HR-juraBrevkasse

Hvornår kan man opsige efter 120 dages-reglen?

Af Dorte Solholt, juni 2021. Opdateret april 2024. 

Spørgsmål

Hvornår kan man opsige efter 120 dages-reglen?

En virksomhed har en medarbejder, som har været sygemeldt i en sammenhængende periode på 99 dage. Hvis sygefraværet fortsætter, vil virksomheden gerne opsige den pågældende efter 120 dages-reglen? Men lederen er pludselig kommet i tvivl, om man overhovedet kan bruge den regel mere – er den ikke for længst afskaffet?

Artiklen fortsætter under boksen.

HR-juridisk rådgivning og sparring

HR-jura Hotline

CfLs HR-juridiske hotline er tilgængelig for alle CfL's medlemmer. Det er ubestridt den medlemsfordel, vores medlemmer sætter størst pris på. 

Både ledelse og HR i CfL's medlemsvirksomheder har hver dag fra kl. 9-16 fri adgang til telefonisk rådgivning og sparring om HR-juridiske problemstillinger og konkrete personalesager.

Brug hotlinen - også selvom I ikke er medlem af CfL
Selvom hotlinen er en del af medlemskabet hos CfL, behøver din organisation ikke være medlem for at benytte den. Vi tilbyder nemlig også mulighed for at tegne et abonnement på hotlinen. For yderligere information kontakt venligst HR-Jura på telefon: 70 23 00 22 eller på mail: hr-jura@cfl.dk.

Hent gratis e-bog om HR-jura

Download e-bogen Ansættelsen fra start til slut.

E-bogen er gratis og indeholder 138 siders praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler. Du får et opslagsværk, som besvarer alle de spørgsmål HR-funktionen ofte stiller i forbindelse med ansættelse af medarbejdere, sygdom, ferie, barsel, opsigelser og meget andet. Bogen indeholder desuden en lang række eksempler og skabeloner.

Svar

120 dages-reglen har i mange år ikke været brugt inden for det offentlige område, men kan stadig anvendes af private virksomheder.

120 dages-reglen, der findes i funktionærlovens § 5, stk. 2, er en varslingsregel, som giver virksomheden adgang til at opsige ansættelsesforholdet med et forkortet varsel på 1 måned til en måneds udgang, hvis en medarbejder har haft et længevarende sygefravær.

Der er dog en række betingelser, som skal være opfyldt, før der kan opsiges med forkortet varsel:

  • Der skal være indgået en skriftlig aftale – typisk i ansættelseskontrakten - med medarbejderen om, at reglen finder anvendelse
  • Medarbejderen skal have oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage inden for et tidsrum af 12 sammenhængende måneder
    • Ved fuldtidssygemelding medregnes mellemliggende weekender, fridage og helligdage
    • Ved deltidssygemelding medregnes kun den faktiske fraværstid
  • Opsigelsen skal finde sted, mens medarbejderen stadig er syg, og i umiddelbar tilslutning til – dvs. tidligere end 10 kalenderdage efter - udløbet af de 120 dage

Herudover skal virksomheden være opmærksom på:

  • At graviditetsbetinget sygefravær ikke kan medregnes i de 120 dage
  • At sygefravær, der er begrundet i et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, ikke kan medregnes i de 120 dage, hvis virksomheden ikke har opfyldt sin forpligtelse til at tilpasse arbejdsvilkårene
  • At der altid skal regnes fulde 12 måneder tilbage, når det beregnes, hvornår de 120 dage er nået

Hvis de 129 dage er passeret, og virksomheden ikke har udnyttet muligheden for at opsige med forkortet varsel, kan 120 dages-reglen først anvendes igen, når medarbejderen har været raskmeldt og haft nye 120 sygedage.

Disclaimer: Denne artikel er ikke og kan ikke træde i stedet for juridisk rådgivning.

Seneste artikler om HR-jura

Nye barselsregler på vej

Folketinget har netop vedtaget en række væsentlige ændringer af barselsloven. Læs her hvad ændringerne indebærer.

Nu strammes reglerne for ligeløn

Er virksomheden klar til at blive udfordret på, om individuelt aftalte lønninger er i overensstemmelse med ligelønsloven? Læs om konsekvenserne af nyt EU-direktiv, og hvad I bør forberede jer på.

Behov for råd og sparring?

Vi træffes hver dag mellem kl. 9.00 og 16.00
Ring eller skriv til os på T: 7023 0022 eller E: hr-jura@cfl.dk

Læs hvordan vi beskytter personoplysninger


Dorte Solholt
Chef
HR Jura

T: +45 51544165
E: dsp@cfl.dk


Anette Mortensen
Seniorrådgiver
HR Jura

T: +45 5154 4148
E: anm@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik