guld at hente for enhver leder. 

Med SLII® Koncepter får du adgang til faciliteringsmaterialer, som du kan tilgå, når det passer ind i din kalender: 

 • Undervisningsmanual
 • PowerPoint-præsentation med pædagogisk materiale, videoer og øvelser.

Målgruppe:

 • SLII® Koncepter er til dig, der er intern/ekstern konsulent, og ønsker at facilitere SLII® i egen eller kunders organisation.

Obs! 

 • Intet forudgående kursus er nødvendigt.
 • Efterfølgende tilkøber du et deltagermateriale pr. deltager, når du holder kursus.

På dette endagskursus får jeres ledere undervisning i teori og begrebsramme samt øvelser og samtaletræning. Kurset er baseret på samme firetrins læringsvej som todageskurset, men pensum er forenklet. 

 • Hjemmearbejdsopgaver forud for kurset, som forbereder lederne på, hvad det vil sige at arbejde med SLII®.
 • Aktiviteter som lærer lederne nye færdigheder og giver dem sproget til at lede med udgangspunkt i situationen. 
 • Øvelser hvor de udvikler nye færdigheder baseret på deres personlige arbejdsudfordringer. 
 • Værktøjer og ressourcer, der er tilgængelige efter sessionerne, som hjælper dem med at styrke og opretholde deres færdigheder i SLII®.

Det praktiske:

 • Lokation: CfL (København eller Aarhus) eller som internt forløb i jeres organisation.
 • Varighed: 1 dag (8 timer) med fysisk fremmøde.

Målgruppe: 

 • Den helt nye ledere eller ledere med nogen erfaring
 • HR- eller organisationskonsulenter
 • Dig der ønsker at blive certificeret i SLII® for at have kompetence til at afholde dette kursus i egen virksomhed. I så fald er dette kursus obligatorisk. Se nedenfor. 

Obs! Før du tager en eventuel certificering (SLII Experience - certificering) skal du have fuldført SLII Experience™ - enten som dette endagskursus eller som todageskursus (åbent kursus). Det kan også være som en del af et lederudviklingsforløb i jeres organisation.

På dette åbne kursus i SLII Experience™ kommer jeres ledere til at mestre situationsbestemt ledelse. Forløbet er bygget op om en firetrins læringsvej, og den levende og personlige gennemgang og træning giver dem rig mulighed for at øve de nye adfærdsmønstre. Læringsvejen fører lederne gennem: 

 • Hjemmearbejdsopgaver forud for kurset, som forbereder dem på hvad det vil sige at arbejde situationsbestemt.
 • Aktiviteter som lærer dem nye færdigheder og giver dem sproget til at lede med udgangspunkt i den konkrete situation. Der er mulighed for deltagerinteraktion.
 • Øvelser hvor de udvikler deres nye færdigheder og øver deres SLII®-ordforråd. Øvelserne tilpasses praksis, så de kommer til at beskæftige sig med situationer, de kan genkende fra deres eget arbejde. De lærer, hvordan de kan tilpasse deres ledelsesstil, og de får øvet SLII®-samtaler.
 • Værktøjer og ressourcer, der er tilgængelige efter sessionerne, som hjælper dem med at styrke og opretholde deres færdigheder i SLII®.

Det praktiske:

 • Lokation: CfL (København eller Aarhus) eller som internt forløb i jeres organisation.
 • Varighed: 2 dage (2 x 8 timer) med fysisk fremmøde.

Målgruppe: 

 • Den helt nye ledere eller ledere med nogen erfaring
 • HR- eller organisationskonsulenter
 • Dig der ønsker at blive certificeret i SLII® for at have kompetence til at afholde dette kursus i egen virksomhed.

Obs! Før du tager en eventuel certificering (SLII Experience - certificering) skal du have fuldført SLII Experience™ - enten som dette todageskursus (åbent kursus) eller som endagskursus. Det kan også være som en del af et lederudviklingsforløb i jeres organisation.

Med en SLII Experience™ - certificering får du kompetence til at undervise og udvikle hele din organisation i at lede situationsbestemt. Blanchard læringsdesign - The SLII Experience™ - bruger læringsteknikker, der involverer deltagerne, så de kan anvende SLII® både i bredden og dybden.

Certificeringsforløbet forbereder dig som fremtidig underviser til at implementere SLII® i egen organisation. Det betyder, at du opnår kompetencerne til at kunne facilitere SLII® Experience.

Som deltager på certificeringsforløbet får du indblik i de undervisningsmaterialer, der indgår i SLII® Experience. Herudover masser af øvelser, der forbereder dig til at kunne formidle kurset i din egen organisation. Faciliteringsmaterialerne er disponeret til levering i klasserum og/eller som et virtuelt kursus.

Det praktiske:

 • Lokation: CfL (København Ø) eller som internt forløb i jeres organisation.
 • Varighed: 2 dage (2 x 8 timer) med fysisk fremmøde.

Målgruppe:

 • Du er intern HR- eller organisationskonsulent
 • Du er interesseret i at implementere SLII® i din organisation

Obs! Før du tager denne SLII Experience™ - certificering, skal du have fuldført SLII Experience™ - enten som endagskursus, todageskursus (åbent kursus) eller som en del af et lederudviklingsforløb i jeres organisation.

Styrk ledernes tilpasningsevne og indlevelse

SLII® hjælper kort og godt ledere med at udvikle deres tilpasningsevne. Konceptet giver lederne konkrete redskaber til at skifte mellem forskellige ledelsesstile og kunne tilpasse sig individuelle medarbejdere og situationer. Netop evnen til at tilpasse sin ledelsesstil er en af de centrale fordele ved SLII®.

Optimér ledernes kommunikation og få medarbejderne til at blomstre

SLII® lægger vægt på kommunikation og feedback mellem leder og medarbejdere. Ved at have regelmæssig dialog med medarbejderne, kan lederne bedre forstå medarbejdernes behov, bekymringer og udfordringer. Det gør dem i stand til at give rettidig feedback og justere deres støtte til medarbejderne. Sådan sikrer lederne, at medarbejderne har de nødvendige ressourcer og får den rette vejledning til at kunne lykkes. SLII® vil hjælpe jeres ledere med at tilpasse deres ledelsesstil til forskellige medarbejdere og kommunikationsstile, hvilket forbedrer kommunikationen og samarbejdet på tværs af teams og afdelinger.

Standardiseret medarbejderudvikling på tværs af landegrænser

Implementeringen af SLII® hjælper jeres ledere med at standardisere og tilpasse medarbejderudvikling på tværs af landegrænser og give dem indsigt i, hvornår en medarbejder har behov for træning og udvikling for at udføre deres job effektivt og produktivt. SLII® giver jer et fælles sprog og en metodik, som er globalt anerkendt. 

Let at mestre. Evigt aktuelt. 

Synes du, at SLII® som metode virker meget simpelt? Du har ret. Metoden er enkelt, men tag ikke fejl. Værdien er substantiel, og metoden har bestemt sin berettigelse, selv 30+ år efter den blev introduceret af Blanchard®. Selvom metoden virker simpel kræver den dog øvelse og engagement, før den for alvor kommer ud og leve i organisationen. 

Baggrund

Situationsbestemt ledelse er en ledelsesteori og et ledelsesværktøj, der blev udviklet af Paul Hersey og Ken Blanchard i 1970'erne. SLII® er en videreudvikling der fokuserer på at tilpasse ledelsesstilen til den enkelte medarbejders kompetenceniveau og motivation for at maksimere deres præstation og udvikling. Ifølge SLII® skal ledere tilpasse deres ledelsesstil til de situationer, de står over for, og til de individuelle behov hos hver medarbejder. SLII®-modellen har fire forskellige ledelsesstile, som hver især er mest effektive i forskellige situationer:

 1. Direkte instruktion: Denne stil bruges, når medarbejderen er uerfaren og har brug for klare instruktioner for at udføre arbejdet korrekt.

 2. Coaching: Denne stil bruges, når medarbejderen har nogle færdigheder, men stadig har brug for vejledning og støtte for at forbedre sine præstationer.

 3. Støtte: Denne stil bruges, når medarbejderen har en vis grad af erfaring og færdigheder, men stadig har brug for støtte og anerkendelse for at opretholde motivationen og præstationerne.

 4. Delegering: Denne stil bruges, når medarbejderen har stor erfaring og færdigheder og kan tage ansvar for deres eget arbejde.

SLII®-modellen fokuserer også på at skabe en positiv og støttende arbejdskultur og at udvikle medarbejderne til at tage ansvar for deres egen læring og udvikling.

Lad CfL stå for træning og facilitering

Vi træner ledere på alle niveauer. Hvad enten SLII® er nyt for jer, eller jeres ledere allerede har kendskab til konceptet. Måske har I arbejdet med det tidligere? Så giver vi gerne en genopfriskning. Vi har ledere, som ønsker et brush-up 10 år efter de blev certificeret. Det er vi gerne behjælpelige med, for vi oplever, at SLII® vedbliver med at skabe værdi i organisationerne.

Skal vi tage en snak om SLII® i din organisation?

Du er meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om jeres arbejde med strategi. Jeg giver gerne feedback, sparring og nye perspektiver.

Lars Hemmingsen

Chefrådgiver

📱 +45 51 54 41 91
📧 lhe@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Læs også artikler:

Stil krav til lederkurserne

De færreste har et naturligt lederskab i sig. Selv den bedste leder kan blive bedre, hvis der skabes rammer for at lykkedes som leder og ikke mindst gives de relevante værktøjer.