MAN Energy Solutions

Her er karriereudviklingen sat i system med skræddersyede programmer

Hvis du ønsker at arbejde mere systematisk og strategisk med karriere- og kompetenceudvikling, så lær af den globale teknologi- og ingeniørvirksomhed MAN Energy Solutions. Læs også om samarbejdet med CfL. 

 

Af Pia Fuglsang Bach, communitychef i CfL, januar 2023

Read the article in English

Karriereudvikling er en klassisk ledelses- og HR-disciplin. I mange organisationer bliver opgaven imidlertid parkeret til den årlige MUS-samtale – og ofte uden den fornødne kobling til virksomhedens strategi.

Mange sætter tilmed lighedstegn mellem karriereudvikling og ledelse, og det øger desværre risikoen for at sende både medarbejdere og penge i den forkerte retning.  

Heldigvis kan vi lære af de virksomheder, der arbejder systematisk og strategisk med karriere- og kompetenceudvikling. Et forbillede er den globale teknologi- og ingeniørvirksomhed MAN Energy Solutions, der alene i Danmark beskæftiger ca. 2.000 medarbejdere.

Nye karriereveje med forskellige programmer

Historien går tilbage til 2019, hvor MAN Energy Solutions på global plan besluttede at arbejde med nye karriereveje. Primært af to grunde:

  • Et behov for at skabe en øget standardisering og ensartethed i måden, hvorpå man udvikler og forfremmer ledere, projektledere og specialister.

  • Et ønske om at ligestille og tillægge forskellige karriereveje lige stor værdi.

Konkret blev der udviklet tre karrierevejsprogrammer til at understøtte medarbejdernes udvikling. Det var hhv. Personal Mastery, Leadership Mastery og Business Mastery.

De to første programmer blev udbudt i Danmark, hvor CfL blev valgt som såkaldt National Provider.

I et tæt samarbejde med MAN Energy Solutions' Senior HR Development Partner Dennis Lillelund har CfL indtil videre haft 150 ledere, projektledere og specialister på de to programmer. Det svarer til fire hold på Personal Mastery og fem hold på Leadership Mastery.

Målrettet forskellige positioner  

Dennis Lillelund, der har ansvaret for at udvælge de rette kandidater sammen med teknologivirksomhedens ledere og HR Business Partnere, fortæller, at programmerne også bruges til at afklare, hvilken vej medarbejderne skal gå – og at ikke alle nødvendigvis skal gå ledervejen.

”Karrierevejsprogrammerne klæder vores ledere og medarbejdere på til at bestride forskellige positioner på forskellige niveauer. De indeholder samtidigt en række kriterier for, hvordan vi vurderer virksomhedens talenter. Det gælder f.eks. i forhold til samarbejde, strategi- og målorientering, kundefokus, integritet og selv-refleksion," siger han.

Personal Mastery er i høj grad karriereafklarende og handler bl.a. om personlig udvikling, karrieremotiver og -ønsker, mens Leadership Mastery indeholder en række faglige moduler relateret til MAN Energy Solutions strategi og kriterier for god ledelse.

”Med programmerne har vi fået en langt mere struktureret og veletableret måde at tænke karriere og udvikling på,” siger Dennis Lillelund, der er virksomhedens interne hovedkontakt og -koordinator mellem deltagere og CfL.

Artiklen fortsætter under boksen.

De to karrierevejsprogrammer 

Det faglige indhold, undervisningsformen og projektarbejdet på Personal Mastery og Leadership Mastery er nøje afstemt med MAN Energy Solutions strategi, hvor agilitet, digitalisering og bæredygtighed er centrale elementer. 

Personal Mastery

Strækker sig over 4-6 måneder. Forløbet er karriereafklarende, og til det formål anvendes udviklingsværktøjet Karrieremodellen, der følges op af en individuel samtale med en CfL-Rådgiver. Indlagt i programmet er et fire dages seminar, hvor deltagerne træner forskellige karriereveje. Programmet indeholder desuden e-learning, projektarbejde og et kort ugentligt tjek ind. Det afsluttes med en feedback-samtale med nærmeste leder og en CfL-Rådgiver. 

Leadership Mastery

Strækker sig samlet over 10-12 måneder. Her arbejder man systematisk med agile metoder og et fast defineret projekt. De individuelle samtaler med feedback fra en CfL-Rådgiver tager udgangspunkt i personlighedstesten Reflector Big 5. Indlagt i programmet er et fem dages seminar, hvor man arbejder med klassiske ledelsesdiscipliner som motivation og konflikthåndtering. Under forløbet arbejder deltagerne med en personlig udviklingsopgave, og der afsluttes med en eksamen. 

CfL som værdifuld partner

I Danmark begyndte de første hold på de to programmer i 2020, men hvorfor blev CfL valgt som samarbejdspartner?

”Vi har samarbejdet med CfL i en lang årrække, og det skyldes i høj grad professionalismen i hele CfL’s set up, herunder muligheden for administrativ support. Hertil kommer CfLs store erfaring med virksomheder af vores størrelse og kompleksitet.”

”Gennem årene har CfL desuden opnået et specifikt kendskab til vores virksomhed, og så er der alle de gode relationer, der over tid er blevet opbygget,” siger Dennis Lillelund og tilføjer:

”CfL har spillet en aktiv rolle i særligt at videreudvikle, implementere og undervise på Personal- og Leadership Mastery i Danmark. Vi er meget glade for, at CfL har været med os som værdifuld partner hele vejen.”

Ledelsessystemet er involveret

Annette Elgaard Bøttger, chefrådgiver i CfL, har undervist på samtlige hold, og hun fremhæver vigtigheden af langvarige relationer. Det skaber indsigt og tillid, men også modet til at give ærlig feedback.

De succesfulde forløb skal dog først og fremmest tilskrives MAN Energy Solutions, der som organisation har insisteret på, at udvikling tager tid.

”Det kræver vilje at planlægge så lange forløb for så mange mennesker, og MAN Energy Solutions har endda dedikeret 10-15 procent af deltagernes arbejdstid til udvikling.”

”Et andet plus er, at hele ledelsessystemet er involveret. Det er lederne, der indstiller hvem der skal deltage på programmerne, ligesom de har været med til at identificere de udviklingsområder, der skal arbejdes med. Det forpligter hele organisationen og skaber stor commitment hos medarbejderne,” siger CfLs chefrådgiver.  

Netværk og større forretningsforståelse

Hvad er så effekten af programmerne? Selv om det er svært at måle direkte, er Dennis Lillelund ikke i tvivl om, at deltagerne opnår flere fordele.

”Der er naturligvis det rent faglige udbytte. Men så er der også hele netværket, og det større kendskab til andre forretningsområder og kollegaer med andre baggrunde, mål og aspirationer end én selv.”

”Karrierevejsprogrammerne klæder desuden vores medarbejdere på til at bestride positioner på højere niveauer, og på den måde er der også et større element af motivation for at deltage i og gennemføre sådanne forløb,” siger han og peger på fordelene ved, at programmerne spiller tæt sammen med virksomhedens strategi.

Det sker på flere planer. For det første er kriterierne for udvælgelse og vurdering af talenterne afspejlet i strategien. For det andet er strategien tænkt ind i indholdet på karrierevejsprogrammerne i alt - lige fra det faglige indhold i undervisningen til måden, der arbejdes i projekter på.

Artiklen fortsætter under boksen.

MAN Energy Solutions

Er en tysk multinational virksomhed med ca. 15.000 medarbejdere fordelt på datterselskaber i hele verden. Virksomheden leverer en bred portefølje af teknologi og after sales-løsninger til fremdrivnings- og stationære anlæg samt energioptimering inden for den maritime branche og industrielle sektor. I Danmark er ca. 2.000 medarbejdere fordelt på fire lokationer i København, Brøndby, Holeby og Frederikshavn. 

Stræber efter det bedste

Lad os afslutningsvis vende tilbage til samarbejdet mellem MAN Energy Solutions og CfL.

”Det fungerer på alle måder godt. Det tror jeg i høj grad skyldes den fortrolighed, der er opbygget. Der er åbenhed og en kultur omkring det at stræbe efter det bedste. Der er villighed til at lytte, justere og tilpasse i leverancerne. Vi har løbende dialog og møder, hvor vi evaluerer og planlægger frem i tiden.”

Vil du anbefale CfL til andre?

”Ja, jeg kan varmt anbefale CfL til andre,” siger Senior HR Development Partner Dennis Lillelund. 

Read the article in English

Læs også

Har du spørgsmål?

Henrik Hvolbøll Eriksen
Senior Relations Manager

T: +45 2565 9000
M: her@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.