Du vil have greb om de organisatoriske og psykologiske mekanismer, der driver mennesker i organisationer. På Organisationspsykologiuddannelsen får du en bred vifte af metoder og teorier til at forstå mennesker i en organisatorisk sammenhæng. Med ny indsigt i organisationspsykologi kan du skabe effektive udviklingsprocesser og tilfredse medarbejdere eller samarbejdspartnere.

 

Udbydes i samarbejde med Djøf  djøf  og Professionshøjskolen UCC

Menneskelig adfærd er kompleks. Vi har alle forskellige potentialer, kompetencer, baggrunde og præferencer. I en organisation kan det føre til konflikter, barrierer og modstand. Vil du gerne fremme udvikling, trivsel og samarbejde på din arbejdsplads? Så kan du med fordel udvide din viden inden for organisationspsykologi og organisationsudvikling.

Udbytte
På Organisationspsykologiuddannelsen:

 • styrker du din analytiske sans i vanskelige situationer, både på organisatorisk og personligt plan
 • bliver du bedre til at reflektere kritisk over normative og etiske aspekter af din egen praksis
 • får du en bedre forståelse for modstillinger og dilemmaer i organisationen
 • styrker og fornyer du din handlekraft til at skabe målbare resultater
 • bliver du bedre til at identificere barrierer for udvikling og kunnen
 • lærer du at finde nye handlemuligheder for medarbejdere og ledere
 • styrker du dine samarbejdsevner med personer med andre faglige baggrunde
 • får du et større kendskab til dit eget ståsted, hvilket gør dig i stand til at møde verden mere åbent, nuanceret og med større fleksibilitet.

Alt i alt styrker du dine relationelle, strategiske og organisatoriske kompetencer til at gennemskue organisatoriske udfordringer, optimere rammerne for samarbejde mellem mennesker og få fremdrift i processer. Du bliver også bedre til at købe ekstern konsulentbistand til din organisation, fordi du kan vurdere og udfordre indholdet af tilbuddene på en mere kvalificeret baggrund.

Indhold
På uddannelsen får du en bred indføring i teorier og begreber inden for det organisationspsykologiske landskab.

Du kommer til at arbejde med:

 • menneskelig adfærd i organisatoriske sammenhænge
 • drivere og hæmmere for udvikling og forandring
 • metoder og strategier for udviklingsmuligheder i organisationer
 • HR-værktøjer, forandringsprojekter og ledelsesmetoder.

Og du får løbende mulighed for at reflektere over de organisatoriske sammenhænge, du indgår i, så du kan udvide dine handlemuligheder.

Følgende teamer bliver gennemgået på modulerne:

Modul 1: Introduktion til uddannelsen og psykodynamisk organisationsteori
Modul 2: Organisationsudvikling i et narrativt psykologisk perspektiv
Modul 3: Hjernevenlig organisering og kognitive læringsstrategier
Modul 4: Positiv psykologi
Modul 5: Kognitiv vækst og organisatorisk struktur
Modul 6: Opsamling, perspektivering og eksamensforberedelse

Format
Organisationspsykologiuddannelsen består af seks moduler. Den begynder med et opstartsseminar over to dage med overnatning, mens de resterende moduler er fem enkeltstående dage. Centralt i undervisningen er princippet om ’blended learning’.

Vi har fokus på:

 • Dynamisk læring – du møder teoretiske oplæg, interviews, caseanalyser, gruppediskussioner og tests – både af dig selv og af de øvrige deltagere.
 • Selvrefleksion – undervisningen prioriterer tid og rum til, at du kan reflektere over egen rolle og egen adfærd.
 • Egen virkelighed – teori, metoder og perspektiver bliver i høj grad tænkt ind i din egen arbejdsvirkelighed.

Vi forventer, at du forbereder dig, hvilket i høj grad handler om at afsætte tid til refleksion og til at nedfælde refleksionerne i din logbog.

Eksamen
Organisationspsykologiuddannelsen kan meriteres som valgfrit modul på Diplomuddannelsen i projektledelse (10 ECTS-point) eller Diplomuddannelsen i ledelse (5 ECTS-point). Eksamensformen er i portfolio-/logbogsform, og du nedskriver undervejs på uddannelsen refleksioner, betragtninger og erfaringer i en logbog. Det skriftlige produkt til eksamen er en sammenfatning af logbogens indhold. Opgaven skal maks. være på 12, 16 eller 20 sider (for henholdsvis 1, 2 og 3 studerende).

Ved gruppeaflevering er indledning, problemformulering og konklusion fælles for gruppen, mens der ved den øvrige tekst angives, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af teksten. Bedømmelsen er individuel og med intern censor. Forud for eksamen modtager du 2 timers individuel vejledning. Efter den nye eksamensbekendtgørelse er du automatisk tilmeldt eksamen. Framelding tæller som et eksamensforsøg (det første ud af tre mulige).

Undervisere
Rasmus Anker Bendtsen, uddannelsesansvarlig, lektor på UCC og cand.pæd.psych.
Nikolaj Lunøe, cand.psych., Capability
Lars Ginnerup, cand.psych., stifter af Lykkeklinikken og ekstern lektor på CBS
Jacob Alsted, erhvervsforsker, ph.d. og cand.scient.pol., Haslund & Alsted
Kim Baden-Kristensen, cand.merc., grundlægger af Brain+. 

Deltagere
Deltag på Organisationspsykologiuddannelsen, hvis du ønsker at styrke din viden og dine indsigter i de organisationspsykologiske aspekter af arbejdslivet. Måske er du praktikeren, der ønsker et teoretisk overblik over feltet. Måske er du ny inden for arbejdet med organisationsudvikling, kompetenceudvikling og udvikling af mennesker. Du kan også være erfaren inden for feltet og have lyst til ny inspiration og en dybere faglig viden på området.

Deltagelse forudsætter minimum 2 års erhvervserfaring efter afsluttet udannelse på minimum bachelor-niveau.