Udvid din værktøjskasse

Organisationspsykologiuddannelsen

Skab resultater med indsigt i organisationspsykologiske teorier og værktøjer

29.900,- / 35.400,-

Datoer:

 • 5. oktober 2020   -   20. januar 2021

  VARIGHED: 7 dage + webinar

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Modul 1 | 5. okt. kl. 10:00 – 6. okt. 2020 kl. 16:00 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
  Modul 2 | 22. okt. kl. 09:00 - 16:00 2020 | Webinar
  Modul 3 | 5. nov. kl. 09:00 – 16:00 2020 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
  Modul 4 | 25. nov. kl. 09:00 – 16:00 2020 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
  Modul 5 | 9. dec. kl. 09:00 – 16:00 2020 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
  Modul 6 | 6. jan. kl. 09:00 – 16:00 2021 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
  Modul 7 | 20. jan. kl. 09:00 – 16:00 2021 | Tivoli Hotel & Congress Center, København

  PRIS: Medlemmer: 29.900 kr. / Andre: 35.400 kr. (ex. moms)

  >Download folder om kurset

 • 3. marts 2021   -   9. juni 2021

  VARIGHED: 7 dage + webinar

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Modul 1 | 3. mar. kl. 10:00 – 4. mar. 2021 kl. 16:00 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
  Modul 2 | 17. mar. kl. 09:00 - 16:00 2021 | Webinar
  Modul 3 | 8. apr. kl. 09:00 – 16:00 2021 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
  Modul 4 | 21. apr. kl. 09:00 – 16:00 2021 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
  Modul 5 | 6. maj. kl. 09:00 – 16:00 2021 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
  Modul 6 | 26. maj. kl. 09:00 – 16:00 2021 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
  Modul 7 | 9. jun. kl. 09:00 – 16:00 2021 | Tivoli Hotel & Congress Center, København

  PRIS: Medlemmer: 29.900 kr. / Andre: 35.400 kr. (ex. moms)

  >Download folder om kurset

5. oktober 2020   -   20. januar 2021

VARIGHED: 7 dage + webinar

MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

Modul 1 | 5. okt. kl. 10:00 – 6. okt. 2020 kl. 16:00 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
Modul 2 | 22. okt. kl. 09:00 - 16:00 2020 | Webinar
Modul 3 | 5. nov. kl. 09:00 – 16:00 2020 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
Modul 4 | 25. nov. kl. 09:00 – 16:00 2020 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
Modul 5 | 9. dec. kl. 09:00 – 16:00 2020 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
Modul 6 | 6. jan. kl. 09:00 – 16:00 2021 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
Modul 7 | 20. jan. kl. 09:00 – 16:00 2021 | Tivoli Hotel & Congress Center, København

PRIS: Medlemmer: 29.900 kr. / Andre: 35.400 kr. (ex. moms)

>Download folder om kurset

Udvid din værktøjskasse

På ’Organisationspsykologiuddannelsen’ får du en bred vifte af metoder og teorier til at forstå mennesker i en organisatorisk sammenhæng. Med ny indsigt i organisationspsykologi kan du skabe effektive udviklingsprocesser og tilfredse medarbejdere eller samarbejdspartnere.

Udbydes i samarbejde med Djøf 

og Professionshøjskolen KP.

Forløb 

’Organisationspsykologiuddannelsen’ går i dybden med, hvordan du kan bruge psykologisk viden til at øge produktivitet, effektivitet, trivsel og arbejdsglæde i organisationer.

Formålet med ’Organisationspsykologiuddannelsen’ er at give dig kompetence til at anvende og vurdere aktuel psykologisk viden i dit arbejdsliv. Uddannelsens temaer er udvalgt ud fra de udfordringer og problemstillinger, der kendetegner organisationer i dag, og hvilke dilemmaer og faldgruber udvikling af mennesker i organisationer byder på.

Du kommer til at arbejde med:

Menneskelig adfærd i organisatoriske sammenhænge
Drivere og hæmmere for udvikling og forandring
Metoder og strategier til at skabe udviklingsmuligheder i organisationer
HR-værktøjer, forandringsprojekter og ledelsesmetoder.


Pratisk information:
Undervisningsdage: 7 dage.
Moduler: 1 modul fra ’Pædagogisk diplomuddannelse’, som du kan meritoverføre til ’Diplomuddannelsen i projektledelse’ og ’Diplomuddannelsen i ledelse’.
ECTS-point: 10 ECTS-point.

Indhold

’Organisationspsykologiuddannelsen’ er bygget op af en række elementer, der understøtter din læring. Du bliver undervist efter principperne om ’blended learning’:

Dynamisk og problembaseret læring:
Du møder teoretiske ekspertoplæg, case-analyser, online-faciliterede læringsgrupper og gruppediskussioner.

Refleksion over praksis:
Du mødes virtuelt med din læringsgruppe, og mellem hvert modul har du lejlighed til at diskutere og reflektere over praksis. En deltagers udfordring danner afsættet for den reflekterende teamøvelse. Første møde faciliteres af underviseren og skydes i gang med en kort videointro til code of conduct og teknik. Dernæst skifter værtsrollen fra gang til gang. Som start på hvert modul skiftes læringsgrupperne til at facilitere ½ times opsamling fra sidste modul.

Forberedelse:
Dit udbytte afhænger af, at du forbereder dig. Derfor skal du afsætte tid mellem modulerne til at forberede dig med litteratur og filmklip. Et fast element er ½-1½ times læringsgruppe på videokonference og/eller aktionslæring.

Konkrete cases og egen virkelighed:
Teori, metoder og perspektiver bliver i høj grad tænkt ind i din egen arbejdsvirkelighed. Vi bruger dine konkrete erfaringer og inddrager relevante cases til brug for fælles analyse.

Eksamen:
Du afslutter uddannelsen med eksamen på diplomniveau (10 ECTS).

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Målgruppe

Kurset er til dig, der ønsker at styrke din viden inden for organisationspsykologi og udvikling af mennesker. Måske er du den erfarne praktiker, der ønsker inspiration og nye perspektiver. Måske er du ny inden for feltet.Du kan kun deltage, hvis du har minimum to års erhvervserfaring efter en afsluttet uddannelse på minimum bachelorniveau.

Dit udbytte

 • Kendskab til teorier og de nyeste tendenser om psykologisk udvikling af organisationer og mennesker
 • Sparring og feedback på konkrete udfordringer
 • Forståelse for modstillinger og dilemmaer i organisationer
 • Redskaber og træning i online-faciliteret læring
 • Nye perspektiver på egen praksis og flere handlemuligheder til at skabe målbare resultater
 • Et netværk med andre ligesindede, der står med tilsvarende udfordringer.

Modul 1

Dag 1: Introduktion og workshop om krop, rum og læring i organisationer

Du får en introduktion til uddannelsens mål, indhold og form og de øvrige deltageres mål med at deltage. Til at forstå og reflektere over sammenhænge, modsætninger og dilemmaer inden for det organisationspsykologiske felt bliver du præsenteret for en metateoretisk refleksionsramme, der anvendes gennem hele uddannelsen.

Eftermiddagen byder på en fire timers workshop i embodied learning/kropslig læring, faciliteret af Sofie Kempf. Embodiment of Leadership er et nyt felt inden for ledelses- og organisationsudvikling. Metoden trækker bl.a. på neurovidenskab og æstetiske metoder som kropsterapi, bevægelsespsykologi og kunst. Den bygger bro mellem teori og praksis. Ved at opleve gennem kroppen, og bruge kroppen mere aktivt i læring, kan du og gruppen efterfølgende reflektere oplevelsen på en mere vedkommende og nuanceret måde. Det øger forståelsen og den efterfølgende anvendelse af det lærte i praksis. Med andre ord den hurtigste vej til at ændre din måde at tænke på er ved at begynde at bevæge dig anderledes.

Dagen giver dig:

 • En introduktion til og oplevelse af hvad Embodied learning/Kropslig læring er
 • Træning i at registrere kroppens sprog
 • Træning i at bruge din krop som fundament og dermed som en ressource og medskaber af ro, overblik og gennemslagskraft.
 • Oplevelse af og forståelse for betydningen af din kropslige tilstands indflydelse på kvaliteten af din lytning og evne til at skabe tillidsfulde relationer
 • Styrket kropsopmærksomhed og kendskab til din krops signaler, hvilket over tid vil medføre, at du bliver bedre til at se og afkode andres kropslige tilstande.

Dag 2: Motivationsorienteringer i arbejdslivet

Jeres første onlinemøde i læringsgruppen skydes i gang med et faciliteret webinar på 1½ time, hvor I introduceres til virtuel mødeledelse, tekniske huskeregler og jeres fremtidige mødeformat. Inden webinaret skal du se en kort video om code of conduct.

På modulet får du perspektiver på, hvad medarbejdere bliver motiveret af i dag, og hvilke former for organisering, feedback og ledelse det kalder på. Du får viden om, hvad der fremmer og hæmmer motivation i arbejdet, og du får inspiration til, hvad du kan gøre for at fremme egen og andres motivation i arbejdet.

Dagen giver dig:

 • Indblik i teorier om motivation
 • Metoder til at analysere egne og samarbejdspartneres motivationsorienteringer
 • Konkrete værktøjer til at arbejde med motivation og arbejdsglæde

Ekspertoplæg af Helle Hein.

 

Modul 2

Webinar og kickoff af onlinelæringsgrupper

Jeres første onlinemøde i læringsgruppen skydes i gang med et faciliteret webinar på 1,5 time, hvor I introduceres til virtuel mødeledelse, tekniske huskeregler og jeres fremtidige mødeformat. Inden webinaret skal du se en kort video om code of conduct.

Webinaret giver dig:

 • Viden om, hvordan du skaber de bedste forudsætninger for onlinemøder
 • Tekniske tips og tricks i zoom
 • Træning i at facilitere online
 • Et onlinemøde kræver, at du har en stabil internetforbindelse, et par øretelefoner eller headset med microfon og et webcam.
 • Onlinelæringsgruppemøder er en nem måde at mødes. Du skal ikke bruge tid på transport, og I kan mødes med gruppen, når det passer.

 

Modul 3

Dag 3: Tendenser og udfordringer i nutidens organisationer

På modul 3 får du indblik i de strukturelle tendenser og udfordringer, organisationer står overfor i dag, og du får bud på forskellige svar. Du undersøger, hvordan det står til i din organisation gennem 4 nedslag: robusthed, kritik, pseudoarbejde og fragmenteret identitet. Formålet er, at du får øje på nye tendenser og udfordringer i egen organisation, og hvordan du kan møde disse strømninger på en nuanceret måde.

Dagen giver dig:

 • Viden om strukturelle tendensers betydning for organisationer og psykisk arbejdsmiljø
 • Metoder og begreber til at analysere og perspektivere udfordringer i egen organisation
 • Konkrete bud på, hvordan du kan møde udfordringer i samtiden

 

Modul 4:

Dag 4: Fremtidens organisation

På modulet bliver du præsenteret for de nyeste strømninger inden for organisationspsykologien med Frederic Laloux’ organisationsmodel TEAL og professionelle læringsfællesskaber. Du arbejder undersøgende med, hvilke værdier, idealer og kompetencer fremtidens organisationer skal bygge på, og hvilke dilemmaer der kan opstå med selvledelse og decentral beslutningskraft. Du får kompetence til at omsætte og afprøve disse idéer i din egen organisation.

Dagen giver dig:

 • Viden om læring, selvledelse, helhed og evolutionært formål i organisationen
 • Træning i at omsætte idéer til handling
 • Træning i at håndtere centrale dilemmaer i fremtidens organisation

En case fra en organisation, der arbejder med TEAL

Modul 5:

Dag 5: Psykologiske forsvar – dynamik og produktivitet i samarbejdet

Dagen fokuserer på, hvordan gruppers psykologiske modenhed påvirker tænkning og adfærd i gruppen. Jacob Alsted giver dig indblik i, hvorfor det ikke altid er lige let at bevare et åbent, fleksibelt og professionelt mindset, selvom idealet er, at alle kan reflektere, tale og tænke frit i organisationen.

Dagen giver dig:

 • Viden om følelser og gruppedynamiske processers betydning for gruppers modenhed og præstationsevne
 • Begreber til at analysere gruppedynamiske processer
 • Metoder til at opbygge lærings- og præstationsfremmende samspil
 • Forståelse af projektioners betydning i udviklings-, lære- og beslutningsprocesser i grupper.


Modul 6
:

Dag 6: Hjerne, krop og læring i organisationer

Dagen giver dig et nuanceret indblik i, hvad der kendetegner et hjerne- og læringsvenligt arbejdsliv. Andreas Lieberoth giver dig et indblik i hvad hjerneforskning kan bidrage med ift. at understøtte læring i organisationer. Ved at gøre op med læring og forandring som noget der skal ske med information og boglæring, kan vi arbejde med millioner af års neurobiologiske udvikling af sociale, men begrænsede hjerner - og måske endda skabe miljøer, hvor mennesker bedre trives og udvikler sig af egen kraft. Sofie Kempf slutter dagen af med perspektiver på og øvelser til kropslig læring i organisationer. Et videre færd i sammenhæng mellem krop og læring, som hjerneforskning også er med til at understrege nødvendigheden af.

Dagen giver dig:

 • Viden om kognition, neuropsykologi og godt arbejdsmiljø
 • Indblik i hjernevenlig organisering og læring
 • Perspektiver på og øvelser til kropslig læring og i organisationer

 

Modul 7:

Dag 7: Opsamling, perspektivering og vejledning

Du og resten af holdet samler op på uddannelsens mål og indhold, og I giver hinanden sparring på problemstillinger og projekter. I reflekterer over etiske problemstillinger ved psykologisk intervention i organisationer. Efter frokost bliver du vejledt om eksamensopgaven.

Dagen giver dig:

 • Et overblik over hele uddannelsen og det teoretiske landskab
 • Metateoretiske begreber og modeller til analyse og handlingskvalificering
 • Sparring om eksamensopgaven.

Rasmus Anker Bendtsen
Lektor i psykologi, Københavns Professionshøjskole, cand.pæd. i pædagogisk psykologi, chefkonsulent og fagansvarlig for ’Organisationspsykologiuddannelsen’. Rasmus har mange års erfaring med forskning, udvikling og uddannelse inden for det organisationspsykologiske felt.

Jacob Alsted
Erhvervsforsker, ph.d. og cand.scient.pol., Haslund & Alsted. Jacob har mange års erfaring med organisations- og lederudvikling og er medforfatter til bøgerne Ledelse og medarbejdere – samarbejdets psykologi og Sex, sladder og stress i organisationer. Hans ph.d.-afhandling omhandler menneskers motivation, og hvordan den påvirker ledelse i organisationer.

Sofie Kempf
Grundlægger, Core Energy, cand.mag. i psykologi og voksenpædagogik. Sofie er tidligere medforsker, sparringspartner og underviser på flere forskningsprojekter om læring i praksis og fremtidens lederuddannelse. Hendes særlige fokus er kroppen som læringsredskab, når hun arbejder med at udvikle mennesker. Hun har mange års erfaring med daglig meditation, kampsport, yoga og dans.

Helle Hein
Cand.merc., ph.d., selvstændig forsker, foredragsholder, konsulent og forfatter. Helle har introduceret begrebet primadonna i ledelsesdebatten, og efterfølgende sat fokus på, hvad der motiverer fremtidens medarbejdere, som nok er uundværlige og dygtige, men også besværlige og ledelsesresistente. Forfatter til bøgerne: Motivation, Primadonnaledelse og Når talent forpligter.

Andreas Lieberoth
Adjunkt, ph.d., leder for forskningsenheden SEER Andreas underviser til daglig i pædagogisk psykologi på DPU, Aarhus Universitet. Han er en hyppigt brugt ekspert i radio og TV, og har uddannet ledere i både danske og internationale virksomheder i motivationspsykologi, hukommelse og adfærdsdesign. Hans daglige forskning i kognition, læring og teknologi sker bl.a. i samarbejder med LEGO og WHO.

Før uddannelsen

Før uddannelsens start, skal du beskrive din motivation og baggrund og konkrete organisationspsykologiske problemstillinger, som du ønsker at behandle under uddannelsen

Eksamen

Eksamensformen er en case-opgave, hvor du beskriver et fagligt og professionelt problem fra din praksis, som har din særlige interesse eller opmærksomhed. Casen må gerne bygge på systematiske observationer og undersøgelser fra din organisatoriske kontekst. Det skriftlige produkt skal maks. være på 12, 16 eller 20 sider for en, to eller tre studerende.

Ved gruppeaflevering er indledning, problemformulering og konklusion fælles for gruppen, mens I ved den øvrige tekst skal angive, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af teksten. Bedømmelsen er individuel. Forud for eksamen modtager du to timers individuel vejledning. Efter den nye eksamensbekendtgørelse er du automatisk tilmeldt eksamen. Framelding tæller som et eksamensforsøg og vil være det første ud af tre mulige.

Organisationspsykologiuddannelsen kan meritere som valgfrit modul på Diplomuddannelsen i projektledelse (10ECTS-point) eller Diplomuddannelsen i ledelse (5ECTS-point).

Hent folder om Organisationspsykologiuddannelsen Her kan du hente en folder med info om kurset. Folderen kan du printe og give til den leder, der afgør din medvirken på kurset. Hent folderen
29.900,- / 35.400,-

Datoer:

 • 5. oktober 2020   -   20. januar 2021

  VARIGHED: 7 dage + webinar

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Modul 1 | 5. okt. kl. 10:00 – 6. okt. 2020 kl. 16:00 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
  Modul 2 | 22. okt. kl. 09:00 - 16:00 2020 | Webinar
  Modul 3 | 5. nov. kl. 09:00 – 16:00 2020 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
  Modul 4 | 25. nov. kl. 09:00 – 16:00 2020 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
  Modul 5 | 9. dec. kl. 09:00 – 16:00 2020 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
  Modul 6 | 6. jan. kl. 09:00 – 16:00 2021 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
  Modul 7 | 20. jan. kl. 09:00 – 16:00 2021 | Tivoli Hotel & Congress Center, København

  PRIS: Medlemmer: 29.900 kr. / Andre: 35.400 kr. (ex. moms)

  >Download folder om kurset

 • 3. marts 2021   -   9. juni 2021

  VARIGHED: 7 dage + webinar

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Modul 1 | 3. mar. kl. 10:00 – 4. mar. 2021 kl. 16:00 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
  Modul 2 | 17. mar. kl. 09:00 - 16:00 2021 | Webinar
  Modul 3 | 8. apr. kl. 09:00 – 16:00 2021 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
  Modul 4 | 21. apr. kl. 09:00 – 16:00 2021 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
  Modul 5 | 6. maj. kl. 09:00 – 16:00 2021 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
  Modul 6 | 26. maj. kl. 09:00 – 16:00 2021 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
  Modul 7 | 9. jun. kl. 09:00 – 16:00 2021 | Tivoli Hotel & Congress Center, København

  PRIS: Medlemmer: 29.900 kr. / Andre: 35.400 kr. (ex. moms)

  >Download folder om kurset

5. oktober 2020   -   20. januar 2021

VARIGHED: 7 dage + webinar

MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

Modul 1 | 5. okt. kl. 10:00 – 6. okt. 2020 kl. 16:00 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
Modul 2 | 22. okt. kl. 09:00 - 16:00 2020 | Webinar
Modul 3 | 5. nov. kl. 09:00 – 16:00 2020 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
Modul 4 | 25. nov. kl. 09:00 – 16:00 2020 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
Modul 5 | 9. dec. kl. 09:00 – 16:00 2020 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
Modul 6 | 6. jan. kl. 09:00 – 16:00 2021 | Tivoli Hotel & Congress Center, København
Modul 7 | 20. jan. kl. 09:00 – 16:00 2021 | Tivoli Hotel & Congress Center, København

PRIS: Medlemmer: 29.900 kr. / Andre: 35.400 kr. (ex. moms)

>Download folder om kurset

Tilmeld dig kurset

Vælg startdato
Tilmelding

Ved tilmelding skal du acceptere vores forretningsbetingelser og privatlivspolitik

Har du behov for sparring eller har du spørgsmål?

Susanne Hommelgaard
Seniorrådgiver

T: +45 5154 4166
M: suh@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Andre har kigget på

HR

Danish HR Law

An introduction to Danish HR Law (In-house training up to 15 people).

DKK 35.000 / 35.000

1 dage

CfL

HR

Coaching Essentials

Til undervisning i egen organisation på engelsk. Bag en god medarbejder, er der en god coach.

DKK 5.000,- / 5.000,-

CfL

HR

HR's rolle i den digitale transformation

Få nye metoder og viden, der styrker din evne til at arbejde strategisk med at udvikle organisationens digitale kompetencer og kultur.

DKK 10.800,- / 11.700,-

15. september 2021

2 dage

CfL

Hent vores brochure og se vores kurser og programmer som er designet til HR Brochuren giver et fuldt overblik over kurser og programmer til dig som arbejder med HR samt et indblik i kursernes opbygning og indhold. Ligeledes vil du finde en række udtalelser fra tidligere deltageres, som fortæller om deres udbytte og oplevelser. Udfyld formularen nedenfor, så sender vi brochuren direkte til din indbakke. Klik her