CfL-Klubhusmøde

Fremtidens attraktive arbejdsplads

Kvinde M Microfon

Et kig i befolkningsprognosen viser, at de store årgange tjekker ud, og rekruttering og fastholdelse er derfor et centralt emne for alle ledere og HR de næste mange år. Men hvad kendetegner den attraktive arbejdsplads? Hvad er god ledelse, og hvad kræver det? Deltag selv i diskussionen, når du møder:

  • Anja Neiiendam, direktør i CfL og dagens vært
  • Christina Gadeberg, koncern HR-direktør i Nordea
  • Hans Henrik Knopp, lektor på Aarhus Universitet

Ved tilmelding kan du vælge mellem fysisk deltagelse hos CfL i København eller online via zoom. 

Hvordan balancerer vi kravene mellem fleksibilitet og den attraktive (fysiske) arbejdsplads?

Ved Anja Neiiedam, direktør i CfL

CfL har de seneste tre år lavet undersøgelser om mental sundhed og hjemmearbejde. Det ser ud til, at medarbejdere i højere grad end ledere ønsker remote work, og at lederne har fået nye udfordringer som en direkte konsekvens af hybridarbejdet. 

Spørgsmålet er, hvordan vi som ledere kan balancere kravene om fleksibilitet og en attraktiv (fysisk) arbejdsplads? 

Hybridarbejde: Hvordan får vi medarbejderne tilbage til kontoret?

Ved Christina Gadeberg, koncern HR-direktør i Nordea  

Hun sætter ord på det, som mange ledere bøvler med: Vidtgående rammer for hjemmearbejde går ud over vores samskabelse og sammenhængskraft, hvis vi lader det være op til medarbejderne alene at bestemme. Det sker ikke i Nordea, hvor man har grebet ledelsesretten for at få medarbejderne tilbage til kontoret.

Glæd dig til at møde koncern HR-direktør Christina Gadeberg og hør mere om:

  • Baggrunden for Nordeas hybride arbejdsmodel: Hvorfor og hvordan skal medarbejderne møde ind?
  • Kommunikation og konsekvenser: Hvad er rammerne for fremmøde, og hvad sker der, hvis de ikke efterleves?
  • HR-direktørens personlige bud på langtidseffekterne af remotearbejde ift. ligestilling, talent udvikling, løndannelse og meget mere.

Psykologisk bæredygtighed: Om at arbejde uden at miste glæden ved det

Ved Hans Henrik Knopp, lektor på Aarhus Universitet

Verden forandrer sig hastigt, og det stiller store krav til ledere. Men uanset om der er medvind eller modvind, er man som bekendt bedst rustet til at klare sig, hvis man trives.

Så hvad er de videnskabeligt kortlagte hovedkilder til trivsel? Og hvordan kan ledere med udgangspunkt i denne viden skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel og dermed gode præstationer?

Kommende arrangementer

CfL-Klubhusmøde

Ledelse af kunstig intelligens

Hvor langt er vi i arbejdet med generativ kunstig intelligens? Udnytter vi mulighederne, og har vi de rigtige kompetencer - både i vores organisationer og som ledere? Er vi på A- eller B-Holdet?

DKK Gratis / Eksklusivt for medlemmer

21. juni 2024

1 dage

CfL

CfL-Klubhusmøde

Styrk ledernes mentale sundhed 

Vi har i flere år haft fokus på medarbejdernes mentale sundhed, men hvordan står det til med ledernes trivsel? Få en række bud på dette klubhusmøder, hvor vi også fremlægger resultaterne af CfL's nye undersøgelse om ledertrivsel.

DKK Gratis / Eksklusivt for medlemmer

23. august 2024

1 dage

CfL

CfL-Klubhusmøde

Bliv bedre til strategisk HR

Det er HRs rolle at understøtte forretningen, og når debatter om arbejdstid, køn og klima rykker ind på de danske direktionskontorer, skal også HR gribe de nye strategiske udfordringer. Hvordan?

DKK Gratis / Eksklusivt for medlemmer

4. oktober 2024

1 dage

CfL

HR

HR-juraKonference

Kom til HR-juraKonference i CfL, hvor vi i samarbejde med advokatfirmaet Norrbom Vinding tager pulsen på HR-juraen

DKK 3.500,- / 5.000,-

27. november 2024

1 dage

CfL

Har du spørgsmål?

 

Lene Buddike
Koordinator

T: +45 5154 4139
M: lbu@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik