Niveau 2: Transition Coach Practitioner Coachinguddannelse

Bliv professionel coach

16.000,- / 19.000,-

Datoer:

8. februar 2023   -   19. juni 2023

VARIGHED: 4 dage + eksamen

MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

Modul 1 | 8.-9. feb. 2023 | København
Modul 2 | 2.-3. maj 2023| København
Modul 3 | 19. juni 2023 | Eksamen - 1 time | København

PRIS: Medlemmer: 16.000 kr. / Andre: 19.000 kr. (ex. moms)

Der gives 10% rabat ved samlet booking og køb af alle 3 coaching niveauer
Se niveau 1 og 3 her:
Niveau 1: Transition Coach Foundation Coachinguddannelse (cfl.dk)
Niveau 3: Transition Coach Senior Practitioner Coachinguddannelse (cfl.dk)

Download brochure om vores tilbud til HR-professionelle

Tjek om din virksomhed er medlem

Practitioner niveauet bygger videre på indholdet fra Foundation niveauet. Practitioner tager et yderligere spadestik ned i at styrke de 8 kernekompetencer.

Vi går mere i dybden dels med det teoretiske indhold, dels med den praktiske træning

Der vil være yderligere aktiviteter mellem uddannelsesdagene i form af møder og samtaler med læringsmakkere, der vil blive stillet krav om 38 timers træning af coachingsamtaler i egen praksis og der vil blive tale om både en hjemmeopgave og en eksamensopgave. Undervejs vil deltageren få supervision af underviseren.

Indholdet bygger på 8 kernekompetencer defineret af EMCC (European Mentoring & Coaching Council), og vi arbejder inden for rådets etiske regelsæt. 

Uddannelsen er ECTS-berettiget og gør dig fortrolig med mange forskellige coaching-værktøjer. 

Uddannelsen er funderet i psykologi, kommunikations- og læringsteori samt bygger på videnskabeligt funderet teori og grundforskning. Uddannelsen er udviklet af erhvervspsykologer og Aarhus Universitets Psykologiske Institut.

Forløb

En vekselvirkning mellem:

 • Teoretiske oplæg, præsenteret på en letforståelig måde, der gør det let at omsætte til egen dagligdag
 • Praktiske øvelser, hvor du modtager feedback og evaluerer din egen indsats
 • Refleksioner (individuelle og i par) hvor der skabes nærhed til din dagligdag
 • Gennemførelse af coaching i egen praksis
 • Læringsmakker møder
 • Skriftlige opgaver
 • Supervision

 

Du inddrager din dagligdag direkte ved at skulle optage et par af dine coachingsamtaler og hvor du evaluerer din præstation i en opgave, der bruges til din mundtlige eksamen. 

 

Praktisk info

Uddannelsen gennemføres i AS3's lokaler enten i København på adressen Fanøgade 15, 2100 København Ø eller ved Aarhus på adressen Hasselager Centervej 35, 8260 Viby J

Målgruppe

Dette uddannelsesniveau henvender sig til deltagere, der tidligere har afsluttet Transition Coach Foundation.

Deltagerne er især ledere, rådgivere eller kommer fra HR.

Uddannelsen er EMCC akkrediteret, der er et bevis for højt fagligt niveau.

Practitioner niveauet giver dig indsigt i coaching som du vil kunne anvende i din rolle som leder og/eller som intern coach.

Før start

Du modtager 319 siders litteratur 4-6 uger inden din deltagelse, der forventes læst inden din førte uddannelsesdag. 

Herudover skal du medbringe samtale situationer fra din dagligdag, hvor du selv kunne tænke dig at gøre noget anderledes.
Disse situationer, skal kunne bruges i de situationer, hvor vi træner coaching.

Dit udbytte

 • En stærkere integration af den dialogiske tilgang og den forståelsesorienterede metode
 • Træning i at bruge de dialogiske forholdemåder aktivt i coaching
 • Træning i at give og modtage feedback
 • Træne aktiv lytning
 • Træne proces- og facilitering af indhold
 • Indblik i at skabe tilpas orstyrrelse for at opnå forandring
 • Skabt et ressourcefokus
 • Arbejdet med spørgsmålstyper

Virksomhedens udbytte

 • Dine styrkede dialogfærdigheder
 • Dit fundament for at skabe tydelighed i lederskabet
 • Din styrkede opmærksomhed på og forståelse af ’den andens’ perspektiv
 • Din formåen i forhold til at give feedback
 • Effekten af dine muligheder ved at stille spørgsmål 

Modul 2, dag 1: Samtalestrukturering

 • Vi ser tilbage på din anvendelse af din læring fra Foundation
 • Vi træner etableringen af strukturen i samtalen
 • Vi træner aktiv lytning i forbindelse med gennemførelsen af konkrete samtaler
 • Du evaluerer din præstation og får feedback

 

Modul 2, dag 2: Fundamentet for den professionelle samtale

 • Aktiv lytning
 • Dialogiske forholdemåder
 • Træningssituationer med egen evaluering og feedback

 

Læringsmakkermøder

4 møder med læringsmakker, hvor litteraturen drøftes og der foretages kollegial supervision

 

Coacchingsamtaler i egen praksis 

 • 30 timers coaching
 • Der føres logbog
 • Deltageren får feedback fra fokuspersonerne som deltageren har coachet

 

Hjemmeopgave

Deltageren vælger selv emne inden for coaching

 

Supervision

Deltageren modtager supervision fra instruktør på sin hjemmeopgave

 

Modul 3, dag 1: Coachens professionelle greb

 • Redskaber til processtyring
 • Coachens eget perspektiv
 • Redskaber til facilitering af fokuspersonens egen forståelse af indhold
 • Træningssituationer med egen evaluering og feedback

 

Modul 3, dag 2: Grundlæggende udgangspunkt for coaching og spørgsmål

 • Forstyrrelse og forandring
 • Ressoucefokus
 • Spørgsmålstyper
 • Træningssituationer med egen evaluering og feedback
 • Egne udviklingsmål

 

Læringsmakkermøder

2 møder med læringsmakker, hvor litteraturen drøftes og der foretages kollegial supervision

 

Coachingsamtaler i egen praksis

 • 8 timers coaching
 • Der føres logbog

 

Eksamensopgave

Deltageren skriver eksamensopgave, der sendes til bedømmelse hos censor

Supervision

Deltageren modtager supervision fra instruktør på sin eksamensopgave

 

Eksamen

Den EMCC-akkrediterede uddannelse på dette niveau afsluttes med en mundtlig eksamen

 

ETCS eksamen (Kun hvis deltager selv har tilvalgt at ville gå efter ETCS point)

Efter den mundtlige eksamen på Practitioner niveauet gennemfører Aarhus erhvervsakademi en eksamination. Bestås begge eksaminer opnår deltageren 10 ETCS points

Alle er erfarne undervisere, der enten er erhvervspsykologer eller erfarne coaches med ledelsesmæssig baggrund

Hent folder om Bliv professionel coach Her kan du hente en folder med info om kurset. Folderen kan du printe og give til den leder, der afgør din medvirken på kurset. Hent folderen
16.000,- / 19.000,-

Datoer:

8. februar 2023   -   19. juni 2023

VARIGHED: 4 dage + eksamen

MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

Modul 1 | 8.-9. feb. 2023 | København
Modul 2 | 2.-3. maj 2023| København
Modul 3 | 19. juni 2023 | Eksamen - 1 time | København

PRIS: Medlemmer: 16.000 kr. / Andre: 19.000 kr. (ex. moms)

Der gives 10% rabat ved samlet booking og køb af alle 3 coaching niveauer
Se niveau 1 og 3 her:
Niveau 1: Transition Coach Foundation Coachinguddannelse (cfl.dk)
Niveau 3: Transition Coach Senior Practitioner Coachinguddannelse (cfl.dk)

Download brochure om vores tilbud til HR-professionelle

Tjek om din virksomhed er medlem

Tilmeld dig kurset

Vælg startdato
Tilmelding

Ved tilmelding skal du acceptere vores forretningsbetingelser og privatlivspolitik

Har du behov for sparring eller har du spørgsmål?

Susanne Hommelgaard
Seniorrådgiver

T: +45 5154 4166
M: suh@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Andre har kigget på

Ledere med nogen erfaring

Lederen som coach

Lær hvordan du igennem coaching fremmer udviklingen og selvstændigheden hos dine medarbejdere, og dermed øger trivslen og effektiviteten i din afdeling

DKK 16.900,- / 19.900,-

24. maj 2023

3 dage

København