HR-jura

Nye barselsregler på vej

Folketinget har netop vedtaget en række væsentlige ændringer af barselsloven.

Af Dorte Solholt, chef for HR-jura i CfL, marts 2022

Ændringerne indebærer, at begge forældre som udgangspunkt har ret til 24 ugers orlov med dagpenge efter fødslen. Heraf øremærkes 11 uger til hver af forældrene. Samtidig udvides den personkreds, som har adgang til at holde orlov.

Formålet med ændringerne er at implementere EU’s orlovsdirektiv og at forbedre orlovsmulighederne for LGBT+ familier og soloforældre.

Ændringerne vedrører alene den ret til barselsdagpenge og fravær, som følger af barselsloven, og skal derfor på mange overenskomstområder følges op af nye aftaler om ret til løn under barsel.

For virksomheder, hvis nuværende barselspolitik giver mødre ret til flere orlovsuger med løn efter fødslen end fædre/medmødre, f.eks. i form af 14 ugers betalt barselsorlov, vil det – ud fra et ligebehandlingsprincip - formentlig tilsvarende være nødvendigt at gennemføre en ligestilling af forældrene.

Læs også: Nu strammes reglerne for ligeløn

Hvornår træder ændringerne i kraft

Den nye barselsordning med ligelig fordeling og øremærkning af orlov efter fødslen gælder for forældre til børn, der fødes eller adopteres den 2. august 2022 eller senere.

De nye regler for LGBT+ familier og for soloforældre gælder for forældre til børn, der fødes eller modtages den 1. januar 2024 eller senere.

Hvad ændres

Med den nye barselsordning deles orloven ligeligt, således at hver af forældrene har ret til 24 ugers fravær med barselsdagpenge efter fødslen.

Af de 24 uger øremærkes de 11 uger. 2 af ugerne skal afholdes i forbindelse med fødslen, mens de 9 uger skal afholdes, inden barnet fylder 1 år. De 11 uger kan ikke overføres til den anden forælder. Afholdes de ikke, bortfalder de derfor.

De resterende 13 uger kan overføres til den anden forælder.

I praksis indebærer de nye regler, hver af forældrene højst kan afholde 37 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen.

Varslingsreglerne tilpasses den nye barselsordning.

Hvad ændres ikke

Der er fortsat ret til

  • 52 ugers orlov med dagpenge pr. barn
  • 4 ugers orlov med dagpenge før fødslen til moren
  • Udskydelse og forlængelse af orlov inden for nærmere fastsatte rammer
  • Afholdelse af et antal yderligere orlovsuger uden barselsdagpenge.

Overgangen til den nye barselsordning

I forbindelse overgangen til den nye barselsordning er det vigtigt at være opmærksom på, at det er fødselstidspunktet, der er afgørende for, hvilke barselsregler der finder anvendelse:

  • Forældre til børn, der er født eller modtaget senest den 1. august 2022, er omfattet af de nuværende regler.
  • Forældre til børn, der bliver født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere, skal følge den nye barselsordning.

Forældre til børn, der fødes/modtages i overgangsperioden, kan altså ikke på forhånd vide, hvilke regler, der finder anvendelse.

Hvis det faktiske fødselstidspunkt/modtagelsestidspunkt afviger fra det tidspunkt, der er planlagt og varslet orlov efter, skal forældrene så hurtigt som muligt underrette virksomheden om de ændrede orlovsplaner.

Soloforældre og LGBT+ familier

Med ændringen af barselsloven får både solofædre og solomødre ret til op til 46 ugers orlov med dagpenge efter fødslen. Soloforældre får endvidere mulighed for at overdrage ikke-øremærkede orlovsuger til et nærtstående familiemedlem.

I LGBT+ familier får de retlige forældre adgang til at give ikke-øremærkede orlovsuger efter fødslen videre til sociale forældre som f.eks. forælderens ægtefælle.

Læs mere

Læs mere om den nye barselsordning på ft.dk eller på bm.dk.

Det forventes, at der snarest vil blive udsendt yderligere informationsmateriale, der skal gøre de nye regler let forståelige for både medarbejdere og virksomheder.

Disclaimer: Denne artikel er ikke og kan ikke træde i stedet for juridisk rådgivning.

HR-juridisk rådgivning og sparring

HR-jura Hotline

CfLs HR-juridiske hotline er tilgængelig for alle CfL's medlemmer. Det er ubestridt den medlemsfordel, vores medlemmer sætter størst pris på. 

Både ledelse og HR i CfL's medlemsvirksomheder har hver dag fra kl. 9-16 fri adgang til telefonisk rådgivning og sparring om HR-juridiske problemstillinger og konkrete personalesager.

Brug hotlinen - også selvom I ikke er medlem af CfL
Selvom hotlinen er en del af medlemskabet hos CfL, behøver din organisation ikke være medlem for at benytte den. Vi tilbyder nemlig også mulighed for at tegne et abonnement på hotlinen. For yderligere information kontakt venligst HR-Jura på telefon: 70 23 00 22 eller på mail: hr-jura@cfl.dk.

Hent gratis e-bog om HR-jura

Download e-bogen Ansættelsen fra start til slut.

E-bogen er gratis og indeholder 138 siders praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler. Du får et opslagsværk, som besvarer alle de spørgsmål HR-funktionen ofte stiller i forbindelse med ansættelse af medarbejdere, sygdom, ferie, barsel, opsigelser og meget andet. Bogen indeholder desuden en lang række eksempler og skabeloner.

Læs også

Har du spørgsmål?

 

Dorte Solholt
Chef - HR Jura

T: +45 51544165
M: dsp@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik