DEI: Hvorfor er diversitet og inklusion på arbejdspladsen vigtigt?

DEI eller DE&I (Diversity, Equity & Inclusion) står på dansk for diversitet, ligestilling og inklusion. Men hvorfor er det vigtigt for en moderne virksomhed? Hvad er gevinsterne? Og hvilken betydning har det for dig og dine kolleger?


Af CfL, april 2024


DEI er en tilgang til arbejdsplads- og samfundsudvikling, der sigter mod at skabe et miljø, hvor forskelligheder bliver respekteret, værdsat og inkorporeret i alle aspekter af en organisation eller samfund.

Især HR-professionelle i din organisation kan være med til at skabe store forandringer ved at implementere DEI-initiativer. I artiklen her kan du blive klogere på hvordan det kan skabe en sund arbejdsplads, forbedre innovationsevnen og muligheder for vækst. Og ikke mindst hvilken rolle du som medarbejder spiller.

 

Hvad er DEI?

DEI-initiativer sigter mod at din organisation skaber de bedste rammer for, at du og dine kolleger trives og gøre brug af jeres fulde potentiale. Resultatet er en mere konkurrencedygtig organisation med gladere medarbejdere og øget performance.

Diversitet eller mangfoldighed refererer til variationen af mennesker med forskellige baggrunde, erfaringer, evner og perspektiver. Herunder også alder, køn og etnicitet.

Ligestilling eller lighed sigter mod at sikre, at alle har lige adgang til muligheder, ressourcer og rettigheder uanset deres baggrund.

Inklusion handler om at skabe et miljø, hvor alle de forskellige mennesker føler sig velkomne, respekterede og værdsatte.

Samlet set søger tilgangen at fremme retfærdighed, trivsel og produktivitet på arbejdspladsen ved at anerkende og adressere forskelle og uligheder.

Hvis din organisation arbejder målrettet med det, er den bedre stillet i konkurrencen om talent og kunder. Det skyldes, at diversitet på arbejdspladsen fremmer kreativitet og innovation ved at sammenbringe forskellige perspektiver og livserfaringer.

Lighed og lige muligheder sikrer, at de bedste talenter kan blomstre uanset personlige karakteristika. Det styrker deres motivation at bliver anerkendt for deres unikke talenter. Inklusion på arbejdspladsen sikrer, at talenterne bliver i virksomheden og bidrager meningsfuldt.

Med DEI kan I øge medarbejdertilfredsheden og loyaliteten i virksomheden. Det resulterer i et stærkere brand og tiltrækker både talent og kunder.

DEI i din organisation

Diversitet, ligestilling og inklusion udgør en treenighed i organisatorisk kontekst, hvor hvert element afhænger af og forstærker de andre. Alle tre aspekter skal inddrages for at få en god effekt i din organisation.

Samhørigheden mellem begreberne er essentiel for at opbygge en kultur, hvor forskellighed er en styrke, ikke en udfordring. Det skaber ikke kun en sund arbejdsplads, men også en bæredygtig organisation.

Læs også: Derfor er ”den bedste til jobbet” et dårligt argument om diversitet i ledelse

Bæredygtighed og DEI

DEI er en del af din virksomheds bredere ESG-mål (Environmental, Social, and Governance). Det udgør primært S'et, den sociale kerne, i ESG-strategier og fremmer en mere retfærdig og inkluderende virksomhedskultur. Den taler dog også ind i G'et, som har med ledelse at gøre, og de ledelsesmæssige beslutninger, der afgør hvordan en virksomhed skal drives. Læs mere om det længere ned i artiklen.


HR's vigtige rolle i arbejdet med DEI

Det er både ledelsens og HRs ansvar at opbygge nogle rammer for sin organisation, der gør det muligt at skabe en inkluderende og mangfoldig arbejdskultur. En kultur hvor alle medarbejdere føler sig velkomne og respekterede. HRs rolle består af:

Rekruttering

HR skal arbejde aktivt på at rekruttere og fastholde medarbejdere med forskellige baggrunde og erfaringer for at skabe en mangfoldighed i arbejdsstyrken. Her er det vigtigt at lære at være opmærksom på sin egen ubevidste bias, fx i forhold til hvilke persontyper, der bedst kan varetage specifikke stillinger.

Politikker

HR har ansvaret for at implementere politikker og procedurer, der fremmer lige muligheder på samme måde som virksomheder ofte har politikker vedrørende ex. stress, trivsel og barsel. Det indebærer også at sikre, at der eksisterer klare retningslinjer og procedurer for håndtering af diskrimination, chikane og ulighed på arbejdspladsen. Derudover bør HR være lydhør over for medarbejderes bekymringer, samt facilitere en effektiv og retfærdig proces for at håndtere eventuelle klager eller konflikter.

Intern uddannelse

Oplysning af medarbejdere og almindelig undervisning er afgørende for at DEI-initiativer kommer ud i hele organisationen. HR kan tilbyde træning og workshops, der øger bevidstheden om forskellige perspektiver og fremmer respektfuld adfærd på arbejdspladsen. Det kan omfatte træning i at identificere og bekæmpe bias, fremme inkluderende sprogbrug og skabe et miljø, hvor alle medarbejdere føler sig trygge ved at udtrykke deres ideer og meninger.

Hvorfor er DEI egentlig på dagsordenen?

Tre mega-trends gør, at vi snakker om DEI:

  1. Diversity of ideas: Vi har brug for kreativitet og innovation for at kunne forandre verden ved at vækste bæredygtigt og ansvarligt.

  2. Diversity of customers & markets: Der er stadig større diversitet i kundesegmenter, som virksomheder skal tilpasse sig for at kunne imødekomme sine kunders ønsker og behov. Forbrugere bliver i stigende grad politiske og kritiske når de vælger varer og services til og fra, og det er virksomheder nødt til at forholde sig til.

  3. Diversity of talents: “The Great Resignation” er en tendens hvor medarbejdere forlader arbejdsmarkedet fordi de ikke føler, at arbejdsgivere imødekommer deres krav til en god arbejdsplads. “The War of Talents” er virkelighed for mange virksomheder, som skal kæmpe for at tiltrække de bedste talenter og kompetencer. Virksomhederne anerkender, at de skal bruge forskellighed for at skabe innovation.

DEI's rolle i organisationens succes

Diversitet og inklusion på arbejdspladsen er en strategisk forretningsfordel. En stærk kultur for ligestilling og inklusion skaber en følelse af tilhør og motivation blandt medarbejdere, hvilket er afgørende for at fastholde dem i organisationen. Virksomheden skal ikke kun kæmpe for at tiltrækker talenter, der skal også en ihærdig indsats til for at beholde dem.

I takt med globalisering og en stadig mere divers arbejdsstyrke, er virksomheder, der effektivt implementerer DEI, bedre rustet til at navigere i et multikulturelt marked. De kan opnå højere medarbejdertilfredshed og loyalitet, hvilket i sidste ende bidrager til bæredygtig succes.

Hør podcast: Diversitet i persontyper

Øget produktivitet og økonomisk resultat

En divers arbejdsstyrke kan tjene som katalysator for innovation og problemløsning. Den kognitive forskellighed, der følger med en forskelligartet gruppe af medarbejdere, øger chancerne for at identificere unikke løsninger og forbedrer virksomhedens konkurrenceevne.

Manglende diversitet kan derimod føre til ensartet tænkning, hvor medarbejderne ikke opdager fejl eller indtager alternative perspektiver. Det kan resultere i dårlige beslutninger og manglende innovation. Derfor er det afgørende, at både HR og ledelsen kontinuerligt arbejder for at skabe stor mangfoldighed og et inkluderende arbejdsmiljø, som fremmer produktive dialoger og kreativ tankegang.

Virksomheder, der aktivt fremmer en inkluderende kultur, oplever ofte et styrket arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig værdsat og er engagerede. Det engagement fører til øget produktivitet, som kan ses på bundlinjen i form af højere fortjenester og bedre økonomiske resultater.

Stærkere brand og kundeloyalitet

En inkluderende arbejdskultur skaber autenticitet og tillid, hvilket er afgørende komponenter i et stærkt brand. Det kan:

  • fremme et positivt omdømme blandt forbrugerne.
  • bidrage til højere kundetilfredshed.
  • forstærke virksomhedens sociale ansvar.
  • sikre langvarige relationer gennem værdibaseret engagement.

Forbrugere forventer mere end blot produkter; de søger brands, der afspejler deres egne værdier.

DEI og ESG: Det sociale ansvar i din virksomhed

Indarbejdelsen af DEI-initiativer repræsenterer en vigtig del af din virksomheds sociale ansvar og er en del af jeres ESG-ramme (Environmental, Social, and Governance).

S'et - det sociale aspekt

DEI fokuserer især på ’S’et i ESG, det vil sige, det sociale aspekt. Det omfatter din virksomheds rolle i samfundet og interaktionen med medarbejdere og andre interessenter. Din virksomheds evne til at fremme diversitet, sikre lighed og skabe et inkluderende arbejdsmiljø afspejler jeres engagement i samfundsansvar og etisk forretningsførelse.

G'et - det ledelsesmæssige aspekt

‘Corporate governance’ i DEI-kontekst refererer til de processer, politikker og strukturer, der styrer en organisations beslutningstagning, ledelse og overvågning for at sikre dens succes og integritet. Det bidrager til at forme organisationens kultur, værdier og praksis.

Virksomhedens dybere mening

Investorer og samarbejdspartnere måler i stigende grad din virksomheds værdi baseret på jeres ESG-profil, herunder dygtigheden til at håndtere udfordringer. En veludviklet strategi for diversitet, ligestilling og inklusion bidrager således ikke blot til en sund og robust arbejdskultur, men er også afgørende for at imødekomme de voksende krav fra investorer og forbrugere på sociale parametre.

Organisatorisk bæredygtighed forankres bl.a. gennem det sociale led. Det aktiverer en dybere mening med virksomhedens eksistens ud over økonomisk resultat.

Artiklen fortsætter under boksen.

Organisatorisk bæredygtighed refererer til evnen til at balancere økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn på en langsigtede og ansvarlig måde. En bæredygtig organisation stræber efter at opnå økonomisk succes samtidig med at den tager hensyn til samfunds- og miljømæssige faktorer og sikrer, at dens aktiviteter ikke skader fremtidige generationers evne til at opfylde deres behov.

Integration af DEI i ESG-Strategier

For at opnå en holistisk ESG-strategi, skal DEI-elementer integreres med intention og nøje overvejelse.

Effektiv integration af inden for ESG-strategien kræver dedikerede ressourcer og klare målsætninger. De skal afspejle virksomhedens kerneværdier og langsigtede vision.

Strategisk tilsigtede initiativer skal være målbare og gennemsigtige, for at kunne dokumentere fremskridt og effektivitet indenfor det sociale område af ESG.

Det involverer en kontinuerlig evalueringsproces, hvor feedback fra medarbejdere og andre stakeholdere er afgørende for at sikre relevans og løbende forbedring.

Læs mere om S'et i ESG hos Inclusify

Seneste artikler om diversitet

Relevante kurser

Diversitet som strategi i ledelse

Skal diversitet og inklusion lykkes, må vi gøre op med gængse forestillinger om ledelse, effektivitet og performance. Få nye metoder til at bringe forskellighed i spil og navigere i kompleksitet.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.