Tema: ledelsesudvikling

Skal vi hjælpe din organisation med ledelsesudvikling?

Sådan arbejder vi med ledelsesudvikling

CfL tilbyder en bred vifte af ydelser inden for ledelsesudvikling, og vi skræddersyer gerne forløbene i et tæt samarbejde med dig og din organisation.

Når vi rådgiver om ledelsesudvikling, har vi altid fokus på både det strategiske  og det personlige lederskab.

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din organisation.

Det efterspørger kunderne

Her er en række eksempler på de opgaver, vi løser, når vi rådgiver om ledelsesudvikling. 

 

 • Etablering af ledelsesgrundlag
 • Udvikling af ledergruppen
 • Ledelsescoaching
 • Teamledelse og high performance teams
 • Forandringsledelse, værdier og kultur
 • Målinger af trivsel, forandringsparathed og meget mere 

En måling er bedre end 1000 meninger

Når du som leder eller HR direktør skal vurdere trivslen i din organisation, kan CfL hjælpe. Det samme gælder, hvis du ønsker at undersøge forandringsparatheden eller ledelsesadfærden.

Vores målinger skræddersys til jer, jeres strategi, mål, kultur, værdier og ledelsesgrundlag. Outputtet er handlingsorienteret og fremstillet grafisk letforståeligt. Nedenfor finder du tre eksempler.

Hvis du vil vide mere, så kontakt Relations Manager Henrik Hvolbøll Eriksen

 • Engagement og trivsel
  Der eksisterer en entydig sammenhæng mellem medarbejdernes engagement og organisationers produktivitet. En undersøgelse af trivsel blandt medarbejdere er et vigtigt første skridt for at fokusere initiativer, der kan udvikle organisationer.

 • Forandringskompasset
  Kompasset er et evalueringsværktøj, der giver øget viden om og forståelse for organisationens vilje, motivation og parathed til forandringer. Værktøjet er yderst relevant for forandringsagenter og ledere, som arbejder med konkrete forandringstiltag og processer. 

 • Lederkompasset
  Lederkompasset er en 360 graders måling, der giver lederen, lederteamet og hele organisationen et unikt indblik i virksomhedens ledelsesmæssige kompetencer og fremadrettede indsatsområder. 

Inspiration til offentlige ledere

Regeringen, KL og Danske Regioner afholder årligt en ledelsesuge, der sætter fokus på offentlig ledelse.   

I Ledelsesugen inviteres ledere på alle niveauer i den offentlige sektor, stabsfunktioner, der understøtter ledelse, lederforeninger, forskere med flere til at sætte særligt fokus på offentlig ledelse – debattere tendenser, nørde ny viden og dele gode eksempler på, hvad der virker.

CfL har produceret tre inspirationsvideoer til Ledelsesugen.

Hvad gør du, når personaleomsætningen er for høj?

Hør chefrådgiver Annette Elgaard Bøttgers fem konkrete råd til, hvordan du får en acceptabel personaleomsætning i din organisation. 

Har I en effektiv og hurtig handlingskultur?

Hør seniorrådgiver Michael Tolstrup fortælle om, hvorfor selvstændigt tænkende lydighed er vigtigt for organisationens handlingskultur.

Hvad skal udbyttet af jeres digitalisering være?

Hør senior relations manager Henrik H. Eriksens bud på, hvordan digitalisering tilgås, og hvor vigtigt det er, at du som leder er forandringsparat, kan designe, strukturere og målrettet gennemføre forandringsprocesser.

Behov for råd og sparring?

Henrik Hvolbøll Eriksen
Senior Relations Manager
T: +45 2565 9000
E: her@cfl.dk

Henrik Graungaard
Områdechef for ledelsesrådgivning
T: +45 5154 4126
E: hgr@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik