Sådan giver du en advarsel

Her kan du læse om formål, form, indhold og løbetid.

Her er fire punkter til, hvornår og hvordan du skal give en advarsel

CfL, opdateret april 2024

 

1. Formål

Formålet med at give en advarsel er at præcisere over for medarbejderen, at et bestemt forhold eller en bestemt adfærd ved gentagelse vil medføre opsigelse eller bortvisning.

Efter retspraksis tillægges det ved vurderingen af, om en opsigelse er sagligt begrundet i medarbejderens forhold, stor betydning, om de forhold, der har ført til opsigelsen, tidligere er blevet påpeget over for medarbejderen som kritisable.

2. Form

En advarsel kan være mundtlig eller skriftlig, men en skriftlig advarsel er af bevismæssige årsager at foretrække.


3. Indhold

Advarslen skal indeholde:

  • en klar beskrivelse af de kritisable forhold
  • hvordan medarbejderen skal ændre disse og
  • hvilken konsekvens det har, hvis medarbejderen ikke retter sig efter advarslen

Hvis arbejdsgiveren ikke følger op på advarslen, mister den sin virkning. I så fald må arbejdsgiveren starte forfra med en ny advarsel.

Medarbejderen har ikke krav på flere advarsler for samme forhold, før arbejdsgiveren kan opsige medarbejderen. Tværtimod kan flere advarsler udhule advarslens virkning, hvis arbejdsgiveren forholder sig passivt og ikke følger op på den første advarsel.

4. Løbetid

En advarsel kan være tidsbegrænset, og selv om den ikke indeholder nogen bestemmelse om løbetid, kan den forældes. 

Hvor lang tid, der går, inden en advarsel mister sin virkning, afhænger af, hvor alvorligt et forhold, der er tale om. Som udgangspunkt vil en advarsel for et mindre væsentligt forhold forældes inden for et halvt års tid, mens advarsler for alvorligere forhold først forældes betydeligt senere.

Disclaimer: Denne artikel er ikke og kan ikke træde i stedet for juridisk rådgivning.

HR-juridisk rådgivning og sparring

HR-jura Hotline

CfLs HR-juridiske hotline er tilgængelig for alle CfL's medlemmer. Det er ubestridt den medlemsfordel, vores medlemmer sætter størst pris på. 

Både ledelse og HR i CfL's medlemsvirksomheder har hver dag fra kl. 9-16 fri adgang til telefonisk rådgivning og sparring om HR-juridiske problemstillinger og konkrete personalesager.

Brug hotlinen - også selvom I ikke er medlem af CfL
Selvom hotlinen er en del af medlemskabet hos CfL, behøver din organisation ikke være medlem for at benytte den. Vi tilbyder nemlig også mulighed for at tegne et abonnement på hotlinen. For yderligere information kontakt venligst HR-Jura på telefon: 70 23 00 22 eller på mail: hr-jura@cfl.dk.

Hent gratis e-bog om HR-jura

Download e-bogen Ansættelsen fra start til slut.

E-bogen er gratis og indeholder 138 siders praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler. Du får et opslagsværk, som besvarer alle de spørgsmål HR-funktionen ofte stiller i forbindelse med ansættelse af medarbejdere, sygdom, ferie, barsel, opsigelser og meget andet. Bogen indeholder desuden en lang række eksempler og skabeloner.

Seneste artikler om HR-jura

Nye barselsregler på vej

Folketinget har netop vedtaget en række væsentlige ændringer af barselsloven. Læs her hvad ændringerne indebærer.

Nu strammes reglerne for ligeløn

Er virksomheden klar til at blive udfordret på, om individuelt aftalte lønninger er i overensstemmelse med ligelønsloven? Læs om konsekvenserne af nyt EU-direktiv, og hvad I bør forberede jer på.

Behov for råd og sparring?

Vi træffes hver dag mellem kl. 9.00 og 16.00
Ring eller skriv til os på T: 7023 0022 eller E: hr-jura@cfl.dk

Læs hvordan vi beskytter personoplysninger


Dorte Solholt
Chef
HR Jura

T: +45 51544165
E: dsp@cfl.dk


Anette Mortensen
Seniorrådgiver
HR Jura

T: +45 5154 4148
E: anm@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik