Når du vil styrke din dialogform, så du skaber ejerskab og handlekraft gennem merforståelse.

Hvem henvender kurset sig til?

Coachinguddannelsen er åben for alle, der vil bruge coachingmetoden i en forretningsmæssig sammenhæng.

Deltagerne er især ledere, rådgivere eller kommer fra HR.

Uddannelsen er EMCC akkrediteret, der er et bevis for højt fagligt niveau.

Foundation niveauet giver dig indsigt i coaching som samtaleform og kan styrke dig i de professionelle samtaler du har i din arbejdsmæssige dagligdag.

 

Udbytte af Transition Coach Foundation Coachinguddannelse 

Du får

 • Indsigt i coaching som samtaleform også set i forhold til andre samtaleformer
 • Indsigt i, hvad denne samtaleform gør ved samtaleparterne
 • Indsigt til at finde balancen mellem at styre samtalen og at styre indholdet
 • Praktisk træning og feedback på dig selv som samtalepartner

 

Din virksomhed får glæde af:

 • Dine styrkede dialogfærdigheder
 • Dit fundament for at skabe tydelighed i lederskabet
 • Din styrkede opmærksomhed på og forståelse af ’den andens’ perspektiv.
 • Din selvindsigt i rollen som dialogpartner
 • Din mulighed for at lade medarbejderne opleve glæden ved at kunne selv

Kursets indhold:

Foundation niveauet er grundlæggende for at forstå Transition Coaching som samtaleform.

Vi sætter fokus på, hvordan denne coaching adskiller sig fra andre samtaleformer i struktur og i udbytte.

Har du alene brug for denne indsigt, kan du stoppe efter dette uddannelsesniveau. Har du brug for mere, kan du fortsætte til næste niveau.

Du modtager 70 siders litteratur 4-6 uger inden din deltagelse som forventes læst.

 

Før start:

Herudover skal du medbringe samtale situationer fra din dagligdag, hvor du selv kunne tænke dig at gøre noget anderledes.

Disse situationer, skal kunne bruges i de situationer, hvor vi træner coaching.

 

Modul 1, dag 1: Formål – at opbygge fundamentet for transition coaching

 • Forstå samtaleformen coaching
 • Forstå det særlige ved Transition Coaching
 • Afprøve coaching
 • Tilføre de første aspekter til dine coachingkompetencer
 • Skabe sammenhæng mellem uddannelse og dagligdag

 

Modul 1, dag 2: Teoretisk forståelse og praktiske øvelser

 • Den dialogiske kommunikationsforståelse
 • Perspektivbevidsthed
 • Om at lytte
 • Tilføre yderligere aspekter til dine coachingkompetencer
 • Øvelser med coaching

Modul 1, dag 3: Samlende praktisk træning af de teoretiske elementer  

 • Coaching i forhold til transitioner
 • Spørgeteknik
 • Opsamlende coachingøvelse
 • Coaching i min dagligdag
 • Uddannelsen som helhed
 • Opnået læring
 • Om eksamen

Eksamen

Den EMCC-akkrediterede uddannelse på dette niveau afsluttes med en skriftlig eksamen, der består af to dele.

Del I: Spørgsmål om den teoretiske forståelse

Del II: En analyse af to coachingsituationer som du har optaget

 

Kursets form:

En vekselvirkning mellem

 • teoretiske oplæg, præsenteret på en letforståelig måde, der gør det let at omsætte til egen dagligdag
 • praktiske øvelser, hvor du modtager feedback og evaluerer din egen indsats
 • refleksioner (individuelle og i par) hvor der skabes nærhed til din dagligdag

Du inddrager din dagligdag direkte ved at skulle optage et par af dine coachingsamtaler og hvor du evaluerer din præstation i en opgave, der bruges til din skriftlige eksamen.

Du modtager et eksamensbevis efter bestået eksamen.

 

Undervisere

Alle er erfarne undervisere, der enten er erhvervspsykologer eller erfarne coaches med ledelsesmæssig baggrund

 

Kommende afholdelser af Transition Coach Foundation Coachinguddannelse 

København hold 19: 
29. april-1. maj 2020 (3 undervisningsdage)
20. juni 2020 (eksamen) 

København hold 20: 
21.-23. september 2020 (3 undervisningsdage) 
26. oktober 2020 (eksamen)

København hold 21: 
9.-11. november 2020 (3 undervisningsdage)
16. december 2020 (eksamen)

København hold 22: 
20.-22. januar 2021 (3 undervisningsdage)
27. februar 2021 (eksamen)

Aarhus hold 23: 
22.-24. marts 2021 (3 undervisningsdage)
21. april (eksamen)