HR-juraBrevkasse

Kan en advarsel blive forældet?

Af Dorte Solholt, marts 2021

Spørgsmål

Kan en advarsel blive forældet?

En virksomhed har for et år siden givet en medarbejder en advarsel for at komme for sent. Forud for advarslen er gået et forløb, hvor lederen gentagne gange har indskærpet over for medarbejderen, at mødetiderne skal overholdes.

Efter at have passet sine mødetider til punkt og prikke, siden advarslen blev givet, er medarbejderen nu kommet ½ time for sent 2 gange i den forløbne uge, og lederen fornemmer, at den pågældende er på vej tilbage i sit gamle mønster.

Lederen har derfor mest lyst til at bortvise den pågældende med henvisning til advarslen, men kan man det, så lang tid efter den er givet, spørger virksomheden.

Artiklen fortsætter under boksen.

HR-juridisk rådgivning og sparring

HR-jura Hotline

CfLs HR-juridiske hotline er tilgængelig for alle CfL's medlemmer. Det er ubestridt den medlemsfordel, vores medlemmer sætter størst pris på. 

Både ledelse og HR i CfL's medlemsvirksomheder har hver dag fra kl. 9-16 fri adgang til telefonisk rådgivning og sparring om HR-juridiske problemstillinger og konkrete personalesager.

Brug hotlinen - også selvom I ikke er medlem af CfL
Selvom hotlinen er en del af medlemskabet hos CfL, behøver din organisation ikke være medlem for at benytte den. Vi tilbyder nemlig også mulighed for at tegne et abonnement på hotlinen. For yderligere information kontakt venligst HR-Jura på telefon: 70 23 00 22 eller på mail: hr-jura@cfl.dk.

Hent gratis e-bog om HR-jura

Download e-bogen Ansættelsen fra start til slut.

E-bogen er gratis og indeholder 138 siders praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler. Du får et opslagsværk, som besvarer alle de spørgsmål HR-funktionen ofte stiller i forbindelse med ansættelse af medarbejdere, sygdom, ferie, barsel, opsigelser og meget andet. Bogen indeholder desuden en lang række eksempler og skabeloner.

Svar

Hvor lang tid der går, inden en advarsel mister sin virkning og dermed kan danne grundlag for en saglig opsigelse eller en berettiget bortvisning, afhænger af, hvor alvorligt et forhold, der er tale om.

Som udgangspunkt vil en advarsel for et mindre væsentligt forhold forældes inden for halvt til et helt års tid, mens advarsler for alvorligere forseelser formentlig først forældes efter minimum 1-2 år. Er der tale om meget grove forhold, indeholder retspraksis eksempler på, at en advarsel kunne danne grundlag for bortvisning mere end 8 år efter, den var tildelt.

I det konkrete tilfælde, hvor forholdet er mindre alvorligt, kan virksomheden næppe længere støtte ret på advarslen. Såfremt man ønsker at sikre sig, at man kan ophæve ansættelsesforholdet, hvis medarbejderen igen kommer for sent, vil det derfor være nødvendigt at give den pågældende en ny advarsel.

Det er i den forbindelse i øvrigt vigtigt at være opmærksom på, at advarsler mister deres virkning, hvis virksomheden forholder sig passiv over for en medarbejder, der gentager den påtalte adfærd. Fornyer man advarslen i den konkrete sag,bør virksomheden derfor skride til bortvisning allerede første gang, medarbejderen ikke overholder mødetiden.

Disclaimer: Denne artikel er ikke og kan ikke træde i stedet for juridisk rådgivning.

Seneste artikler om HR-jura

Nye barselsregler på vej

Folketinget har netop vedtaget en række væsentlige ændringer af barselsloven. Læs her hvad ændringerne indebærer.

Nu strammes reglerne for ligeløn

Er virksomheden klar til at blive udfordret på, om individuelt aftalte lønninger er i overensstemmelse med ligelønsloven? Læs om konsekvenserne af nyt EU-direktiv, og hvad I bør forberede jer på.

Behov for råd og sparring?

Vi træffes hver dag mellem kl. 9.00 og 16.00
Ring eller skriv til os på T: 7023 0022 eller E: hr-jura@cfl.dk

Læs hvordan vi beskytter personoplysninger


Dorte Solholt
Chef
HR Jura

T: +45 51544165
E: dsp@cfl.dk


Anette Mortensen
Seniorrådgiver
HR Jura

T: +45 5154 4148
E: anm@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik