Har du styr på Jungs Typeteori?

Sansning, Intuition, Tænkning og Følen er fire mentale funktioner, der udgør kernen i typeteorien. Læs, hvad der karakteriserer dem, når de optræder hhv. ekstrovert og introvert.

Af Hafdis B. Thorsteinsdottir, Relations Manager i CfL, oktober 2021

I 1921 udkom Carl Jung med sin første udgave af Psykologiske Typer – en bog der siden har været central for udviklingen af testværktøjer til personlig udvikling. 

I bogen definerede Jung de kognitive processer eller mønstre som en grundlæggende personlighedsstruktur, mens de fire mentale funktioner - Sansning, Intuition, Tænkning og Følen – grundlæggende beskriver to kerneprocesser:

 • at indsamle information (Sansning eller Intuition)
 • at tage stilling til information (Tænkning og Følen)

Antagelsen er, at vi har brug for begge type processer for at orientere os og agere i verden, men antagelsen er også, at vi foretrækker forskellige redskaber til dette. Nogle stoler på Sansning til informationsindsamlingen, andre stoler mere på Intuitionen. Nogle foretrækker Tænkningens logiske målestok til at tage stilling, andre foretrækker Følens værdibaserede målestok.

De fire mentale funktioner udgør en kerne i typeteorien. Man kan endda strække sig så vidt som til at sige, at hele teoriens omdrejningspunkt er balancen mellem det at opfatte (indsamle data) og vurdere (tage stilling).

Læs også: Her er alt, hvad du skal vide om teorien bag JTI-profiler

To forskellige indstillinger

De fire mentale funktioner kan optræde i forskellige indstillinger. Det vil sige både ekstroverteret og introverteret. I Jungiansk forståelse handler Ekstroversion og Introversion om forskellige måder at bearbejde eller processe vores input på.

Den ekstroverte tilgang er handlingsorienteret og verbaliserende, den introverte tilgang er mere iagttagende. 

Jung mente, at vi indeholder begge elementer, så selv om vi måtte have en præference for hhv. Ekstroversion eller Introversion har vi brug for et beredskab til at bearbejde og processe, både i den ydre ekstroverte verden og den indre introverte verden.

Otte kognitive processer

De fire mentale funktioner eller kognitive processer kan således optræde hhv. ekstrovert eller introvert, og dermed bliver de fire funktioner til otte kognitive processer, idet der er en forskel på, hvordan den enkelte funktion arbejder i henholdsvis ekstrovert og introvert form.

Det er grundlæggende dette samspil mellem funktionerne, der skaber typen og de forskelle, vi kan opleve i tilgang og forståelse, når vi arbejder med mennesker, der har forholdsvist modsatte præferencer.

Når vi har fået fat i præferencesammensætningen og funktionshierarkiet, har vi nøglen til at forstå de grundlæggende processer, typekoden repræsenterer og dermed en nøgle til at forstå den konkrete persons tilgang til bl.a. kommunikation, læring, samarbejde og opgaveløsning.

Funktionernes konkrete egenskaber - og om de bliver anvendt hhv. ekstroverteret eller introverteret - giver os denne nøgle.

Funktionerne i forskellige indstillinger

De fire mentale funktioner S – N og T – F får forskellige udtryk i de forskellige indstillinger, dvs. alt efter om de anvendes som ekstroverteret eller introverteret.

Her følger en oversigt over de mentale funktioner i henholdsvis ekstrovert og introvert indstilling:

Introverteret Sansning (Si)

 • Husker og mindes fortiden i levende, sekventielle detaljer. Opretholder den historiske kontekst
 • Anvender erfaringerne fra fejltagelser og succeser
 • Sammenligner, markerer forandringer
 • Understøtter og fastholder beskyttelse og sikkerhed
 • Stoler på erfaringer
 • Stimuleres gennem sanserne
 • Opmærksom på interne fysiske erfaringer
 • Anvender hjælpsomme, nyttige sammenligninger og praktiske eksempler
 • Bekræfter, hvad der er virkelig via sammenligning med det velkendte

Ekstroverteret Sansning (Se)

 • Engageret i nuet og fokuseret i nærmiljøet; sætter pris på alle detaljerne i nuet
 • Er aktivt engageret, søger aktivitet
 • Bruger og stoler på sanserne for at opleve de fysiske omgivelser
 • Har adgang til ressourcer og materialer, der er lige ved hånden for at løse aktuelle behov
 • Energiforsynes ved bevægelse; udtrykker gejst for livet udadtil
 • Diskuterer praktiske anvendelsesmuligheder, identificerer håndgribelige fordele
 • Engagerer sig fysisk i den naturlige verden
 • Forbinder med virkeligheden gennem hands-on-erfaringer

Introverteret Intuition (Ni)

 • Vurderer potentialet; forestille vejledende visioner og omfattende mål
 • Laver prognoser for resultater med ringe data
 • Søger mening, symbolisme, underliggende mønstre
 • Søger ud over de fysiske beviser og læser det immaterielle som bevis for at vide
 • Er fordybet i kompleksitet; dykker ned i dyb forståelse
 • Modtager indsigter og viden fra indre kilder
 • Stiller spørgsmål og sammenfatter oplysninger, der peger på kernen i problemet

Ekstroverteret Intuition (Ne)

 • Brainstorming uden evaluering
 • Tilegner sig vidtrækkende oplysninger hurtigt og udvikler globaliserede tendenser
 • Læser trends for at indsamle mening
 • Optrapper spontanitet; indbyder til uforudsigelighed
 • Opretholder muligheden i alle mulige øjeblikke; tænker uden for boksen
 • Udforsker fremtidige muligheder og innoverer; risikerer det ukonventionelle
 • Plukker tilsyneladende relevante oplysninger fra den blå luft, der omhandler den aktuelle udfordring; forbinder prikkerne, men ignorerer numrene

Introverteret Tænkning (Ti)

 • Dybdeborende konfrontationer; leger djævlens advokat
 • Definerer termer; analyserer årsagerne
 • Anvender intern logisk analyse til at skabe dynamiske systemer, der afslører nye løsninger
 • Søger kædereaktioner og at forstå, hvordan alle dele påvirker helheden
 • Tager sig tid til at reflektere, analysere og overveje et spørgsmål fra flere perspektiver

Ekstroverteret Tænkning (Te)

 • Skaber og støtter grænser og strukturer
 • Udtænker, kritiserer og justerer systemer for at fremskynde resultater
 • Leverer ekstern struktur og prioriterer handleplaner med det uforudsete
 • Drøfter spørgsmål for at afklare tanker med henblik på at bestemme levedygtige muligheder og grafiske handlingsplaner
 • Afgrænser årsag og virkning; identificerer uoverensstemmelser i logikken

Introverteret Følen (Fi)

 • Evaluerer relativt baseret på personlige værdier
 • Information filtreres gennem kerneoverbevisninger; føler sig sikker og i stand til at holde sig tro mod sin overbevisning
 • Støtter og beskytter individuelle forskelle og rettigheder, der stille og roligt handler om fred og forsoning
 • Følger sin mavefornemmelse baseret på et personligt moralsk kodeks

Ekstroverteret Følen (Fe)

 • Opretter og vedligeholder miljøer, hvor folk er komfortable og kan være i harmoniske relationer
 • Læser det følelsesmæssige indhold i gruppen og prioriterer tiltag for at skabe/opretholde harmonien
 • Udtrykke følelserne i grupper, sikrer at alle er inkluderet i diskussionen/aktiviteterne
 • Holder arrangementer og modellerer sociale færdigheder for at hjælpe til, at alle føler sig trygge

Den nye forskning

Internationale forskningsprojekter - herunder fra Dario Nardi, der er ekspert i neurologi - indikerer, at man kan identificere forskellige præference for, hvilke processer man anvender, og at de to højest rangerende oftest er hhv. informantionsindsamlende (S eller N) og vurderende (T eller F). 

Det kan du læse mere om Dario Nardis forskning i artiklen Brain-Based Descriptions of the 8 Jungian Types. Her kan du blandt andet se, hvordan de forskellige kognitive processer hænger sammen med forskellige centre i hjernen.

Læs også

Husk at bruge modpolen i din JTI-type

Det er nødvendigt at udvikle kompetencer, der rækker ud over vores præference. Ikke kun for at udnytte vores fulde potentiale, men også for at sikre balance i livet.

De ekstroverte dominerer chefkontorerne

Ekstroversion er dominerende i tre ud af de fire mest udbredte lederprofiler, men introversion er på fremmarch. Det viser CfLs omfattende kortlægning af 160.000 JTI-profiler.

Brain-Based Descriptions of the 8 Jungian Types

A century ago, the famous Swiss psychiatrist Dr. C.G. Jung described eight ways people function. Like right versus left handedness, we develop preferences—our gifts. Here you can read about the Eight Cognitive Processes.

Har du spørgsmål?

Mette Babitzkow Boje
Chef for Testværktøjer

T: +45 53 67 67 91
M: mba@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.