Lær at bruge organisationspsykologiske værktøjer og teorier til at skabe trivsel og resultater i din organisation.

 

Udbydes i samarbejde med Djøf  djøf  og Professionshøjskolen KP

Vil du gerne lære, hvordan man bruger psykologiske redskaber og viden til at opnå øget effektivitet og produktivitet, samt højere arbejdsglæde og bedre trivsel? Så er organisationspsykologiuddannelsen måske noget for dig.

På uddannelsen vil du få konkrete kompetencer til at vurdere og anvende psykologisk viden på en arbejdsplads. Uddannelsen tager udgangspunkt i de problemstillinger og udfordringer som organisationer har i dag, men også de faldgruber og dilemmaer organisationer står overfor, når det kommer til udvikling af deres medarbejdere.

 

Hvem henvender Organisationspsykologiuddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at styrke din viden om udvikling af mennesker og organisationspsykologi. Du kan være ny inden for feltet eller allerede have praktisk erfaring og ønsker at få nye perspektiver på faget.

Det er et ultimativt krav, at du har minimum to års erhvervserfaring efter endt uddannelse på minimum bachelorniveau.

 

Hvordan forløber Organisationspsykologiuddannelsen?

Uddannelsen forløber over 7 undervisningsdage, med møder i læringsgrupper mellem undervisningsdagene. Forløbet vil være en blanding af: teoretiske ekspertoplæg, gruppediskussioner, refleksion i grupper, workshops, selvrefleksion og konkrete cases fra egne organisationer til fælles analyse.

Læringsgrupperne, der bliver dannet på modul 3, vil på skift stå for at facilitere ½ times opsamling på sidste modul.

Uddannelsen afsluttes med en eksamen på diplomniveau.

I løbet af uddannelsen vil du komme til at arbejde med:

 • Ledelsesmetoder, forandringsprojekter og HR-værktøjer
 • Menneskelig adfærd i organisatoriske sammenhænge
 • Metoder og strategier til at skabe udviklingsmuligheder i organisationer
 • Drivere og hæmmere for forandring og udvikling

 

Forberedelse

Inden første undervisningsdag skal du have beskrevet den eller de konkrete organisationspsykologiske problemstillinger, du gerne vil arbejde med gennem forløbet, samt beskrive din baggrund og motivation for at deltage i uddannelsen.

Mellem modulerne skal du forvente at bruge tid på forberedelse i form af litteratur og/eller videoklip, samt ½  til 1½ times læringsgruppe på videokonference. 

 

Modul 1 – Motivation, krop og læring i arbejdslivet

 • Viden om læring i fælleskaber
 • Lær at afkode kropsprog både andres og dit eget
 • Kendskab til værktøjer og metoder til at arbejde med kroppen som katalysator for udvikling og læring
 • Hvilken rolle spiller kroppen når man kommunikerer med andre?
 • Større forståelse for kroppens rolle og sprog i udviklingsprocesser og samarbejde
 • Indblik i motivationsteorier
 • Metoder til at analysere motivationsorienteringer, både hos sig selv og andre
 • Konkrete værktøjer til at arbejde med motivation og arbejdsglæde

Modul 2 – Webinar og kickoff af online læringsgrupper

 • Introduktion til jeres fremtidige mødeformat
 • Virtuel mødeledelse og hvordan man skaber de bedste forudsætninger for online møder
 • Tekniske huskeregler – tips og tricks i zoom
 • Træning i at facilitere online

OBS: Onlinemøder kræver stabil internetforbindelse, headset med mikrofon og et webcam. Onlinelæringsgruppemøder er en nem måde at mødes på, da det ikke kræver transport og I derfor kan mødes når i vil.

Modul 3 – Udfordringer og tendenser i organisationer i dag

 • Undersøgelse af din egen organisation gennem tre nedslag: kritik, pseudoarbejde og fragmenteret identitet
 • Viden om strukturelle tendensers betydning for psykisk arbejdsmiljø og organisationer
 • Begreber og metoder til at perspektivere og analysere udfordringer i egen organisation
 • Konkrete måder at møde konflikter på i samtiden
 • Facilitering af læreprocesser i grupper

Inddeling af læringsgrupper for hele forløbet, hvor I arbejder med arbejdsformen reflekterende teams både ved jeres onlinemøder og fysiske møder.

Modul 4 – Fremtidens organisation

 • Frederic Laloux’ organisationsmodel TEAL og konkret case fra organisation der bruger TEAL
 • Kendskab til  selvledelse, helhed, læring og  evolutionært formål i organisationer
 • Hvilke dilemmaer kan være til stede ved decentral beslutningskraft og selvledelse?
 • Hvordan omsætter man idéer til handling, samt træning i dette
 • Praktisk træning i at håndtere dilemmaer i fremtidens organisation

Modul 5 – Trivsel, robusthed og resiliente organisationer

 • Mental robusthed og sundhed
 • Fastholdelse af trivsel i organisationer på den lange bane
 • Hjernevenligt arbejdsliv og organisering
 • Viden om kognition og neuropsykologi
 • Analysemetoder til at arbejde med mental robusthed

Modul 6 -  Psykologiske forsvar – dynamik og produktivitet i samarbejdet

 • Gruppers psykologiske modenhed og hvordan det har en påvirkning på adfærd og tænkning i gruppen
 • Følelser og gruppedynamiske processer og hvilken betydning det har for præstationsevne og gruppens modenhed
 • Metoder til at opbygge lærings- og præstationsfremmende samspil
 • Gruppedynamiske processer og begreber til at analysere dem med
 • Projektioners betydning i udviklings-, lære- og beslutningsprocesser i grupper

Modul 7 -  Opsamling, perspektivering og vejledning

 • Overblik over uddannelsen mål og indhold, samt det teoretiske landskab
 • Refleksioner omkring etiske problemstillinger ved psykologisk intervention i organisationer
 • Sparring på projekter og problemstillinger af hele holdet
 • Metateoretiske begreber og modeller til analyse og handlingskvalificering
 • Sparring og vejledning omkring eksamensopgave

 

Eksamen

Forløbet afsluttes med en eksamen i form af en caseopgave. Opgaven skal beskrive en professionel og faglig problemstilling fra din praksis, som du finder særligt interessant. Casen må gerne være funderet i systematiske undersøgelser og/eller observationer fra din egen organisatoriske kontekst.

Den skriftlige opgave må være max 12 sider hvis du skriver den alene og 16 eller 20 hvis den skrives i grupper af henholdsvis 2 eller 3 personer. Hvis opgaven skrives i gruppe skal der indikeres hvem der har skrevet hvilke afsnit, med undtagelse af indledning, problemformulering og konklusion der skrives samlet. Bedømmelsen vil være individuel og hver studerende modtager to timers individuel vejledning før eksamen.

Jævnfør den nye eksamensbekendtgørelse er du automatisk tilmeldt eksamen, og hvis du melder fra vil det tælle som et eksamensforsøg. Du har i alt tre forsøg til at gennemføre eksamen.

Organisationspsykologiuddannelsen kan meriteres som valgfrit modul på Diplomuddannelsen i projektledelse (10 ECTS-point) eller Diplomuddannelsen i ledelse (5 ECTS-point).

 

Undervisere

Rasmus Anker Bendtsen

Lektor i psykologi, Københavns Professionshøjskole, cand.pæd. i pædagogisk psykologi, chefkonsulent og fagansvarlig for ’Organisationspsykologiuddannelsen’. Rasmus har mange års erfaring med forskning, udvikling og uddannelse inden for det organisationspsykologiske felt.     


Jacob Alsted

Erhvervsforsker, ph.d. og cand.scient.pol., Haslund & Alsted.

Jacob har mange års erfaring med organisations- og lederudvikling og er medforfatter til bøgerne Ledelse og medarbejdere – samarbejdets psykologi og Sex, sladder og stress i organisationer. Hans ph.d.-afhandling omhandler menneskers motivation, og hvordan den påvirker ledelse i organisationer.

 

Sofie Kempf

Grundlægger, Core Energy, cand.mag. i psykologi og voksenpædagogik.

Sofie er tidligere medforsker, sparringspartner og underviser på flere forskningsprojekter om læring i praksis og fremtidens lederuddannelse. Hendes særlige fokus er kroppen som læringsredskab, når hun arbejder med at udvikle mennesker. Hun har mange års erfaring med daglig meditation, kampsport, yoga og dans.

 

Helle Hein

Cand.merc., ph.d., selvstændig forsker, foredragsholder, konsulent og forfatter.

Helle har introduceret begrebet primadonna i ledelsesdebatten, og efterfølgende sat fokus på, hvad der motiverer fremtidens medarbejdere, som nok er uundværlige og dygtige, men også besværlige og ledelsesresistente. Forfatter til bøgerne: Motivation, Primadonnaledelse og Når talent forpligter.