På kurset vil du lære at lede projekter fra start til slut. Du lærer at fastlægge klare forventninger og mål for projektet, vurdere risici, og styre efter den ønskede effekt og værdi for forretningen.

Gennem praktiske øvelser bliver du trænet i at håndtere projektets forskellige udfordringer i forhold til interessenter, beslutninger og de forandringer projekter altid medfører i organisationen. 

Dit udbytte af grundlæggende projektledelse

  • Du vil få viden om de mest væsentlige værktøjer inden for projektledelse, så du lettere kan skabe succes med dine projekter
  • Opnå indsigt i dine egne kompetencer og præferencer i forbindelse med projektarbejde.
  • Blive bedre til at træffe beslutninger og kommunikere målrettet til vigtige interessenter
  • Din organisation vil spare tid og ressourcer, da du vil blive bedre til at lede projektet, sikre fremdrift og forventningsafstemme roller

Indhold

Du vil opnå indsigt i de særlige ledelsesmæssige karakteristika, der er ved projektarbejdsformen, og få nogle praktiske værktøjer og metoder, du kan bruge i forskellige typer af projekter.

  • Kendetegn ved projekter, deres ledelsesdimension og forskellige tilgang indenfor projektledelse
  • Projektlederens roller og organisering af store og små projekter
  • Facilitering af målformulering og forventningsafstemning af ambition
  • Valg af involveringsniveau af interessenter og forankring af projektet i dets omgivelser opad, nedad og udad i organisationen
  • Udarbejdelse af en plan for projektets gennemførsel og proces
  • Risikovurdering og forventningsafstemning af beslutninger undervejs i projektet

Hvordan forløber kurset?

Vi skifter mellem oplæg, gruppearbejde, individuel refleksion og dialog i plenum. Fokus er på praktisk anvendelse af metoder og tilgange i projekter. Du vil få lejlighed til at reflektere over de konkrete udfordringer, som du møder i din hverdag og få inspiration til nye handlemuligheder med hjem.

Deltagerne på grundlæggende projektledelse

Du vil møde deltagere på kurset, som er projektledere eller på spring til at blive projektleder og derfor savner viden og metoder til at opnå succes i rollen. Projektarbejdsformen anvendes i mange organisationer på projektlignende opgaver uden formelt at være drevet som et projekt. Du kan derfor have glæde af kurset som en ledelsesværktøjskasse til at tage ansvar for en række vigtige opgaver.