Lær de nødvendige værktøjer til at strukturere, målrette og gennemføre en præsentation af en idé, et projekt eller lignende.

Dit udbytte af et kursus i Præsentationsteknik

Dette er et kursus, der i høj grad består af træning. Du får kendskab til, hvordan mennesker opfatter, afkoder og oplever, og du får værktøjer, som understøtter din struktur og formidling af dine budskaber. Du bliver i stand til at igangsætte og styre en debat med anvendelse af spørgeteknik, behandling af spørgsmål og effektiv lytning. Du vil opleve, at din evne til at præsentere og få dine budskaber igennem bliver væsentligt bedre – gang for gang. Det giver dig selvtillid, gennemslagskraft og troværdighed.

Indhold

På kurset gennemgås følgende:

  • Få struktur på din præsentation
  • Indledninger & afslutninger
  • Spørge- og fortælleteknik
  • Effektiv forberedelse – materialer og mentalt
  • AV – midler, brug og variation
  • Få ro på – styr sommerfuglene i maven
  • Tips og tricks – til at gøre dine præsentationer effektive

Hvordan foregår det?

Kurset er et learning-by-doing kursus. På hver af de to dage skal du præsentere et oplæg. Det kan være et fagligt emne/projekt, du arbejder med eller et selvvalgt emne. Begge dage bliver du filmet og får personlig feedback. Du får dvd’erne med hjem til senere brug. Desuden skal du løbende gennem kurset give dine medkursister personlig feedback efter nogle guidelines, der gennemgås på kurset, og som sikrer optimal og konstruktiv udvikling.

Deltagere på CfLs kursus i Præsentationsteknik

Dette kursus er for dig, som skal præsentere forslag, projekter, kampagner eller lignende for et større antal tilhørere, og hvor målet med præsentationen er at opnå tilhørernes forståelse og accept. Dette kursus er også for dig, der har en masse gode idéer og har behov for at kunne sælge dem såvel internt som eksternt.

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder: Enemærke & Petersen A/S, MSD Danmark ApS, VELUX A/S, Exhausto A/S og DONG Energy A/S.

Kursusmaterialer