HR-jura:

Forlængelse af tidsbegrænset ansættelse

En arbejdsgiver skal have gode grunde for at forlænge tidsbegrænsede ansættelser og ifølge den seneste retspraksis, gælder dette allerede første gang arbejdsgiveren forlænger en tidsbegrænset ansættelse.

Disclaimer: Denne artikel er ikke og kan ikke træde i stedet for juridisk rådgivning.

Lov om tidsbegrænset ansættelse

Ifølge lov om tidsbegrænset ansættelse kan forlængelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelser kun ske, hvis forlængelsen er begrundet i objektive forhold. Hvis der ikke er tale om forlængelse af ansættelserne, men om flere adskilte ansættelser, er den ansatte ikke beskyttet af denne bestemmelse om forlængelse i loven.

Loven giver eksempler på, hvornår tidsbegrænsede ansættelser kan forlænges, uden at der er tale om misbrug. Det vil sige, at forlængelsen er objektivt begrundet og dermed kan ske lovligt, fx når der er tale om forlængelse, der:

  • skyldes uforudselige forfald som sygdom, graviditet, barsel, orlov, borgerligt ombud,
  • følger efter ophør af tids- eller opgavebestemt akkord, eller
  • er nødvendig til løsning af en oprindelig bestemt arbejdsopgave af midlertidig karakter.

Det er således i orden, at en tidsbegrænset ansat medarbejder er ansat i et barselsvikariat for én ansat og efterfølgende bliver ansat tidsbegrænset i et barselsvikariat for en anden konkret ansat. Den tidsbegrænsede ansatte kan også være barselsvikar og efterfølgende sygevikar for den samme eller en anden person. Det er dog en forudsætning, at arbejdsgiveren ikke var vidende om det nye vikariat på tidspunktet for indgåelsen af den første tidsbegrænsede ansættelse og at medarbejderen ikke bliver bibragt en forventning om, at vikariatet vil føre til en fast ansættelse.

En lønmodtager, hvis rettigheder i henhold til denne lov er krænkede, kan tilkendes en godtgørelse, men størrelsen heraf er ikke angivet i loven. I den seneste dom fra Købehavns Byret blev arbejdsgiveren dømt til at betale kr. 50.000. Det skal dog nævnes, at der i den konkrete sag forelå en overtrædelse af både lov om tidsbegrænset ansættelse og ansættelsesbevisloven.

Læs mere om vikarloven

HR-juridisk rådgivning og sparring

HR-jura Hotline

CfLs HR-juridiske hotline er tilgængelig for alle CfL's medlemmer. Det er ubestridt den medlemsfordel, vores medlemmer sætter størst pris på. 

Både ledelse og HR i CfL's medlemsvirksomheder har hver dag fra kl. 9-16 fri adgang til telefonisk rådgivning og sparring om HR-juridiske problemstillinger og konkrete personalesager.

Brug hotlinen - også selvom I ikke er medlem af CfL
Selvom hotlinen er en del af medlemskabet hos CfL, behøver din organisation ikke være medlem for at benytte den. Vi tilbyder nemlig også mulighed for at tegne et abonnement på hotlinen. For yderligere information kontakt venligst HR-Jura på telefon: 70 23 00 22 eller på mail: hr-jura@cfl.dk.

Hent gratis e-bog om HR-jura

Download e-bogen Ansættelsen fra start til slut.

E-bogen er gratis og indeholder 138 siders praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler. Du får et opslagsværk, som besvarer alle de spørgsmål HR-funktionen ofte stiller i forbindelse med ansættelse af medarbejdere, sygdom, ferie, barsel, opsigelser og meget andet. Bogen indeholder desuden en lang række eksempler og skabeloner.

Seneste artikler om HR

Behov for råd og sparring?

Vi træffes hver dag mellem kl. 9.00 og 16.00
Ring eller skriv til os på T: 7023 0022 eller E: hr-jura@cfl.dk

Læs hvordan vi beskytter personoplysninger


Dorte Solholt
Chef
HR Jura

T: +45 51544165
E: dsp@cfl.dk


Anette Mortensen
Seniorrådgiver
HR Jura

T: +45 5154 4148
E: anm@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik