HR-jura

Højesteretsdom om fastholdelsesbonus

Er en fastholdelsesbonus omfattet af funktionærlovens § 17a?

Højesteret fastslog i en dom fra 2017, at en aftalt fastholdelsesbonus var omfattet af lønbegrebet i funktionærlovens § 17a, stk. 1 og tilsidesætte samtidig en progressivt beregnet bonusudbetaling. Medarbejderen havde derfor krav på en ligefrem proportionalt udmålt bonus ved sin fratræden før bonusperiodens udløb.

I forbindelse med en dansk virksomheds overdragelse til et amerikansk selskab, blev der udpeget 8 nøglemedarbejdere, som virksomheden i særlig grad ønskede at fastholde under processen med integration af de to virksomheder. Nøglemedarbejderne blev omfattet af en særlig fastholdelsesbonus.

Den ene nøglemedarbejder opsagde sin stilling, og fratrådte ved udgangen af den 22. måned af de i alt 36 måneders bonusperiode.

Bonusordningen var indrettet sådan, at medarbejderens ret til bonus afhang af følgende tre kriterier:

  • Bonuspuljens størrelse
  • Ansættelsens længde
  • Medarbejderens performance

Ordningen var baseret på et pointsystem. For hver måneds ansættelse optjente medarbejderen et vist antal point. Det særlige optjeningssystem var baseret på en progressiv og ikke en forholdsmæssig optjening i takt med ancienniteten.

I forbindelse med medarbejderens fratræden fik han udbetalt bonus i overensstemmelse med det aftalte pointsystem. Medarbejderen mente imidlertid, at han var berettiget til en større bonusudbetaling, idet han henviste til funktionærlovens § 17a, stk. 1, som giver medarbejderen ret til ” …. en i forhold til hans ansættelsestid i regnskabsåret afpasset andel…”

Højesteret skulle i første omgang tage stilling til, om den aftalte bonus overhovedet var omfattet af lønbegrebet i funktionærlovens § 17 a.

Højesteret fastslog, at ”den aftalte bonus under de foreliggende omstændigheder reelt ikke kun var en præmiering af medarbejderen for at forblive i sin stilling indtil bonusperiodens udløb, men at den også var vederlæggelse for udførelse af arbejde på samme måde som løn.”

Dernæst skulle Højesteret tage stilling til hvilken andel af den samlede bonus, medarbejderen var berettiget til ved sin fratræden.

I den forbindelse bemærkede Højesteret, at medarbejderen i medfør af funktionærlovens § 17, stk. 1 havde krav på en forholdsmæssig andel af den fulde bonus svarende til hans ansættelsestid. Den aftalte progressive optrapning (point-systemet), kunne dermed ikke opretholdes.

Højesterets dom kan findes her.

 

Opdateret i august 2021.

Disclaimer: Denne artikel er ikke og kan ikke træde i stedet for juridisk rådgivning.

HR-juridisk rådgivning og sparring

HR-jura Hotline

CfLs HR-juridiske hotline er tilgængelig for alle CfL's medlemmer. Det er ubestridt den medlemsfordel, vores medlemmer sætter størst pris på. 

Både ledelse og HR i CfL's medlemsvirksomheder har hver dag fra kl. 9-16 fri adgang til telefonisk rådgivning og sparring om HR-juridiske problemstillinger og konkrete personalesager.

Brug hotlinen - også selvom I ikke er medlem af CfL
Selvom hotlinen er en del af medlemskabet hos CfL, behøver din organisation ikke være medlem for at benytte den. Vi tilbyder nemlig også mulighed for at tegne et abonnement på hotlinen. For yderligere information kontakt venligst HR-Jura på telefon: 70 23 00 22 eller på mail: hr-jura@cfl.dk.

Hent gratis e-bog om HR-jura

Download e-bogen Ansættelsen fra start til slut.

E-bogen er gratis og indeholder 138 siders praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler. Du får et opslagsværk, som besvarer alle de spørgsmål HR-funktionen ofte stiller i forbindelse med ansættelse af medarbejdere, sygdom, ferie, barsel, opsigelser og meget andet. Bogen indeholder desuden en lang række eksempler og skabeloner.

Seneste artikler om HR

Behov for råd og sparring?

Vi træffes hver dag mellem kl. 9.00 og 16.00
Ring eller skriv til os på T: 7023 0022 eller E: hr-jura@cfl.dk

Læs hvordan vi beskytter personoplysninger


Dorte Solholt
Chef
HR Jura

T: +45 51544165
E: dsp@cfl.dk


Anette Mortensen
Seniorrådgiver
HR Jura

T: +45 5154 4148
E: anm@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik