CfL-konference

Vejen til den agile organisation

Velkommen til halvdagskonference 

Cfl Hvem Er Vi

Er der noget vi har lært i 2020, så er det værdien af en smidig transformation. Spørgsmålet er, hvordan vi bærer erfaringerne videre?

Internationalt opererer man med begrebet Business Agility, der forenklet sagt favner organisationers evne til at forblive relevante i en verden i forandring. Det vil sige evnen til at tilskynde til innovation, hurtigt at tilpasse sig skift og udnytte nye muligheder - samtidigt med at man arbejder effektiv og omkostningsfokuseret.

På denne halvdagskonference omsætter vi Business Agility til en dansk kontekst. Få en indføring i, hvordan du og din ledergruppe kan arbejde med skiftet fra en traditionel til en agil organisation.

Mød en af Danmarks fremmeste forskere i agile metoder, få en indføring i begrebet Servant Leadership og lær af erfaringerne i en kommune og en privat virksomhed.

Hvad kræver skiftet fra traditionel til agil organisering?

Ved Michael Tolstrup, seniorrådgiver i CfL

Hvorfor og hvornår er Business Agility relevant? Hvad kræver skiftet fra traditionel til agil organisering, hvilke elementer er der på spil, og hvilke besværligheder indeholder det i praksis, når den gamle kultur og adfærd er tilbøjelig til at æde de agile værktøjer?

Michael Tolstrup har mange års erfaringer som rådgiver for ledere i større private og offentlige virksomheder, herunder Region Hovedstanden og Novo Nordisk. Han er desuden en erfaren underviser, facilitator og skribent med klare budskaber, når det gælder strategi og organisering. 

Læs også: 
Rejsen mod den agile organisation
Strategiudvikling omsat til Simple Rules

Masterclasses i agil organisering

Vælg mellem to spor. I spor 1 får du indblik i SimCorps erfaringer med at redefinere lederrollen og understøtte en mere netværksdrevet tilgang til forandringer. I spor 2 kan du hører om erfaringerne med mere autonomi i hjemmeplejen i Horsens Kommune.

Ved online deltagelse sendes separat link til spor 2.  

spor 1

Erfaringer fra SimCorp: Ledelse og forandring i den agile organisation

Ved Marianne Garre Fink, Change Manager, og Malene Krohn, leder. Begge arbejder i SimCorp Product Development.

Som en del af en større agil transformation i SimCorps produktafdeling fulgte en reorganisering. Nye agile roller blev en realitet, og lederrollerne blev redefineret. Ligeledes blev tilgangen til forandringsledelse justeret for at spille bedre sammen med agile principper. Marianne og Malene ville have den enkelte medarbejder i fokus, men hvordan klarer man det i en verden, hvor forandringerne bliver flere og flere?

Hør om deres erfaringer med at slippe kontrollen, redefinere lederrollen og understøtte en mere netværks-drevet tilgang til forandringer.

Spor 2

Erfaringerne i Horsens Kommune: Fokus på formålet – mere autonomi i hjemmeplejen

Ved Helle Ibsen, chefkonsulent i Horsens Kommune, og Tina Storm, leder af strategi og udvikling.

I 2020 igangsatte Horsens Kommune et mindre projekt på ældreområdet, hvor ansvaret for rengøringen i hjemmeplejen blev lagt ud i selvstændige teams. En evaluering har vist meget stor tilfredshed blandt borgerne og medarbejderne, og byrådet har nu valgt at gå endnu mere radikalt til værks ved at rulle modellen ud i hele organisationen. Parallelt hermed udfordrede corona-situationen alle ledere til at både krisestyre og optimere på den daglige drift, håndtere usikkerhed, hvor ikke alt kan planlægges fra toppen af hierarkiet.

Hør om erfaringerne og perspektiverne i en organisering med mere autonomi og beslutningstagning tæt på borgerne. Hvad er fordelene? Hvordan har kommunen tacklet de logistiske udfordringer for ledere og planlæggere og meget mere?

Servant Leadership: De nye krav til dig som leder

Ved Michael Tolstrup, seniorrådgiver i CfL

Servant Leadership dækker både over en filosofi og en række principper for, hvordan du som leder gør det nemt for dine medarbejdere at skabe værdi. Begrebet blev introduceret af den internationale ledelsekonsulent Robert K. Greenleaf helt tilbage i 1970, men men med tidens fokus på agil ledelse og organisatorisk transformation har filosofien fået en ny aktualitet og er blevet videreudviklet med en større værktøjskasse. 

Michael Tolstrup indleder med oplæg efterfulgt at breakouts i mindre grupper med fokus på din egen rejse: Hvor langt er du og din ledergruppe fra Servant Leadership? Hvad vil hjælpe jer, hvad er næste skridt?

Skræddersy en agil fremgangsmåde i din egen organisation

Ved Jan Pries-Heje, professor ved Institut for Mennesker og Teknologi på RUC

Det, der begyndte som en særlig arbejdsmetode inden for softwareudvikling, har spredt sig til alle typer virksomheder og brancher. Først til projektledelse, senere hen til teams, og i dag er det hele organisationer, der skal være agile. Mød Jan Pries-Heje, der med afsæt i cases fra mere end 20 års forskning giver sit bud på, hvordan man kan koble IT med organisatoriske forandringer og det agile. Jan har bl.a. studeret, hvordan virksomheder 'oversætter' det agile, f.eks. metoderne SCRUM eller SAFE, til en skræddersyet anvendelse i egen organisation. Du får fremgangsmåden med hjem, så du selv kan gå i gang med at blive agil i egen organisation - også uden at være IT-ekspert.

Jan Pries-Heje blev i 2020 udnævnt til ridder af Dannebrogordenen. Hans forskning har fokus på organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter af IT-udvikling. Er forfatter til mere end 250 bøger og forskningsartikler i internationale tidsskrifter. Senest bogen "Agile projekter" der udkom i efteråret på Samfundslitteratur.

Har du spørgsmål?

 

Lene Buddike
Koordinator

T: +45 5154 4139
M: lbu@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik