Bestyrelsen i CfL

CfL ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 7-10 medlemmer, der vælges for to år ad gangen.

Bestyrelsen skal bestå af ledere fra medlemmer af CfL.

CfLs bestyrelse

Formand

Formand

Peter Bartram

General, tidl. forsvarschef og professionelt bestyrelsesmedlem

Næstformand

Næstformand

Thomas Woldbye

Adm. direktør,
Københavns Lufthavne A/S

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Louise Mors

Professor MSO, Ph.d,
Copenhagen Business School

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Inge Berneke

SVP, Strategy, HR and Public Affairs,
Lundbeckfonden

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Anna Frellsen

CEO,
Maternity Foundation

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Tomas Therkildsen

Adm. direktør,
Djøf

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Christian Bason

Adm. direktør, Dansk Design Center

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Lars Johansson

Tidl. direktør i Hedeselskabet, medlem af flere råd og bestyrelser

CfLs direktion

Thomas Hanssen
Direktør

Anja Neiiendam
Direktør

Peter Bergsagel
CFO

CfL-Advisory Board

Medlemmer af CfL-Advisory Board er med til at sætte retningen for CfL, der populært sagt er sat i verden for at løfte ledelses-kvaliteten i Danmark.

Klik her for at læse mere om CfL-Advisory Board