HR-jura

8 domme fra Højesteret

Virksomhedsoverdragelse, 48 timers-reglen, 120 dages-reglen, handicapbegrebet, beskyttede medarbejdere og elever

Virksomhedsoverdragelse

Erhververen af en virksomhed hæftede for krav i anledning af overdragerens retsstridige opsigelse af en tillidsmand i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs dommen


48 timers-reglen

Medarbejder fik en godtgørelse på 50.000 kr. for at have arbejdet mere end 48 timer i gennemsnit om ugen i flere 4-måneders referenceperioder.

Læs dommen


120 dages-reglen

Opsigelse med forkortet varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2 (120-dages-reglen) var ikke berettiget, fordi arbejdsgiveren i forbindelse med en deltidssygemelding havde medregnet en skønnet ”faktisk fraværstid” for søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage.

Læs dommen

Opsigelse med forkortet varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2 (120-dages-reglen) var berettiget. Man kunne i optællingen af de 120 dage medregne den periode, hvor medarbejderen kunne genoptage arbejdet delvist, men hvor arbejdsgiveren ikke havde ønsket at gøre brug af den pågældendes arbejdskraft.

Læs dommen  


Handicapbegrebet

Opsigelse af en medarbejder indebar forskelsbehandling på grund af handicap i strid med forskelsbehandlingsloven. Det var ikke en betingelse for, at der forelå et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, at medarbejderens træthedstilstand skyldtes en sygdom, der var lægeligt diagnosticeret.

Læs dommen

Opsigelsen af en medarbejder havde intet med hendes sygdom eller sygefravær at gøre, og hun havde derfor ikke krav på godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven.

Læs dommen


Beskyttede medarbejdere

En arbejdsmiljørepræsentant havde ikke godtgjort, at tillidsrepræsentanter var særligt beskyttet mod afskedigelse inden for et tilsvarende fagligt område, og havde derfor ikke særlig beskyttelse.

Læs dommen


Elever

En kommunalt ansat elev, hvis uddannelsesaftale i strid med erhvervsuddannelseslovens § 58 og ligebehandlingslovens § 9 ikke blev forlænget under fravær på grund af barsel, havde kun krav på 2 måneders godtgørelse.

Læs dommen

HR-juridisk rådgivning og sparring

HR-jura Hotline

CfLs HR-juridiske hotline er tilgængelig for alle CfL's medlemmer. Det er ubestridt den medlemsfordel, vores medlemmer sætter størst pris på. 

Både ledelse og HR i CfL's medlemsvirksomheder har hver dag fra kl. 9-16 fri adgang til telefonisk rådgivning og sparring om HR-juridiske problemstillinger og konkrete personalesager.

Brug hotlinen - også selvom I ikke er medlem af CfL
Selvom hotlinen er en del af medlemskabet hos CfL, behøver din organisation ikke være medlem for at benytte den. Vi tilbyder nemlig også mulighed for at tegne et abonnement på hotlinen. For yderligere information kontakt venligst HR-Jura på telefon: 70 23 00 22 eller på mail: hr-jura@cfl.dk.

Hent gratis e-bog om HR-jura

Download e-bogen Ansættelsen fra start til slut.

E-bogen er gratis og indeholder 138 siders praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler. Du får et opslagsværk, som besvarer alle de spørgsmål HR-funktionen ofte stiller i forbindelse med ansættelse af medarbejdere, sygdom, ferie, barsel, opsigelser og meget andet. Bogen indeholder desuden en lang række eksempler og skabeloner.

Seneste artikler om HR