JTI og teamsamarbejde

Jungiansk Type sætter diversitet og synergi mellem modpoler i højsædet som en grundsten hvorpå et velfungerende teamarbejde kan bygges.

Af Relations Manager Hafdis B. Thorsteinsdottir, juni 2020

Man ser præferenceforskelle som værdifulde i sig selv, eftersom forskellige præferencer bidrager med forskellige vinkler på en opgave eller en problemstilling og kan dermed sikre at forståelsen og de beslutninger der skal træffes hviler på et solidt grundlag.

De fire mentale funktioner, som er typologiens omdrejningspunkt, bidrager så at sige med hver sin del af det totale billede.

Sansningen bidrager med opmærksomhed på konkrete data og et skarpt blik for realiteterne og de forhåndenværende omstændigheder.  Intuitionen bidrager med at vende blikket mod fremtiden og bringe alternative vinkler og ideer med til bords.

Tænkningens logiske analyse og objektive blik bidrager til rationelle beslutninger med klare kriterier, generelle principper og konsistens. Følens værdibaserede stillingtagen til gengæld vil ofte bidrage med subjektive betragtninger med blik for individuelle synspunkter og behov, med større opmærksomhed på betydningen af beslutningen for den enkelte og de relationelle aspekter.

Antagelsen er således, at vores individuelle præferencer præger vores tilgang til vores arbejde og at vi som enkeltpersoner kan være tilbøjelige til at anlægge en vinkel på en opgave eller problemstilling, der ligger i forlængelse af vores type.

Drøftelser og arbejdet i et team vil i forlængelse af denne tankegang være farvet af medlemmernes præferencer.   Nogle af typologiens grundantagelser om teamsamarbejde følger i forlængelse af dette, herunder at teams der er sammensat af personer der ligner hinanden typemæssigt, vil have nemmere ved at koble og forstå hinandens tilgang til opgaverne. Samtidig tager medlemmerne ofte fat i den samme vinkel af problemstillingen. Teams der er sammensat af personer der er forskellige typemæssigt vil derimod have en tilbøjelighed til tilgå opgaverne forskelligt og anlægge forskellige vinkler.

En konsekvens af dette kan være, at teams der ligner hinanden hurtigere kommer rundt om opgaven og hurtigere træffer en beslutning, hvorimod teams der er forskelligt sammensat vil være tilbøjelige til at bruge længere tid på drøftelsen, simpelthen fordi medlemmerne ofte har fat i forskellige aspekter af opgaven og taler ud fra forskellige synsvinkler. Forskelligartede teams kan også løbe ind i ”oversættelses” problemer, simpelthen fordi de så at sige taler forskellige ”sprog” typologisk set.

Til gengæld vil de forskelligt sammensatte teams, trods en måske lidt vanskeligere vej hen til beslutningen formentlig at været rundt om flere aspekter og dermed have haft en mere grundig proces og opgaveløsning.

Forskellighed er således, i dette perspektiv, godt fordi det sikrer at vi i højere grad kommer hele vejen rundt om opgaven.  Forskellighed er imidlertid ofte besværlig fordi vi ikke helt så nemt kobler på hinandens tilgang og vinkler, når vi selv har en modsat præference. 

Det er derfor vigtigt vi lærer at forstå hinandens vinkler og tilgange og i gennem det lærer at værdsætte det modsatrettede perspektiv   på en sag eller opgave. JTI og typlogiens bidrag i teambuilding er at understøtte teamets forståelse for hinandens bidrag og skabe afsættet for at teamet kan arbejde mere målerettet med dette i deres daglige arbejde.

De aktiviteter der bygges ind i processen tjener det formål, at illustrere forskellene og anskueliggøre hvordan det skaber værdi i samarbejdet.  Italesættelsen og synliggørelsen af forskellene som præferenceforskelle skaber et fælles konstruktivt sprog om de uenigheder der måtte opstå i dagligdagen fremfor at se det som personlige modsætningsforhold.

De fælles aktiviteter og drøftelser er også med til at understøtte og styrke den tillid, der er en hjørnesten i ethvert teamsamarbejde.

Man kommer langt med blot at arbejde med de grundlæggende præferencer og synliggøre værdien af disse. 

Men man kan også gå skridtet videre ved at bygge Teamkompasset ind i processen.  Teamkompasset kortlægger team medlemmernes typiske bidrag i forskellige dele af opgaveløsningen omsat til teamroller.  Teamkompasset giver endvidere et godt blik for hvordan gruppen i sin helhed ser ud og hvilke styrker og evt. blinde vinkler teamet har i sin helhed.

Teamkompasset online rapport indeholder en udførlig beskrivelse af de forskellige opgavefaser, roller og hvilke typiske styrker og faldgruber der kan være forbundet med de enkelte faser og roller.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Har du spørgsmål?

Mette Babitzkow Boje
Chef for Testværktøjer

T: +45 53 67 67 91
M: mba@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om medarbejderudvikling

Helt i orden, at folk stiller krav til arbejdslivet

Der er fire generationer på arbejdsmarkedet nu. Hvis vi i de ældre generationer prøver at lytte, så kan vi høre væsentlige budskaber, fremfor bare at kløjs i at unge ofte formulerer sig meget personligt med udgangspunkt i egne nære behov.

Ny bog: Vi lærer hele arbejdslivet

Læring er motoren i al udvikling og forandring på arbejdspladsen, og derfor bør alle ledere tage erhvervspædagogikken til sig. Det skriver seniorrådgiver Annette Franck i sin nye bog.

Husk at bruge modpolen i din JTI-type

Det er nødvendigt at udvikle kompetencer, der rækker ud over vores præference. Ikke kun for at udnytte vores fulde potentiale, men også for at sikre balance i livet.