Er du klar til din LUS

(Lederudviklingssamtale)

Som leder i disse dage, er du ikke den eneste som sidder og gør status over din egen performance såvel som dit teams (enhed) performance.

Hvordan er året gået? Har I som team nået jeres mål og bidraget til organisationens strategiske mål. Og har du som leder været god nok til at understøtte dette?

Din succes som leder

I løbet af foråret og henover sommeren bliver de fleste LUS og MUS samtaler afholdt og både medarbejdere og ledere gør status over året der er gået, og ser frem mod det næste år. Vi har derfor spurgt områdedirektør Hafdis Thorsteinsdottir, CfL om, hvordan du, som leder, forbereder dig bedst til din LUS samtale.

”Som leder kan du ikke skille dig ud fra din enhed. Din succes som leder afhænger i store træk af din enheds succes. Det er derfor vigtigt, at du som leder, forholder dig både til, hvordan du selv ligger i forhold til organisationens strategiske mål, men også hvordan din enhed har bidraget hertil. Har du blandt andet været god nok til at kommunikere organisationens mål videre til dit team?” fortæller Hafdis Thorsteinsdottir

Din egen kompetenceudvikling

Som led i din forberedelse er det også vigtigt, at du ser på, hvor det er, du skal udvikle dig, for at du i fremtiden kan blive endnu bedre til at understøtte de strategiske mål både personligt men også gennem dit team.

”Du skal derfor gøre dig klart, hvad det er for dele af dit lederskab, du har brug for at udvikle. Det kan være, at du har behov for at udvikle dine kompetencer inden for personaleledelse eller at du har behov for at få skærpet dit strategiske syn og din strategiske forståelse”, fortæller Hafdis Thorsteinsdottir.

”En god idé vil være at tage en snak med en kursusudbyder og få hjælp til at blive afklaret og finde det rigtige lederudviklingsprogram. For det kan være, at det kursus eller lederudviklingsprogram du først tænker på, måske ikke er det rigtige. Sørg for at få afstemt forløbets indhold med dine forventninger, mål og nuværende kompetencer”, afslutter Hafdis Thorsteinsdottir.