HR-juraBrevkasse

Ryger firmabilen, hvis medarbejderen kører vanvidskørsel?

Af Dorte Solholt, juni 2021

Spørgsmål

Ryger firmabilen, hvis medarbejderen kører vanvidskørsel?

En virksomhed, hvis sælgere alle har en bilordning, har hørt, at en firmabil nu kan blive konfiskeret, hvis medarbejderen overtræder færdselsloven? Men kan det virkelig være rigtigt, når bilerne er virksomhedens ejendom? Og hvor meget skal der til, før der kan ske konfiskation?

Artiklen fortsætter under boksen.

HR-juridisk rådgivning og sparring

HR-jura Hotline

CfLs HR-juridiske hotline er tilgængelig for alle CfL's medlemmer. Det er ubestridt den medlemsfordel, vores medlemmer sætter størst pris på. 

Både ledelse og HR i CfL's medlemsvirksomheder har hver dag fra kl. 9-16 fri adgang til telefonisk rådgivning og sparring om HR-juridiske problemstillinger og konkrete personalesager.

Brug hotlinen - også selvom I ikke er medlem af CfL
Selvom hotlinen er en del af medlemskabet hos CfL, behøver din organisation ikke være medlem for at benytte den. Vi tilbyder nemlig også mulighed for at tegne et abonnement på hotlinen. For yderligere information kontakt venligst HR-Jura på telefon: 70 23 00 22 eller på mail: hr-jura@cfl.dk.

Hent gratis e-bog om HR-jura

Download e-bogen Ansættelsen fra start til slut.

E-bogen er gratis og indeholder 138 siders praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler. Du får et opslagsværk, som besvarer alle de spørgsmål HR-funktionen ofte stiller i forbindelse med ansættelse af medarbejdere, sygdom, ferie, barsel, opsigelser og meget andet. Bogen indeholder desuden en lang række eksempler og skabeloner.

Svar

Virksomheden har hørt rigtigt.

Med en ændring af færdselsloven, der trådte i kraft den 31. marts i år, er der nu etableret hjemmel til, at politiet kan konfiskere og bortauktionere biler, der bruges til vanvidskørsel – også selv om føreren ikke er ejer af bilen.

Ved vanvidskørsel forstås bl.a.:

  • forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed
  • særlig hensynsløs kørsel
  • kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km i timen
  • kørsel med en hastighed på 200 km/t eller derover, og
  • spirituskørsel med en promille over 2,00.

Adgangen til konfiskation i forbindelse med vanvidskørsel omfatter også firmabiler, gulpladebiler m.v.

Såfremt en medarbejders kørsel fører til konfiskation af virksomhedens bil, vil medarbejderen være erstatningspligtig over for virksomheden efter dansk rets almindelige erstatningsregler, uanset om det fremgår af ansættelseskontrakt, bilpolitik m.v. eller ej.

Men hvis virksomheden ønsker at indskærpe reglerne over for medarbejderne, kan det f.eks. ske i form af en e-mail med følgende indhold:

Brug af virksomhedens biler, stillet til rådighed for medarbejderen som fri bil eller i forbindelse med arbejdets udførelse, skal til enhver tid ske med den fornødne agtpågivenhed og i overensstemmelse med lovgivningen, herunder særligt færdselslovens regler.

Såfremt medarbejderens brug af bilen påfører virksomheden et tab, forbeholder virksomheden sig ret til at gøre et erstatningskrav gældende, herunder, men ikke kun i forbindelse med:

  • Fart-, parkerings- og andre bøder for overtrædelse af færdselsloven
  • Konfiskation af bilen efter færdselslovens regler om vanvidskørsel.

Foranstående er uafhængigt af, om bilen er virksomhedens ejendom, leaset eller på anden måde i virksomhedens varetægt.

Tilsvarende gælder, hvis medarbejderen har overladt bilen til andre.

Et eventuelt erstatningskrav kan modregnes i tilgodehavende løn og i feriepenge i overensstemmelse med ferielovens regler.

Overtrædelse af reglerne for brug af virksomhedens biler kan i øvrigt få konsekvenser for medarbejderens ansættelsesforhold, herunder føre til opsigelse eller bortvisning.

Disclaimer: Denne artikel er ikke og kan ikke træde i stedet for juridisk rådgivning.

Seneste artikler om HR-jura

Nye barselsregler på vej

Folketinget har netop vedtaget en række væsentlige ændringer af barselsloven. Læs her hvad ændringerne indebærer.

Nu strammes reglerne for ligeløn

Er virksomheden klar til at blive udfordret på, om individuelt aftalte lønninger er i overensstemmelse med ligelønsloven? Læs om konsekvenserne af nyt EU-direktiv, og hvad I bør forberede jer på.

Behov for råd og sparring?

Vi træffes hver dag mellem kl. 9.00 og 16.00
Ring eller skriv til os på T: 7023 0022 eller E: hr-jura@cfl.dk

Læs hvordan vi beskytter personoplysninger


Dorte Solholt
Chef
HR Jura

T: +45 51544165
E: dsp@cfl.dk


Anette Mortensen
Seniorrådgiver
HR Jura

T: +45 5154 4148
E: anm@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik