Tema: Strategi og eksekvering

Vi hjælper dig med strategiarbejdet

Sådan arbejder CfL med strategi - fra formål over analyse til eksekvering.

Hvad er strategi?

Strategi er en langsigtet plan, der skaber retning og mål for organisationen. En strategi  definerer målet ude i horisonten, og den skaber rammen for ledelsens, bestyrelsens og medarbejdernes arbejde. 

En god strategi er enkel, selv om faser af strategiarbejdet kan være komplekst, og så må strategiplaner ikke forveksles med handlingsplaner. 

Velkommen til CfLs univers om strategi og eksekvering. Vi har samlet de bedste råd, interviews og cases - kun med fokus på strategi. Fra første spadestik til eksekveringsfasen.

Sådan arbejder vi med strategi 

Vi værdsætter gode værktøjer, men vi værdsætter at holde metoder i baggrunden og samskabe indsatsen med din ledergruppe endnu højere.

Derfor vil du altid møde en erfaren rådgiver, der ved, at den unikke situation og organisatoriske kontekst kommer først.  

Men hvordan arbejder CfL så med strategi? Hvilke teorier og metoder læner vi os op ad? Hvad bør en god strategi indeholde, og hvilke værktøjer bringer vi i spil?

Alle disse spørgsmål kan du finde svar på her på siden.

5 kernespørgsmål i strategiarbejdet

Det er vigtigt for CfL, at strategiarbejdet på den ene side ikke bliver for kompleks og omfattende. Og på den anden siden ikke bliver en masse buzzwords og peptalk fra CEO’en. Enkelt fortalt skal en eksekverbar strategi kunne svare på følgende:

 1. Hvem er dine ideelle kunder, og hvilke kunder er du ikke interesseret i?

 2. Hvilken værdi skaber dit produkt eller din ydelse for kunderne? Hvordan adskiller det sig fra konkurrenterne?

 3. Hvordan beskytter og fastholder du den værdi, som du skaber – også på lang sigt?

 4. Hvad er dine største udfordringer for at kunne lykkes med eksekveringen af strategien? Er det eksempelvis adfærd, kapacitet, kompetence, konkurrence eller regulering?

 5. Hvad er dine must win battles? Det vil sige dine prioriteter og svære fravalg.

Kunsten at holde det enkelt

Det er med klare fravalg og simple regler, at strategien bliver tydelig og eksekverbar. CfLs inspiration og metode er udviklet af Donald Sull, lektor på MIT Sloan School of Management.

Du vil opleve en proces, hvor vi finder frem til simple guidende regler gennem afdækning af:

 • Hvad er det forretningsmæssige problem? Hvorfor er det vigtigt at løse, og er der commitment til at løse det?

 • Hvad flytter oplevet kundeværdi op og omkostningerne ned? Med andre ord: Hvordan skaber virksomheden værdi?

 • Hvad er de kritiske forhindringer og flaskehalse for værdiskabelsen?

Som svar på ovenstående spørgsmål identificerer vi set sæt simple regler. Næste skridt er afprøvning, monitorering af værdiskabelse og tilpasning af de simple regler.

Strategi og handling i samme bevægelse

Strategien skal sikre, at alle bevæger sig i samme overordnede retning. Samtidig med at der er fleksibilitet, kompetence og autonomi hos alle medarbejdere til at sikre handlekraften og tilpasningsdygtigheden i en skriftende omverden.

CfLs metode til at arbejde med strategi og handling i samme bevægelse er udviklet af den internationale ledelsesekspert Stephen Bungay, der er kendt og anerkendt for bestselleren The Art of Action.

Med CfL som rådgiver vil du opleve en proces, hvor vi hjælper med at få udviklet:

 • En klar strategisk retning, der formuleres som hensigt, formål og rammer for strategien.
 • En iterativ brief og back brief-proces, hvor alle niveauer i virksomheden får en klar fælles retning på deres område og selv svarer på, hvad der skal gøres for at nå dertil.
 • En kultur, hvor motivation og eksekvering øges gennem den rette balance af autonomi og fælles retning koblet på et sæt simple regler.
 • En effektiv metode til at håndtere udfordringer, når der mangler data, eksekvering og resultater.

Vi arbejder også med

Vi hjælper ofte virksomheder og enkelte afdelinger med strategiprocesser, hvor ønsket er at benytte de værktøjer og metoder, som virksomheden i forvejen har valgt og har som fælles sprog. En række af disse strategiværktøjer indgår også i vores uddannelse i Strategisk Lederskab, som mange erfarne ledere tager hvert år. 

Det kan for eksempel være nedenstående metoder til strategisk analyse, fastlæggelse af ambition og etablering af handlekraft for at komme i mål:

CFL-KONFERENCE

Fra strategi til handling

Velkommen til Strategikonferencen 2020, der henvender sig til ledere på tværs af brancher og sektorer.

Mød den anerkendte ledelsesguru Stephen Bungay.

Konferencen afholdes 18. november kl. 9 - 16 hos CfL, København Ø

Pris: Medlemmer: 3.000 kr.  / Andre: 5.000 kr.  

Se hele programmet for Strategikonferencen her

Strategi og eksekvering: Læs også

Introduktion til Porter’s five forces

Hvis du vil analysere din virksomheds position på markedet og få et overblik over, hvilke kræfter der kan påvirke konkurrencesituationen, så leverer Michael Porter en anerkendt model.

Introduktion til PEST-analysen

Uanset om din virksomhed udsættes for store omvæltninger eller ej, skal du være opmærksom på forandringer i omgivelserne. Og du skal kunne reagere på dem. PEST-analysen kan hjælpe dig på vej.

Introduktion til SWOT

Styrker, svagheder, trusler, muligheder. Det er de fire hjørnesten i en SWOT-analyse. Det lyder simpelt, men forud ligger en række dybdegående analyser inden for hvert felt.

Behov for råd og sparring?

Henrik Hvolbøll Eriksen
Senior Relations Manager
T: +45 2565 9000
E: her@cfl.dk

Henrik Graungaard
Områdechef for ledelsesrådgivning
T: +45 5154 4126
E: hgr@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik