Nyt om persondataforordningen

Justitsministeriet er kommet med den længe ventede betænkning om implementering af persondataforordningen i Danmark, som skal træde i kraft i maj 2018.

Betænkningen har nr. 1565 af 24. maj 2017 og kan ses her

Lidt om betænkningen

Betænkningen gennemgår den nuværende retstilstand – både

  • Retstilstanden på de enkelte områder i forhold til den nugældende persondatalov og persondatadirektivet, og
  • I forhold til den kommende persondataforordning

Den nuværende persondatalov fraviger og supplerer persondatadirektivet på en række områder. I betænkningen er forskellen mellem loven og direktivet beskrevet for at afgrænse de områder, hvor Danmark kan have en særlig interesse i mulighederne for at fravige eller supplere persondataforordningen.

Persondataforordningen åbner nemlig op for en vis national manøvremargin. Her har Danmark mulighed for at lave særlige nationale regler.

Politiske overvejelser

Betænkningen kommer også med et oplæg til de overvejelser, som politikerne skal gøre sig, hvis de nuværende persondataregler skal fortsætte under den nye persondataforordning.

Ny lov om persondata på vej

Betænkningen lægger op til, at der bliver vedtaget en ny persondatalov. Den nye lov vil være en direkte gentagelse af ordlyden fra forordningen og med mulighed for særlige danske regler. Loven vil være grundlaget for den fremtidige regulering af behandling af persondata i Danmark.

Speciallovgivningen vil blive opretholdt i det omfang, det er muligt i forhold til forordningen. Betænkningens sidste del er derfor en gennemgang af den speciallovgivning, som bliver påvirket af persondataforordningen - og en vurdering af, hvorvidt der er hjemmel i forordningen til at opretholde speciallovgivningen.

Spændende vejledninger på vej

Betænkningen indeholder en tidsplan og en oversigt over de vejledninger, som Justitsministeriet i samarbejde med projektgruppen og Datatilsynet vil komme med i perioden september 2017 til januar 2018. Bl.a. en vejledning om databeskyttelsesrådgivere (DPO), overførsler af personoplysninger til tredjelande og de registreredes rettigheder.

Betænkningen som værktøjskasse

Betænkningen er et værdifuldt værktøj i forhold til at forstå den nuværende regulering, som gælder frem til 25. maj 2018. Men også en fin gennemgang af den danske lovgivning, som forventes at blive vedtaget i det kommende folketingsår.

For HR indeholder betænkningen gode beskrivelser af rettigheder og forpligtelser på HR-området – både de nuværende og de nye.

CfL følger udviklingen på persondataområdet tæt.

Ansættelsen fra start til slut Har du brug for en praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler, så download e-bogen her Download gratis e-bog her

Behov for råd og sparring?

Vi træffes hver dag mellem kl. 9.00 og 16.00
Ring eller skriv til os på T: 7023 0022 eller E: hr-jura@cfl.dk

Læs hvordan vi beskytter personoplysninger

Dorte Solholt
Chef - HR Jura

T: +45 3348 8863
E: dsp@cfl.dk

Charlotte Nørtoft Meldgaard
Seniorrådgiver - HR Jura

T: +45 3348 8848
E: cme@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om HR

3 veje til at styrke den mentale sundhed

Efter en lang hjemsendelsesperiode er de fleste medarbejdere tilbage på de fysiske arbejdspladser. Det kræver en særlig indsats af dig som leder. Især over for de mest sårbare grupper.

Ledelse er nøglen til mental sundhed

90 procent mener, at deres arbejdsplads har håndteret coronakrisen godt, viser omfattende undersøgelse af medarbejdernes mentale sundhed under krisen. Her kan du læse højdepunkterne. Og der er flere overraskelser.

Få 12 gode grunde til at ledere skal elske HR-jura

Som leder med personaleansvar er du nødt til at kende til de grundlæggende regler inden for HR-juraen - f.eks. om sygefravær, arbejdstid, ferier, forbuddet mod forskelsbehandling og ikke mindst konflikthåndtering.