Vikarloven - Hvilke regler gælder?

Den længe ventede vikarlov er nu vedtaget til ikrafttrædelse den 1. juli 2013

Loven hviler på EU-direktiv 2008/104/EF om vikararbejde og omfatter medarbejdere, der er ansat i vikarbureauer – såvel udenlandske som danske - med henblik på udsendelse til en brugervirksomhed – såvel offentlige som private - i Danmark for midlertidigt at udføre arbejde under brugervirksomhedens tilsyn og ledelse.

Efter loven skal vikarbureauet sikre, at vikaren under udsendelsen til brugervirksomheden for så vidt angår arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie, helligdage og aflønning mindst skal have vilkår svarende til, hvad der er gældende for virksomhedens egne medarbejdere i tilsvarende funktioner.

Kravet om ligebehandling i forhold til brugervirksomhedens egne medarbejdere gælder dog ikke, hvis vikarbureauet er dækket af en overenskomst, indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark. Vikaren vil i så fald i stedet være omfattet af overenskomstens bestemmelser.

Brugervirksomheden skal sørge for, at vikaren – med mindre der en saglig grund til at forskelsbehandle - har adgang til de kollektive faciliteter og goder, herunder kantine-, børnepasnings- og transportfaciliteter, på samme måde som virksomhedens egne medarbejdere.

Brugervirksomheden skal endvidere sikre, at vikaren har adgang til information om ledige stillinger i virksomheden, samt at medarbejderrepræsentanterne i virksomheden får passende oplysninger om brugen af vikarer.

Læs lovforslaget med bemærkninger her

 

Spørgsmål vedrørende vikarloven?

For yderligere information kontakt venligst CfL, HR Jura på telefon 70 23 00 22  eller e-mail, hr-jura@cfl.dk.

Ansættelsen fra start til slut Har du brug for en praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler, så download e-bogen her Download gratis e-bog her

Behov for råd og sparring?

Vi træffes hver dag mellem kl. 9.00 og 16.00
Ring eller skriv til os på T: 7023 0022 eller E: hr-jura@cfl.dk

Læs hvordan vi beskytter personoplysninger

Dorte Solholt
Chef - HR Jura

T: +45 3348 8863
E: dsp@cfl.dk

Charlotte Nørtoft Meldgaard
Seniorrådgiver - HR Jura

T: +45 3348 8848
E: cme@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om HR

3 veje til at styrke den mentale sundhed

Efter en lang hjemsendelsesperiode er de fleste medarbejdere tilbage på de fysiske arbejdspladser. Det kræver en særlig indsats af dig som leder. Især over for de mest sårbare grupper.

Ledelse er nøglen til mental sundhed

90 procent mener, at deres arbejdsplads har håndteret coronakrisen godt, viser omfattende undersøgelse af medarbejdernes mentale sundhed under krisen. Her kan du læse højdepunkterne. Og der er flere overraskelser.

Få 12 gode grunde til at ledere skal elske HR-jura

Som leder med personaleansvar er du nødt til at kende til de grundlæggende regler inden for HR-juraen - f.eks. om sygefravær, arbejdstid, ferier, forbuddet mod forskelsbehandling og ikke mindst konflikthåndtering.