Kontingentet fastsættes på baggrund af virksomhedens/organisationens samlede lønsum. Ved samlet tilmelding af virksomheden/kommune/region med et antal datterselskaber er det muligt at opnå en relativ stor koncernrabat.

Kontingentet betales årligt og kan opsiges skriftligt med seks måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Kontingentsatser 2020

Virksomhedens lønsum Kontingent 2020
Under 10 mio. kr. kr. 15.800,-
10 - 24 mio. kr. kr. 23.900,-
25 - 99 mio. kr. kr. 34.100,-
100 - 199 mio. kr. kr. 43.200,-
200 - 299 mio. kr. kr. 49.800,-
300 - 399 mio. kr. kr. 56.600,-
400 - 699 mio. kr. kr. 66.300,-
700 - 999 mio. kr. kr. 82.300,-
1.000 - 1.299 mio. kr. kr. 97.500,-
1.300 - 1.699 mio. kr. kr. 109.400,-
over     1.700 mio. kr. kr. 125.800,-

Nye medlemskaber

Kontingentberegningen for nye medlemsvirksomheder, der indmeldes i CfL i løbet af kalenderåret, er fastsat som vist i nedenstående oversigt.

Nye medlemsvirksomheder  
Indmeldelse fra 01.01 - 31.03 100 % af ovennævnte satser
Indmeldelse fra 01.04 - 30.06 75 % af ovennævnte satser
Indmeldelse fra 01.07 - 30.09 50 % af ovennævnte satser
Indmeldelse fra 01.10 - 31.12 25 % af ovennævnte satser + 100 % af satserne for 2020

Alle priser er eksklusive moms.