HR-direktør i VERDO:

Lederseminar styrker sammenhold og videndeling på tværs af organisationenFor en organisation i vækst er sammenhold og vidensdeling vigtigt - ikke mindst når verdenssituationen i sig selv kan få hverdagen til at virke som en brændende platform. Derfor valgte energikoncernen VERDO at samarbejde med CfL på et seminar for virksomhedens chefforum. 

Af Nikolai Steensgaard, erhvervsjournalist, februar 2024

Hverdagen i en moderne og mangfoldig organisation kræver handlekraft og hurtige beslutninger. Det efterlader ikke meget tid til ledelsesfaglige overvejelser og vidensdeling. Derfor har det stor værdi jævnligt at samle ledelsen til seminarer, hvor der er tid til refleksion og sparring.

Af den årsag samler energikoncernen VERDO’s HR-direktør Margrete Larsen ca. halvårligt sin ledelsesgruppe. Senest i september, hvor koncernens såkaldte chefforum på ca. 30 personer var på todages-seminar. CfL stod for indholdet på førstedagen.

Formålet var at styrke sammenhængskraft og faglighed – med udgangspunkt i VERDO’s kerneværdier.

”Som organisation har vi tre værdier: Sammen, ansvarlig og ambitiøs. Med hensyn til den første værdi, betyder den, at vi skal lykkedes sammen. Bl.a. ved at arbejde sammen og dele viden. Men i hverdagen giver vidensdeling mere mening på visse områder end i andre. Vi bruger seminarer til at skabe synergier – og minde os selv og hinanden om, at vi alle er i samme båd,” siger hun.

Læs også: Virksomhedstilpasset lederudvikling er indsatsen værd

Det er kun blevet mere og mere vigtigt. Specielt i en tid, hvor global uro kan efterlade enhver leder med indtrykket af, at man står på en brændende platform. Der er mange eksterne faktorer at tage hensyn til.

”Geopolitisk uro påvirker os alle. Det gælder ikke mindst, når man er en energikoncern. Krig i Ukraine, Mellemøsten, voldsomme prisstigninger, corona – og senest sågar et jordskred i Randers, som gør det svært at komme på dagsordenen i kommunen. Der er udfordringer nok. Kriseledelse er nærmest blevet hverdagsledelse. Det er blevet en kompliceret verden at navigere i,” siger hun.

Kompetencer og fremtidens arbejdsplads

Det var ingen tilfældighed, at Margrete Larsen sidste år valgte at vende sig mod CfL til sit lederseminar. For omtrent ti år siden var ledergruppen i VERDO på et seminar over fire dage, hvor CfL trænede koncernens chefforum i en række ledelsesmetoder og -mindsets.

”Da vi er vokset meget som organisation siden, og fordi der er kommet mange nye ledere ind, bad vi CfL gennemgå nogle af de samme metoder, vi tidligere er blevet undervist i. For nogle deltagere blev det dermed repetition, for andre blev det introduktion til noget nyt. Det hele sikrer, at vi arbejder ensartet,” siger hun.

Læs også: Her er karriereudviklingen sat i system med skræddersyede programmer

Undervisningen skete i praksis ved, at de to CfL-chefrådgivere Annette Elgaard Bøttger og Peter Friis styrede slaget om henholdsvis for- og eftermiddagen. En lang række emner var på tavlen. Deriblandt:

  • Ledelsesbalancen – hvordan Mercedes-stjernen viser vejen til ligevægt.
  • Leadership Pipeline – ledelsesniveauernes indhold og fokusområder.
  • SCRUM-metoden – hvordan Sprint-projektforløb fungerer i praksis.

Margrete Larsen forklarer, at der grundlæggende var fokus på de modeller, VERDO blev introduceret for af CfL for ca. ti år siden. Det hele blev holdt op mod én af koncernens vigtige, strategiske must-win battles, som er: ”Kompetencer og fremtidens arbejdsplads”.

”Fokus var i høj grad at italesætte perspektivet med fremtidens chefer. Det er vigtigt for en koncern som vores. Ikke mindst med hensyn til ledelsesbalance. Vores ledere har ofte en ekspert-baggrund. Mercedes-stjernen er en tredeling af management-, leadership- og ekspert-rollerne. Vi skal bl.a. minde lederne om ikke at lade sidstnævnte fylde for meget i hverdagen,” siger hun.

Artiklen fortsætter under boksen.

Seminar for 30 ledere

HR-direktør Margrete Larsen samler sin ledergrupper ca. hvert halve år. Seneste seminar for chefforum fandt sted i september 2023. Topledelsen samt laget lige under deltog, hvilket var i alt ca. 30 ledere.

CfL var ansvarlig for indholdet på den første af to seminardage. Programmet blev udarbejdet efter oplæg fra VERDO.

Seminaret var på sin vis en repetition af metoder og værktøj, som CfL underviste koncernledelsen i for ti år siden. 

Emner inkluderede Agil ledelse, Leadership Pipeline, SCRUM, Ledelsesbalancen, De seks ledelsesstile m.m. 

Margrete Larsen

Har været HR-direktør i VERDO og forløberen Energi Randers siden 2005. Er desuden bestyrelsesmedlem i Verdo Varme Herning A/S, Carbon Partners A/S, Prodan A/S og Tradium.

Margrete Larsen er uddannet jurist fra Aarhus Universitet.

Værdier er vigtige for VERDO

VERDO har som energikoncern udviklet sig voldsomt gennem årene – både med hensyn til forretningsområder og størrelse. Rødderne går helt tilbage til 1874, hvor randrusianske Oust Mølle Vandværk blev indviet. Med tiden blev el og fjernvarme tilføjet. Det lokale forsyningsselskab var født.

I dag er VERDO en velvoksen størrelse. Koncernen har afdelinger i ind- og udland og omtrent 600 ansatte. Da VERDO er et andelsselskab, er kunderne ejere. Deri ligger også forklaringen på, at koncernen er særdeles værdibåret. Både indad- og udadtil – og både med hensyn til mål og ledelse.  

”Ejerskabet gør, at vi har stort fokus på vores samfundskontrakt. Den er at give tilbage til vores medarbejdere, kunder, lokalsamfundet og samarbejdspartnere. Vi arbejder meget med værdibaseret ledelse. Vores tre værdier er et pejlemærke i dagligdagen. Det gælder også i et forløb, som vores lederseminar er,” siger hun.

VERDO har dog en ledelsesmæssig udfordring, som er lidt atypisk. Gennem årene er organisationen knopskudt. Udover forsyningsvirksomheden, der stadig producerer el, vand og varme til kunder, indeholder VERDO i dag divisioner, der handler med brændsler og strøm samt bygger mindre varmeværker.

”Vi er i dag en energikoncern i meget bred kontekst. Vi arbejder både i stramt regulerede og helt frie markeder. De har forskellige krav og succeskriterier. Det hele gør, at vi har en meget bred og forskelligartet ledergruppe – som alligevel skal kunne arbejde sammen og efter samme mål. Derfor er det vigtigt for os at bringe ledere sammen i seminarer,” siger hun.

Artiklen fortsætter under boksen.

Energikoncernen VERDO

Virksomheden har ca. 600 ansatte. Koncernen har hovedkvarter i hjembyen Randers, men med afdelinger i Aalborg, Aarhus, Herning, Hillerød, Næstved. Udenlandske kontorer i Polen, Norge, USA og én enkelt mand i Bahrain.

Er det primære forsyningsselskab i Randers og Herning. Handler derudover med brændsler som bio og kul, bygger mindre varmeværker i ind- og udland – samt handler med strøm .

Er et kundeejet andelsselskab med stort fokus på samfundsansvar. Det inkluderer grøn omstilling. Har f.eks. reduceret CO2-udledningen fra sit kraftvarmeværk med 99,3 pct. siden 2009.

Særdeles aktive deltagere

CfL-chefrådgiver Annette Elgaard Bøttger var ansvarlig for at tilrettelægge og eksekvere formiddagens seminar hos VERDO. Hun noterede sig, at deltagerne i VERDO’s chefforum var særdeles ivrige for at deltage i debatten. Dialogen kom lynhurtigt i gang.

Samme observation gjorde Margrete Larsen sig.

”Deltagerne var meget aktive, men det kommer egentlig ikke bag på mig. Alle i vores chefforum har jo selv valgt at blive ledere. De interesserer sig for ledelse som faglighed. Omvendt er det nok noget, de ikke har så meget tid til at reflektere over i hverdagen,” siger hun og fortsætter:

”I sidste ende handler det jo om, at de alle har taget halvandet døgn ud af kalenderen. Tiden skal bruges effektivt. De får muligheden for at sige: Nu vil jeg bruge tid på mig selv og dygtiggøre mig. Nu vil jeg suge til mig af erfaring fra de andre ledere. Hvem vil ikke gerne det?”

Den slags seminardage er alt i alt med til at sikre, at en organisation holder fokus på ledelse som faglighed. Det er vigtigt. Måske mere end nogensinde før, mener VERDO’s HR-direktør. Ikke kun for at understøtte drift og strategiske mål. God og kompetent ledelse er blevet essentielt for at sikre fremtidens arbejdskraft.

”Der er rift efter mange af de kompetencer, vi har brug for. Eksempelvis ingeniører. Samtidig er de yngre generationer fokuserede på egen udvikling, værdier og godt arbejdsmiljø. Det inkluderer god ledelse. Hvis vi ikke har det, kan vi ikke være en attraktive. Den unge generation stemmer med fødderne. De smutter, hvis de ikke har gode chefer. Derfor er ledelse er muligvis vigtigere end nogensinde før,” siger Margrete Larsen. 

Annette Elgaard Bøttger

Chefrådgiver siden 2009. Har været ansat ansat i CfL siden 1996.

Specialist i leder- og ledelsesudvikling, talentudvikling, coaching – samt proceskonsulent individuelt og i grupper. Har international erfaring med bl.a. talentudvikling.

Cand.merc samt kandidatgrad i organisationspsykologi.

Peter Friis

Chefrådgiver i CfL siden 2021. Har været konsulent siden 2001.

Specialist i ledelse, herunder sikring af sammenhæng mellem ledelsesopgave og -udvikling samt forretningsudvikling.

Cand.mag. og cand.merc.psyk samt uddannet i Mercuri Urval Business School.

Læs også

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Har du spørgsmål?

Pia Fuglsang

 

Pia Fuglsang Bach
Communitychef

T: +45 5154 4149
M: pba@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik