HR-juraBrevkasse

Hvordan er det nu med den der 48 timers-regel?

Af Dorte Solholt, maj 2021

Spørgsmål

Hvordan er det nu med den der 48 timers-regel?

En virksomhed har måttet opsige en medarbejder, og i den forbindelse har man modtaget et krav fra den pågældende om godtgørelse for overtrædelse af 48 timers-reglen i arbejdstidsdirektivloven. Medarbejderen henviser til, at han gennem et halvt års tid har haft en registreret arbejdstid på op mod 50 timer om ugen.

Men hvorfor nu det, spørger virksomheden, for godt nok var den normale gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i kontrakten fastsat til 39 timer, men det var samtidig aftalt, at der ikke blev ydet særskilt betaling for overskydende timer. Medarbejderen har i vidt omfang selv tilrettelagt sin arbejdstid og holdt i øvrigt en god lang sommerferie.

Artiklen fortsætter under boksen.

HR-juridisk rådgivning og sparring

HR-jura Hotline

CfLs HR-juridiske hotline er tilgængelig for alle CfL's medlemmer. Det er ubestridt den medlemsfordel, vores medlemmer sætter størst pris på. 

Både ledelse og HR i CfL's medlemsvirksomheder har hver dag fra kl. 9-16 fri adgang til telefonisk rådgivning og sparring om HR-juridiske problemstillinger og konkrete personalesager.

Brug hotlinen - også selvom I ikke er medlem af CfL
Selvom hotlinen er en del af medlemskabet hos CfL, behøver din organisation ikke være medlem for at benytte den. Vi tilbyder nemlig også mulighed for at tegne et abonnement på hotlinen. For yderligere information kontakt venligst HR-Jura på telefon: 70 23 00 22 eller på mail: hr-jura@cfl.dk.

Hent gratis e-bog om HR-jura

Download e-bogen Ansættelsen fra start til slut.

E-bogen er gratis og indeholder 138 siders praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler. Du får et opslagsværk, som besvarer alle de spørgsmål HR-funktionen ofte stiller i forbindelse med ansættelse af medarbejdere, sygdom, ferie, barsel, opsigelser og meget andet. Bogen indeholder desuden en lang række eksempler og skabeloner.

Svar

Oplysningerne i sagen tyder på, at medarbejderen har krav på godtgørelse. Og det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at ansvaret for, at arbejdstiden ikke løber løbsk, er virksomhedens – også selv om medarbejderen arbejder meget selvstændigt.

Den danske lovgivning indeholder ingen generel angivelse af arbejdstidens længde ved f.eks. at fastsætte en normal ugentlig arbejdstid eller lignende.

Den mest almindelige arbejdstid – både på overenskomstdækkede områder og i individuelle kontrakter - er 37 timer om ugen for fuldtidsbeskæftigede, men kan som i dette tilfælde også være aftalt højere.

Men efter arbejdstidsloven, der gælder for alle medarbejdere, der ikke er omfattet af tilsvarende overenskomstmæssige regler, må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, inklusive overarbejde og beregnet over en periode på 4 måneder, ikke overstige 48 timer.

Perioder med betalt ferie, feriefridage eller sygefravær indgår ikke i beregningen af de 4 måneder og bringer derfor ikke gennemsnittet ned.

Højesteret har i en principiel sag om overtrædelse af arbejdstidsdirektivloven udtalt:

  • Godtgørelse for overtrædelse af 48 timers-reglen bør som udgangspunkt udmåles til 25.000 kr., med mindre der er særlige holdepunkter for at gå op eller ned
  • Formildende omstændigheder kan være, at overskridelsen er bagatelagtig, eller at der i øvrigt er tale om en enkeltstående, tilfældig eller undskyldelig overskridelse, og virksomheden straks har taget skridt til at undgå gentagelser
  • Skærpende omstændigheder kan f.eks. være, at overskridelsen har et meget betydeligt omfang eller i øvrigt er foregået i flere eller længere perioder. Eller at medarbejderen har fået pålæg om at arbejde ud over 48-timers grænsen, eller virksomheden har truet med afskedigelse, hvis medarbejderen ikke ville udføre sådant arbejde. Det samme gælder, hvis der ikke er ydet betaling for overarbejdet
  • I ganske særlige tilfælde, f.eks. hvis der foreligger flere forskellige skærpende omstændigheder, kan der udmåles en godtgørelse på over 50.000 kr.

Disclaimer: Denne artikel er ikke og kan ikke træde i stedet for juridisk rådgivning.

Seneste artikler om HR-jura

Nye barselsregler på vej

Folketinget har netop vedtaget en række væsentlige ændringer af barselsloven. Læs her hvad ændringerne indebærer.

Nu strammes reglerne for ligeløn

Er virksomheden klar til at blive udfordret på, om individuelt aftalte lønninger er i overensstemmelse med ligelønsloven? Læs om konsekvenserne af nyt EU-direktiv, og hvad I bør forberede jer på.

Behov for råd og sparring?

Vi træffes hver dag mellem kl. 9.00 og 16.00
Ring eller skriv til os på T: 7023 0022 eller E: hr-jura@cfl.dk

Læs hvordan vi beskytter personoplysninger


Dorte Solholt
Chef
HR Jura

T: +45 51544165
E: dsp@cfl.dk


Anette Mortensen
Seniorrådgiver
HR Jura

T: +45 5154 4148
E: anm@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik