Udvikling

Gør forskelligheder til en overskudsforretning

Bliv inspireret til leder- og medarbejderudvikling i din virksomhed

Har du de rigtige værktøjer til udvikling af ledere og medarbejdere i din virksomhed?

CfL tilbyder dig en bred palet af værktøjer der understøtter forskellige behov.

Relationer og samarbejde er en central nøgle til gode resultater og effektivitet. Arbejdet med at styrke relationer og samarbejde er således en væsentlig del af udviklingsopgaven i alle virksomheder.

Hos CfL kan vi bl.a. tilbyde Jungiansk Typeindeks, der sætter fokus på opbygning af relationer, værdien af forskelligheder til at skabe synergi og gode resultater.

Teamudvikling og samarbejde understøttes yderligere ved hjælp af Teamkompasset, der bygger direkte på Jungiansk Typeindeks.

God og effektiv personaleledelse er hjørnesten i at sikre effektivitet, velfungerende relationer og teams. SLII er et af verdens mest benyttede koncepter til at understøtte god ledelse.

Effektivitet og eksekvering står højt på dagsorden hos ledere og ledergrupper. Decision Styles værktøjet sætter fokus på væsentlige aspekter i beslutningsprocesserne, både hos den enkelte og i gruppen. Værktøjet er velegnet til coaching og individuel udvikling såvel som ledergruppeudvikling.

Karriereudvikling og Talent Mangagement er nøglen til fremtiden for enhver virksomhed. Hvordan arbejder vi bedst med vores talenter og sikrer en udvikling der tilgodeser såvel individets motivation og ambition samt virksomhedens behov. Har vi de rigtige karriereveje og de rigtige belønnings og vurderingsystemer?

Karrieremodellen sætter fokus på både individ og organisation med henblik på at sikre det rigtige match.

Få en introduktion til vores udviklingsværktøjer

Vi afholder en række gratis virtuelle infomøder, hvor du får en gennemgang af vores fem udviklingsværktøjer.

Du får en introduktion til:

Se hele paletten af testværktøjer fra CfL Se værktøjerne
Se eksempler på testrapporter Se testrapporterne her

Se hvilke værktøjer, der kan hjælpe med at optimere samarbejdet og skabe bedre resultater

Jungiansk Typeindeks

Gør forskelle til fordele.

Jungiansk Typeindeks er værktøjet der

 • Giver den enkelte indsigt i egne styrker og udviklingspunkter
 • Understøtter relationer og samarbejdet ved at etablere en fælles referenceramme, som giver mulighed for at tale om og forstå forskelligheder
 • Andvendes til bl.a. lederudvikling, relationsarbejde og som et dialogredskab i organisationerne
 • JTI har et dansk datagrundlag på over 3000.000 gennemførte profiler og er et af de mest anvendte værktøjer i dansk erhvervsliv

Teamkompasset

Bliv klar til enhver ledelsesudfordring.

Teamkompasset er et teambuilding-redskab, der:

 • Bygger på Jungiansk Typeindeks (JTI)
 • Identificerer 8 teamroller med afsæt i JTI
 • Sætter fokus på synergier og samarbejdet i et team

Karrieremodellen

Find sporet, der driver dig i din karriere.

Karrieremodellen hjælper til at skabe værdifulde karriere- og kompetenceudviklingsprogrammer:

 • Balancér organisationens behov med medarbejderens ønsker
 • Der findes andre karriereveje end leder og specialist - find dem her
 • Afklar karrierevejen for talenterne som starten i talentprogrammet
 • Få mere ud af MUS eller karrieresamtaler
 • Karrieremodellen også andvendes som kulturanalyse i strategiarbejde eller i organisations reviewet

Decision Styles

Få bedre beslutningsvaner.

Decision Styles giver ledergruppen/lederen bedre forudsætninger for effektiv beslutingstagen:

 • Få indblik i, om beslutningsstilen matcher ledelsesniveauet
 • Styrk beslutningsvanerne
 • Sammenlign de forskellige beslutningsstile i et lederteam
 • Profilen viser sammenhængen mellem jobperformance på forskellige stillingsniveauer og forskelle i beslutnigsstile

SLII Experience™ - Certificering

Fordi god ledelse afhænger af situationen.

Få kompetence til at træne og udvikle hele din virksomhed i SLII®.

SLII Experience™ giver lederen værktøjer til at anvende den i situationen mest effektive ledelsesstil:

 • Bryd strategien ned i konkrete mål med den enkelte medarbejder
 • Lær at vurdere medarbejderens behov for ledelse
 • Få indsigt i de 4 forskellige ledelsesstile og din egen foretrukne stil
 • Det er verdens mest udbredte ledelsesmodel (bruger bl.a. i Facebook og Amazon)

Udviklingskoncepter der ikke kræver certificering

Udvikling

Blanchard Teamledelse

Til undervisning i egen organisation. Træn dine ledere i at blive gode teamledere.

DKK / 5.000 for faciliteringsguiden

HR

Coaching Essentials

Til undervisning i egen organisation. Bag en god medarbejder, er der en god coach.

DKK / 5.000 for faciliteringsguiden

HR-kurser

SLII Koncepter

Til dig, der er intern/ekstern konsulent, og ønsker at facilitere SLII i egen eller kunders organisation.

DKK / 5.000 for faciliteringsguiden

Udvikling

Styrk Tillid

Til undervisning i din egen organisation. Opnå indsigt i dit personlige lederskab og få følgeskab som leder

DKK / 5.000 for faciliteringsguiden

Få konkret inspiration til at komme i gang med udviklingen af din virksomhed

Skab en succesfuld leder

Skab en succesfuld leder

Blanchard-bogen: “The Secret: What Great Leaders Know and Do” – 5 vigtige kompetencer lederen skal være opmærksom på for at blive en succesfuld leder – som andre ønsker at følge.

Tilpas ledelsesstilen til enhver situation

Tilpas ledelsesstilen til enhver situation

Blanchard åbner nu op for en mere fleksibel tilgang til læring, hvor du kan se frem til nye innovative læringsformer og nyt design.

Undgå konflikter og øg produktiviteten

Undgå konflikter og øg produktiviteten

Konflikter har det med at fjerne fokus fra den fælles opgave og flytte det over i personfnidder, personlige magtkampe og kampe om ressourcer.

Har du spørgsmål?

Cristian Willum Gade
Senior Relations Manager

T: +45 51 54 41 04
M: cwg@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik