Højesteretsdom om fastholdelsesbonus

Er en fastholdelsesbonus omfattet af funktionærlovens § 17a? Læs mere her

Højesteret fastslog i en dom fra 2017, at en aftalt fastholdelsesbonus var omfattet af lønbegrebet i funktionærlovens § 17a, stk. 1 og tilsidesætte samtidig en progressivt beregnet bonusudbetaling. Medarbejderen havde derfor krav på en ligefrem proportionalt udmålt bonus ved sin fratræden før bonusperiodens udløb.

I forbindelse med en dansk virksomheds overdragelse til et amerikansk selskab, blev der udpeget 8 nøglemedarbejdere, som virksomheden i særlig grad ønskede at fastholde under processen med integration af de to virksomheder. Nøglemedarbejderne blev omfattet af en særlig fastholdelsesbonus.

Den ene nøglemedarbejder opsagde sin stilling, og fratrådte ved udgangen af den 22. måned af de i alt 36 måneders bonusperiode.

Bonusordningen var indrettet sådan, at medarbejderens ret til bonus afhang af følgende tre kriterier:

 

Bonuspuljens størrelse

Ansættelsens længde

Medarbejderens performance

 

Ordningen var baseret på et pointsystem. For hver måneds ansættelse optjente medarbejderen et vist antal point. Det særlige optjeningssystem var baseret på en progressiv og ikke en forholdsmæssig optjening i takt med ancienniteten.

I forbindelse med medarbejderens fratræden fik han udbetalt bonus i overensstemmelse med det aftalte pointsystem. Medarbejderen mente imidlertid, at han var berettiget til en større bonusudbetaling, idet han henviste til funktionærlovens § 17a, stk. 1, som giver medarbejderen ret til ” …. en i forhold til hans ansættelsestid i regnskabsåret afpasset andel…”

Højesteret skulle i første omgang tage stilling til, om den aftalte bonus overhovedet var omfattet af lønbegrebet i funktionærlovens § 17 a.

Højesteret fastslog, at ”den aftalte bonus under de foreliggende omstændigheder reelt ikke kun var en præmiering af medarbejderen for at forblive i sin stilling indtil bonusperiodens udløb, men at den også var vederlæggelse for udførelse af arbejde på samme måde som løn.”

Dernæst skulle Højesteret tage stilling til hvilken andel af den samlede bonus, medarbejderen var berettiget til ved sin fratræden.

I den forbindelse bemærkede Højesteret, at medarbejderen i medfør af funktionærlovens § 17, stk. 1 havde krav på en forholdsmæssig andel af den fulde bonus svarende til hans ansættelsestid. Den aftalte progressive optrapning (point-systemet), kunne dermed ikke opretholdes.

Højesterets dom kan findes her

 

Opdateret i august 2021

Denne artikel er ikke og kan ikke træde i stedet for juridisk rådgivning.

Gratis e-bog om HR-jura

Gratis e-bog om HR-jura

Download vores e-bog "Ansættelsen fra start til slut".

E-bogen er gratis og indeholder 131 siders praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler. Du får et opslagsværk, som svarer på alle de spørgsmål HR-funktionen ofte stiller i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere.

Bogen indeholder desuden en lang række eksempler og skabeloner.

HR-jura hotline

HR-jura hotline

HR-juridiske sager er ofte komplicerede og juristernes stopur tikker nådesløst derudad hver gang I griber telefonen og ringer til Jeres livline.

Lige præcis af den grund har vi oprettet en HR-juridisk hotline som er tilgængelig for alle CfLs medlemmer. Det er ubestridt den medlemsfordel vores medlemmer sætter størst pris på og det kan vi sådan set godt forstå.

Både ledelse og HR i CfLs medlemsvirksomheder har hver dag, fra 9 - 16, fri adgang til telefonisk rådgivning og sparring om HR-juridiske problemstillinger og konkrete personalesager.

Du behøver ikke være medlem af CfL for at få adgang til hotlinen

Selvom hotlinen er en del af medlemskabet hos CfL behøver din organisation ikke være medlem for at benytte den. Du kan læse mere om vores HR-jura hotline her og se hvordan du får ubegrænset adgang.

For yderligere information kontakt venligst HR Jura på telefon 70 23 00 22 eller på e-mail, hr-jura@cfl.dk.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Behov for råd og sparring?

Vi træffes hver dag mellem kl. 9.00 og 16.00
Ring eller skriv til os på T: 7023 0022 eller E: hr-jura@cfl.dk

Læs hvordan vi beskytter personoplysninger

Dorte Solholt
Chef - HR Jura

T: +45 51544165
E: dsp@cfl.dk

 Anette Mortensen   
Seniorrådgiver - HR Jura

T: +45 51 54 41 48
E: anm@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om HR

Guide til tests som ledelsesværktøj

Ved at bruge forskellige testværktøjer, kan du få en bedre dialog og bedre beskrive og forudsige adfærd. Marie Kirkegaard, seniorrådgiver i CfL, forklarer hvordan.