Bevisbyrderegler i ansættelsesforholdet

Ligefrem bevisbyrde, omvendt bevisbyrde eller delt bevisbyrde?

Bevisbyrdereglerne i ansættelsesforhold opdeles i tre kategorier, ligefrem, omvendt og delt bevisbyrde. Disse adskiller sig fra hinanden med hensyn til, om det er medarbejderen eller arbejdsgiveren, der har bevisbyrden.
De tre nævnte kategorier er teoretiske betegnelser og fremgår ikke af nogen lovtekst. Der skal derfor altid foretages en sproglig fortolkning af den enkelte lovbestemmelse for at vurdere hvilke beviskrav, der gælder i en konkret sag.

Ligefrem bevisbyrde (medarbejderen)

Det almindelige udgangspunkt i dansk ret er, at der gælder en ligefrem bevisbyrde. Det samme gør sig gældende i ansættelsesforhold.

Ligefrem bevisbyrde vil sige, at den der påstår at have et krav, er også den, der skal godtgøre, at kravet består. I praksis betyder det eksempelvis, at hvis en medarbejder mener, at arbejdsgiverens opsigelse skyldes usaglige årsager, er det som udgangspunkt medarbejderen, der skal godtgøre, at opsigelsen er sket med en usaglig begrundelse.

I praksis er bevisbyrdereglen dog lidt mere nuanceret. Arbejdsgiveren er ofte den nærmeste til at redegøre for de forhold, der har ført til opsigelsen, og undladelse af at tilvejebringe de nødvendige oplysninger i sagen, kan derfor komme arbejdsgiveren til skade.

 

Omvendt bevisbyrde (arbejdsgiveren)

Omvendt bevisbyrde vil sige, at det er arbejdsgiveren, der skal løfte beviset for, at der ikke er sket nogen krænkelse, og at der derfor ikke består et krav.

I 1989 blev der indført omvendt bevisbyrde i ligebehandlingsloven. Dette medførte, at det blev pålagt arbejdsgiveren at bevise, at opsigelse af en medarbejder under graviditet, retsbaseret orlov og i varslingsperioden i forbindelse med retsbaseret udskudt orlov ikke skyldtes disse forhold.

Retspraksis stiller et betydeligt beviskrav til arbejdsgiveren. Flere domme har anført, at det ”ikke med tilstrækkelig sikkerhed” er godtgjort, at opsigelsen ikke er sket på grund af fx graviditet. Det er med andre ord en tung bevisbyrde, som kan være vanskelig for en arbejdsgiver at løfte.

 

Delt bevisbyrde (først medarbejderen – så arbejdsgiveren)

Den delte bevisbyrde indebærer, at en medarbejder, der anser sig for krænket, kun skal påvise faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er sket en krænkelse. Hvis medarbejderen kan det, vender bevisbyrden, hvorefter det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at der ikke er sket nogen krænkelse. Bevisbyrden fordeles således mellem medarbejder og arbejdsgiver, dog er tyngden i praksis hovedsageligt placeret hos arbejdsgiver.

Den delte bevisbyrde gælder bl.a. i sager efter forskelsbehandlingsloven samt i sager efter ligebehandlingsloven, hvor der ikke er omvendt bevisbyrde, jf. ovenfor.

Gratis e-bog om HR-jura

Gratis e-bog om HR-jura

Download vores e-bog "Ansættelsen fra start til slut".

E-bogen er gratis og indeholder 131 siders praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler. Du får et opslagsværk, som svarer på alle de spørgsmål HR-funktionen ofte stiller i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere.

Bogen indeholder desuden en lang række eksempler og skabeloner.

HR-jura hotline

HR-jura hotline

HR-juridiske sager er ofte komplicerede og juristernes stopur tikker nådesløst derudad hver gang I griber telefonen og ringer til Jeres livline.

Lige præcis af den grund har vi oprettet en HR-juridisk hotline som er tilgængelig for alle CfLs medlemmer. Det er ubestridt den medlemsfordel vores medlemmer sætter størst pris på og det kan vi sådan set godt forstå.

Både ledelse og HR i CfLs medlemsvirksomheder har hver dag, fra 9 - 16, fri adgang til telefonisk rådgivning og sparring om HR-juridiske problemstillinger og konkrete personalesager.

Du behøver ikke være medlem af CfL for at få adgang til hotlinen

Selvom hotlinen er en del af medlemskabet hos CfL behøver din organisation ikke være medlem for at benytte den. Du kan læse mere om vores HR-jura hotline her og se hvordan du får ubegrænset adgang.

For yderligere information kontakt venligst HR Jura på telefon 70 23 00 22 eller på e-mail, hr-jura@cfl.dk.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Behov for råd og sparring?

Vi træffes hver dag mellem kl. 9.00 og 16.00
Ring eller skriv til os på T: 7023 0022 eller E: hr-jura@cfl.dk

Læs hvordan vi beskytter personoplysninger

Dorte Solholt
Chef - HR Jura

T: +45 51544165
E: dsp@cfl.dk

 Anette Mortensen   
Seniorrådgiver - HR Jura

T: +45 51 54 41 48
E: anm@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om HR-jura

Nye barselsregler på vej

Folketinget har netop vedtaget en række væsentlige ændringer af barselsloven. Læs her hvad ændringerne indebærer.

Nu strammes reglerne for ligeløn

Er virksomheden klar til at blive udfordret på, om individuelt aftalte lønninger er i overensstemmelse med ligelønsloven? Læs om konsekvenserne af nyt EU-direktiv, og hvad I bør forberede jer på.